Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V dňoch 29. aug. -4. sept. 2022 máme plánovanú dovolenku.        

 
Dôležitý oznam - COVID 19 - aktuálna situácia 
Vzhľadom zlepšenú epidemickú situáciu platí len povinnosť nosenia respirátora počas návštevy zdravotníckeho zariadenia.

SLUŽBY PACIENTOM

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Vážení pacienti. Od jan. 2022 vám už všeobecný lekár bude môcť písať lieky odporučené špecialistom (napr. gastroenterológom) max. na dva mesiace, ak ho na to špecialista poverí. Inak si lieky viazané na odborného lekára, budete musieť žiadať u neho. Voľnopredpisovateľné lieky vám bude naďalej písať všeobecný lekár. Našich pacientov láskavo prosíme posielať žiadosti o predpis liekov mailom, SMS alebo cez sociálne siete. Telefonovať o lieky by mali len tí, ktorí nemajú net, najlepšie po 12,00 hod. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)

whatsapp  Výlučne SMS po
  pracovnej dobe
 


ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY

RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
Cena je 25 € a test trvá 3 hodiny. 
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)
je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná choroba pažeráka môže po mnohých rokoch vyústiť aj do zhubného nádoru pažeráka. Preto je potrebné toto ochorenie včas diagnostikovať a liečiť.  
P r í z n a k y  sú spočiatku len ojedinelé, občasné pálenie v pažeráku (pyróza, nesprávne v slovenčine niekedy označovaná ako žáha, čo je český odborný výraz pre tento príznak). Pocit návratu kyslého alebo horkého obsahu, niekedy až do úst, najmä po jedle, často v ľahu , občas aj v noci. Tomuto príznaku hovoríme gastroezofageálny reflux, ktorý môže byť buď kyslý, zásaditý alebo zmiešaný, podľa toho, aká zložka v žalúdkovom obsahu prevažuje. U pacientov s vredovou chorobou dvanástnika resp. peptickým vredom   je to kyselina, u pacientov napr. po odstránení žlčníka alebo pri ochorení žlčových ciest je to žlč. Ak je pacient s vredovou chorobou ešte aj po operácií žlčníka, reflux môže byť zmiešaný. Určitý počet tzv. refluxných epizód za 24 hod. je normálny, takže nie každé občasné pálenie v pažeráku musí zákonite znamenať refluxnú chorobu pažeráka. Pálenie v pažeráku pri zhoršovaní choroby býva stále intenzívnejšie a najmä častejšie. Neskôr sa k nemu môže pridružiť bolestivé prehltanie, spočiatku len tuhej potravy (napr. zle pohryzenej kôrky chleba), neskôr aj tekutín (najmä tých, ktoré dráždia sliznicu tráviaceho traktu, napr. čiernej kávy alkoholu a pod.).
D i a g n o s t i k a  sa opiera predovšetkým o anamnézu (rozhovor s pacientom o jeho ťažkostiach), fyzikálne vyšetrenie je väčšinou nepríznačné pre túto diagnózu. Je však potrebné najmä za účelom vylúčenia iných ochorení, ktoré môžu  mať podobné príznaky (napr. bolesti vychádzajúce z chrbtice, pľúc, pohrudnice, srdca a pod.). Hlavný prínos pre určenie presnej diagnózy majú tzv. invazívne vyšetrenia (gastroskopia prípadne s odberom vzorky z pažeráka na histologické vyšetrenie, pH-metria, manometria pažeráka a iné). Len rtg vyšetrením pažeráka pomocou kontrastnej látky sa táto diagnóza presne stanoviť nedá. Toto vyšetrenie sa využíva skôr ako doplnkové za účelom vylúčenia iných príčin vyššie uvedených ťažkostí pacienta alebo pred operáciou pažeráka.  
K l a s i f i k á c i a podľa stupňa závažnosti objektívneho endoskopického a prípadne mikroskopického nálezu sa refluxná choroba delí na štyri štádiá, pričom štvrté je najzávažnejšie a je už spojené so zúžením dolnej časti pažeráka, resp. prechodu pažeráka do žalúdka (tzv. kardie). Kým však stav pacienta dospeje do posledného štádia, niekedy prejdú aj desaťročia, záleží od stavu, v ktorom sa choroba zachytí a odkedy sa začne správne liečiť.
K o m p l i k á c i e sa vyskytujú predovšetkým pri ťažších štádiach choroby, ktoré sú spojené s dlhotrvajúcimi a ťažko sa hojacimi vredmi, niekedy krvácajúcimi, po ktorých vznikajú jazvy a zúženie pažeráka, ktoré je niekedy potrebné riešiť endoskopicky alebo aj chirurgicky. Neskorou komplikáciou je tzv. Barretov pažerák (brachyezofág alebo zrozumiteľne povedané "skrátenie" pažeráka). Ide vlastne o relatívne skrátenie pažeráka, nakoľko jeho dolná časť sa v mikroskopickom zmysle slova posúva smerom hore a v jeho dolnej časti mikroskopicky nachádzame takú sliznicu, aká je v žalúdku. Toto je tzv. prekanceróza, teda predstupeň  rakoviny pažeráka, preto pacientov s takýmito zmenami na pažeráku je potrebné pravidelne endoskopicky a mikroskopicky sledovať. Interval sledovania sa určuje podľa závažnosti mikroskopických zmien v pažeráku (každé 3 mes. až raz ročne), nakoľko  môže nasledovať postupný vývoj rakoviny pažeráka na tomto zápalovo zmenenom teréne.  Krvácanie z pažeráka je možné riešiť buď liekmi alebo endoskopicky, najmä ak je väčšieho rozsahu. Vtedy sa krvácanie zastavujúcim roztokom opichne miesto krvácania. Stav sa síce môže riešiť aj ambulantne ale väčšinou sa to robí počas hospitalizácie v nemocnici, nakoľko po uvedených výkonoch je potrebné pacienta sledovať.
C h o r o b y   z d r u ž e n é  s  G E R D Pomerne častým ochorením združeným s refluxnou chorobou pažeráka je tzv. syndróm dráždivého kašľa a/alebo chronická bronchitída, resp. bronchiálna astma.  GERD môže byť dokonca dlho nepoznanou príčinou vzniku bronchiálnej astmy, resp. chronickej bronchitídy. Sem patrí aj tzv laryngo-faryngeálny reflux (LPR), K jeho príznakom patrí mierny chrapot, pocit cudzieho telesa v hrtane alebo zahlieneného krku. 
L i e č b a - e n d o s k o p i c k á spočíva v roztiahnutí zúženého úseku pažeráka tzv. dilatátormi, ktoré sa zavádzajú do pažeráka pomocou endoskopu. Väčšinou je na zlepšenie stavu potrebné absolvovať 2-3 i viac dilatačných procedúr. Ďalšou možnosťou je tzv. rekanalizácia zúženého úseku pažeráka pomocou lasera, čo sa tiež robí endoskopicky. Je tiež možné endoskopicky zaviesť do oblasti zúženia pažeráka tzv. stent, čo je v podstate trubica (plastická alebo kovová), ktorá sa na dlhšiu dobu vloží do zúženého miesta a tak ho prakticky rozširuje natoľko, aby pacient mohol hltať.
C h i r u r g i c k á  liečba je na rade vtedy, ak buď zlyhala alebo z iných dôvodov nie je realizovateľná endoskopická liečba. Je to liečba  operačná, kedy sa musí zúžený úsek pažeráka operačne odstrániť a ak je tento úsek krátky rovno sa naň našije žalúdok alebo sa nahradí umelou protézou, či časťou tenkého čreva. Popis jednotlivých operačných techník je nad rámec tohto príspevku. Pred chirurrgickou liečbou, ktorú spravidla odporúča gastroenterológ, je potrebné
kompletné endoskopické vyšetrenie pažeráka a hornej časti tráviacej trubice, rtg pasáž pažerákom a pH-metria. Konečné stanovisko k operácii spravidla poskytuje chirurg - špecialista z pracoiviska, kde sa plánuje operácia. .    

Liečba ľahkých štádií choroby sa orientuje na dietny režim, zlepšenie porušenej samočistiacej schopnosti pažeráka, zníženie kyslosti alebo zásaditosti vracajúceho sa obsahu žalúdka do pažeráka, resp. posilnenie funkcie dolného pažerákového zvierača.
R e ž i m o v é  o p a t r e n i a spočívajú v úprave životosprávy. Pacient s refluxnou chorobou pažeráka by nemal byť často v predklone, neodporúča sa ani dvíhanie ťažkých bremien. Taktiež je vhodné upraviť si lôžko tak, aby spával s vyššie položenou hlavou, to však neznamená viac vankúšov pod hlavou, ale úpravu sklonu celej postele (nohy postele pri hlave by mali byť aspoň 20 cm od podlahy). Posledné jedlo a tekutiny by mal konzumovať najneskôr medzi 17.00 a 18.00 hod. resp. nie neskôr ako 4 hodiny pred spaním. Pacient s refluxnou chorobou by mal jesť častejšie a menšie porcie, ako zdravý, jesť pomaly v kľude, spolu s s jedlom a nápojmi prehltať čo najmenej vzduchu, ktorý potom musí vygrgávať a tak sa do pažeráka dostáva i obsah žalúdka (to je gastroezofageálny reflux). Strava by mala byť nedráždivá, mechanicky a chemicky šetriaca s vylúčením alkoholu, čiernej kávy, fajčenia, korenených jedál, čokolády, vhodné je obmedziť alebo vylúčiť z jedálneho lístka aj nápoje s obsahom oxidu uhličitého (to sú tie s bublinkami) alebo kysnuté cesto, tučné mliečne výrobky a niektoré druhy zeleniny v surovom stave (paprika, paradajky, cesnak, cibuľa). Mrazenú zeleninu podľa individuálnej znášanlivosti konzumovať možno. Funkciu dolného pažerákového zvierača môžu zhoršovať aj niektoré lieky (napr. nitráty, ktoré užívajú pacienti chorí na srdce alebo lieky na ukľudnenie napr. často užívaný diazepam).
Medikamentózna liečba sa riadi štádiom choroby a jej príznakmi.
Lieky používané v liečbe refluxnej choroby pažeráka:
- lieky znižujúce kyslosť žalúdkového obsahu (antacidá klasické alebo s alginátom)
- lieky znižujúce tvorbu žalúdkovej kyseliny (tzv. antagonisti H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy)
P r o g n ó z a pacienta v počiatočných štádiach choroby je dobrá. Ani posledné štádium choroby, kedy je už prítomné zúženie pažeráka, fakticky samo o sebe neskracuje život pacienta, len ho môže znepríjemniť. Cieľom liečby a pravidelného endoskopického sledovania je predchádzať tomu, aby štádium choroby pokročilo. Ak sa choroba zachytí včas, dnes už je možné správnou liečbou zhoršeniu stavu a prechodu do štádia zúženia pažeráka vo veľkom počte prípadov predísť.GERD stenza paeraka   

GERD - stenóza pažeráka


POZRI:
Ako vyzerá a čo obsahuje gastroenterologické vyšetrenie
Rady pacientom s ochoreniami pažeráka

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2020 jozef.klucho

Všetky práva vyhradené

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

  • Rakovina hrubého čreva a konečníka

   Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinómje zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo...

  • Gastroenterologický slovníček

   GASTROENTEROLOGICKÝ SLOVNÍČEK základných pojmov Absces - ohraničená, v dôsledku zápalového procesu vytvorená dutina, tvaru balóna vyplnená hnisomAbusus - nadmerné užívanie nejakej látky,...

 • Choroby pečene
  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Vírusová hepatitída A (VHA)

   Vírusová hepatitída A (VHA) Definícia a výskyt. Idxe o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy A, ktorý je odolný kyslému pH a je schopný zniesť teplotu + 60 aj - 70 º C. Vírus je odoslý voči...

  • Vírusová hepatitída B (VHB)

   Vírusová hepatitída B (VHB) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy B, ktorý je vysoko odolný na vonkajšie vplyvy Vyskytuje sa na celom svete, častejšie v rizikových...

  • Vírusová hepatitída C (VHC)

   Vírusová hepatitída C (VHC) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy C, ktorý je veľmi variabilný, množí sa najmä v pečeni a obsahuje 6 základných genotypov a 50...

 • RADY PACIENTOM
 • Rady pacientom s ochoreniami pečene
  • Rady pacientom s ochoreniami pečene-archív 2002-2005

   Rady pacientom s ochoreniami pečene - archív 2002-2005Číslo otázky: 1/2002-PECPredmet: Stravovanie pri ochoreni pecene! Dátum: 9. apríl 2002 14:49 Dobry den, som rada, ze sa na internete nachadza...

  • Rady pacientom s ochoreniami pečene

   Rady pacientom s ochoreniami pečene ROK 2012Číslo otázky: 1/2012-PECDátum a čas: 120112 21:46 Názov otázky Bolest medzi rebrami Meno Linda E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Žena Vek 30 Výška 170 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2021
  Tí, čo predpokladali, že korony sa zbavíme do konca roka, sa mýlili. Tí, čo si mysleli, že sa konečne  začne stavať slovenská TOP nemocnica, sa mýlili tiež. Ak si niekto začiatkom roka myslel, že sa v slovenskom zdravotníctve veľa pozitívnych zmien neudeje, mohol koncom roka konštatovať, že mal pravdu. Celý rok sa točil takmer výlučne okolo Covidu. Koncom roka sa schválila „prelomová“ reforma zdravotníctva a tých poslancov, čo za ňu hlasovali, premiér nazval hrdinami. Nuž, hrdinov sme tu už mali a jedného z nich obesili za rebro.
 • MZ SR zvýši kompetencie všeobecným lekárom – chce z nich urobiť telefonistov
  Slovenské zdravotníctvo sa reformuje už 30 rokov, ale jeho organizácia je po každej „reforme“ stále horšia, akoby reformy navrhovali nie odborníci, ale úplní diletanti od zeleného stola, bez diskusie s odbornou a pacientskou verejnosťou, ktorej sa zmeny najviac týkajú. Nebolo tomu inak ani pri informácii, ktorá v týchto dňoch prebehla médiami.
 • Nedovolali ste sa? Ordinujeme.
  Koronu tu máme už takmer rok. Táto situácia výrazne zasiahla zdravotníkov aj pacientov a v plnej nahote ukázala krízovú situáciu v zdravotníctve nielen personálnu, ale aj komunikačnú. Počet zdravotníckych zariadení a ľudí v nich pracujúcich počas krízy nevzrástol, skôr naopak. Ale požiadavky pacientov sa stupňovali, bez ohľadu na to, že aj zdravotníci sú len ľudia a môžu ochorieť rovnako, ako ich pacienti, ktorí túto skutočnosť občas aj v kľudnejších časoch, odmietajú rešpektovať. Logicky z toho teda musí vyplynúť jedno. Zdravotníctvo sa stalo pre pacienta nedostupnejším. A slovenský pacient na toto nebol pripravený, čo malo za následok jeho nespokojnosť a z toho vyplývajúce zbytočné sťažnosti a konflikty, ktoré by nemuseli vzniknúť, ak by pacient vedel, kedy a kam má ísť a zbytočne nezaťažoval už aj tak dlhodobo personálne a materiálne poddimenzované zdravotnícke zariadenia banalitami.

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies