Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V týchto dňoch nemáme plánovanú dovolenku.        

 
SLUŽBY PACIENTOM
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
U nás len za 19 €.
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinóm
je zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo svete. Zároveň je medzi nádormi  najčastejšie sa vyskytujúcou lokalizáciou v tráviacom trakte.
P r í č i n y  vzniku rakoviny hrubého čreva sú jednak faktory vnútorného prostredia organizmu (endogénne-napr. dedičnosť, látková premena - metabolizmus a pod.) ale i faktory vonkajšieho prostredia (spôsob stravovania a životný štýl, karcinogénne látky v prostredí, ktoré sa dostávajú do organizmu a iné príčiny). Zhubný nádor hrubého čreva vzniká vývojom z nezhubného nádoru - polypu (najčastejšie adenómu) pričom tento môže mať niektoré veľmi podobné príznaky ako samotný nádor (bolesť brucha, krvácanie do čreva a pod.) Podľa mikroskopického obrazu existuje niekoľko typov nezhubného nádoru, ktorý má tendenciu v neskoršom vývoji sa zmeniť na zhubný (karcinóm). V každom z týchto typov nezhubných nádorov (polypov - adenómov) prebiehajú určité bunkové zmeny, ktorým hovoríme dysplázia. Tu rozlišujeme takisto tri stupne. Po poslednom ťažkom stupni už nasleduje rakovina, čiže karcinóm. Tento vývoj môže trvať roky.Hoci sa v poslednom období lokalizácia zhubného nádoru hrubého čreva posúva viac do jeho pravej časti, stále najčastejšou lokalizáciou zhubného nádoru hrubého čreva zostáva  konečník a ľavá časť hrubého čreva. Väčšina nádorov konečníka je v hlbke 5-10 cm od ústia konečníka, a teda v dosahu prsta alebo rektoskopu (prístroja na optické vyšetrenie konečníka).
P r í z n a k y  v počiatočnom štádiu zhubného nádoru hrubého čreva nemusia byť vôbec badateľné veľmi dlhú dobu, najmä, ak je nádor uložený na takom mieste v hrubom čreve, kde je jeho priesvit (vnútorný priemer) dostatočne široký a kde nespôsobuje poruchy pasáže (posunu) stolice, ani tlak na okolité orgány. Neskôr sa môže pridružiť chudnutie (varovný príznak najmä u obéznych, ktorým sa predtým chudnúť nedarilo!) ľahká málokrvnosť, ktorá sa postupne prehlbuje. Veľmi charakteristické  sú zmeny vo vyprázdňovaní  stolice (varovný príznak u pacientov, ktorým vyprázdňovanie dovtedy fungovalo ako švajčiarske hodinky a zrazu majú problém - buď zápchu alebo hnačku!) V pokročilejšom štádiu sa môže objaviť skryté (okultné) alebo až viditeľné krvácanie do stolice, prípadne, ak je nádor uložený veľmi nízko (v dosahu prsta) i mimo nej. Vtedy je veľmi špecifickým príznakom inkontinencia (mimovoľný odchod) stolice, ktorá býva väčšinou riedka s prímesou čerstvej krvi. Ďalším typickým príznakom býva nočné nutkanie na stolicu s hnačkami (nezriedka  pacient po nutkaní nestihne ani dobehnúť na WC). Podľa miesta uloženia nádoru sa príznaky stupňujú a niekedy, najmä pri nádoroch vychádzajúcich zo  strednej a pravej časti hrubého čreva sa môžu plazivo vyvýjať aj dlhšie ako rok. Pri diagnostikovaní zhubného nádoru po takom dlhom čase vývoja, býva už obyčajne neskoro a často sa už vyvinuli iné závažné komplikácie (ťažká málokrvnosť a rozsev-metastázy nádoru do iných orgánov napr. pečene, pľúc, mozgu a pod.
D i a g n o s t i k a  pri počiatočných príznakoch je väčšinou na praktickom lekárovi. Predovšetkým od jeho erudície a niekedy aj šiesteho zmyslu  záleží, či dá pacientovi urobiť príslušné vyšetrenia. Pacient by mal vedieť, ktoré sú alarmujúce príznaky nádoru hrubého čreva a svojho lekára v anamnéze (rozhovore) na ne upozorniť. Po takomto cielenom rozhovore by malo nasledovať fyzikálne vyšetrenie vrátane vyšetrenia cez konečník (per rectum). Pri trvajúcom podozrení by sa mali vyšetriť základné krvné testy (sedimentácia, krvný obraz a stolica na okultné -skryté -krvácanie). Potom by malo nasledovať odborné gastroenterologické vyšetrenie. V rámci neho najdôležitejším vyšetrením je  predovšetkým endoskopia (endo - zvnútra,  skopia - pozerať). Vykonáva sa na ambulancií alebo v nemocnici. Doplnkovým vyšetrením je rtg kontrastné vyšetrenie hrubého čreva, ktoré sa dnes už ordinuje len ako doplnkové k endoskopickému vyšetreniu a málokedy ho predchádza. Po endoskopickom vyšetrení hrubého čreva, najmä ak sa nádor diagnostikoval, spravidla nasleduje vyšetrenie brušných orgánov ulltrazvukom  (sonografia) a/alebo vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a/alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR)  za účelom vylúčenia prípadných metastáz pred chirurgickým zákrokom.
L i e č b a  patrí do rúk chirurga a onkológa. Ku každému zhubnému nádoru hrubého čreva (aj takému, ktorý už nie je operabilný alebo sám pacient operáciu odmietne) by sa mal vyjadriť tento tím odborníkov, nakoľko ponechanie nádoru v čreve by mohlo spôsobiť ďalšie
Komplikácie napr. črevnú nepriechodnosť a v takom prípade by už chirugický výkon musel byť život zachraňujúci a urgentný, čo by mohlo znamenať pre takéhoto pacienta ďalšiu záťaž. Mnoho pacientov má strach najmä z kolostómie (vyvedenie ústia hrubého čreva cez brušnú stenu). Tento v minulosti naozaj častý výkon sa v súčasnosti robí len veľmi zriedkavo a dnešná moderná chirurgia v mnohých prípadoch už dokáže zachovať črevo v brušnej dutine bez potreby vývodu napr. aj pri nádoroch konečníka, ktoré sú uložené veľmi nízko (teda v dosahu prsta). Konečné rozhodnutie, ako postupovať je však vždy vecou  dohody medzi chirurgom a pacientom. Optimálne riešenie je pre každého pacienta individuálne a každý postup nemožno aplikovať u každého pacienta.    
P r o g n ó z a  pacienta s diagnostikovaným zhubným nádorom hrubého čreva je veľmi závislá na včasnej diagnostike, správnej a najmä skorej liečbe. Ak sa nádor včas diagnostikuje a lieči, nie je neobvyklé aj 10 ročné pooperačné prežívanie pacienta bez akýchkoľvek známok obnovenia (recidívy) zhubného nádoru.
P r e v e n c i a vzniku rakoviny hrubého čreva musí byť komplexná. Primárna prevencia zahŕňa zdravú životosprávu, najmä starostlivosť o pravidelné vyprázdňovanie stolice, uprednostňovanie stravy bohatej na vlákninu, vitamíny a dostatočný prísun tekutín. Sekundárna prevencia znamená vykonávanie takých preventívnych opatrení, aby nedochádzalo k nárastu tohto zhubného ochorenia najmä v rámci určitých rizikových skupín pacientov. Z tohto hľadiska sú rizikovými najmä niektoré vrodené choroby hrubého čreva, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou spočiatku nezhubných a neskôr zhubných nádorov v hrubom čreve, niektoré chronické zápalové ochorenia  hrubého čreva (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba).  Tieto rizikové skupiny pacientov je treba cielene vyhľadávať (depistáž) a sledovať v pravidelných intervaloch (dispenzarizácia). Vyhľadávaniu bezpríznakových budúcich pacientov v určitej napr. vekovej skupine hovoríme skríning. Takáto akcia práve teraz prebieha aj na Slovensku. Môžete sa jej zúčastniť ak máte viac ako 50 rokov a chcete na nej aktívne spolupracovať, teda nechať sa vyšetriť. V takom prípade (ak nemáte žiadne z vyššie uvedených ťažkostí) požiadajte svojho praktického lekára o vyšetrenie stolice na okultné (skryté) krvácanie v stolici. Ak bude toto vyšetrenie pozitívne, mali by ste sa dostať na gastroenterologické vyšetrenie, kde vám lekár navrhne optické vyšetrenie hrubého čreva (kolonoskopiu). Až po jej absolvovaní budete mať istotu, síce možno nie stopercentnú, pretože každé lekárske vyšetrenie má určité percento falošne negatívnych alebo falošne pozitívnych výsledkov. No bude to určite lepšie ako žiť v strachu, že vás táto zákerná choroba prepadne a pri objavení sa príznakov už bude na jej liečbu neskoro.     

Rakovina konenka

Rakovina konečníka

POZRI:
Gastroenterologické vyšetrenie
Krvácanie z tráviacej trubice
Rady pacientom s ochoreniami konečníka
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva© 2001-2016 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

 • Rady pacientom s ochoreniami konečníka
  • Rady pacientom s ochoreniami konečníka

   RADY PACIENTOM S OCHORENIAMI KONEČNÍKAROK 2013 Číslo otázky: 1/2013-KONDátum a čas: 080113 18:25 Názov otázky svrbenie konečníka Meno vilo E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Muž Vek 33 Výška 180 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Pacient stratený v systéme sľubov MZ SR
  To, že slovenské zdravotníctvo 30 rokov žiadna vláda nepovažovala za svoju skutočnú prioritu, sa prejavuje stále intenzívnejšie a najviac pri nástupe každého nového ministra zdravotníctva a jeho tímu. Obyčajne v prvých rozhovoroch, ktoré médiám poskytnú vidno, že budú len politické figúrky alebo v tom lepšom prípade, že si problematiku rezortu, ktorý chcú riadiť, ešte nestihli naštudovať. Sú takí, ktorým sa to nepodarí ani za ich celé funkčné obdobie.
 • Núdzový stav končí, tak nám namiesto potlesku zase môžete nadávať
  Keby zdravotníci mohli verejne hodnotiť svojich pacientov tak, ako to robia pacienti so zdravotníkmi, asi by sa mnohí z pacientov museli červenať od hanby. Nedodržiavanie životosprávy a odporúčaní počas liečby je to mizivé málo, ktoré mnohí nerešpektujú. O tom, že lekár má po pracovnej dobe nárok na odpočinok, akoby ani netušili.   
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2019
  Stratifikácia nemocníc, ktorej neprijatie vyústilo do demisie ministerky zdravotníctva, problémy slovenskej neurochirurgie, či stúpajúci trend výskytu osýpok a neochota zákonodarcov  zaoberať sa sprísnením pravidiel prijímania nezaočkovaných detí do predškolských zariadení. To sú len niektoré zo zdravotníckych tém, ktoré tento rok rezonovali v slovenských médiách.  

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Symprove

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi. Kód na zľavu 5% dostanete po odoslaní správy na Messenger vpravo dole.
Viac sa dozviete po kliku na obrázok.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

Aktuálne

Nová služba pre našich pacientov - videovyšetrenie
Vážení pacienti, v rámci inovácii zavádzame novinku - videovyšetrenie, zatiaľ zadarmo v skúšobnej prevádzke a len pre našich pacientov, v pracovných dňoch od 14.00 do 15,00 hod. Stačí sa prihlásiť a poslať nám do SMS na č. tel. 0940 890 823 vygenerovaný kód z tejto stránky a čas, kedy si želáte videokonzultáciu v trvaní 5 minút. Viac sa dozviete po kliknutí na obrázok.
evysetrenie

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  
Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies