Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dátum a presný čas

DOVOLENKA
V najbližších dňoch nemáme plánovanú dovolenku.       

 
SLUŽBY PACIENTOM
Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
Pozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  

Cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Ak ich chcete zakázať, musíte tak urobiť vo svojom prehliadači. Ako používať súbory cookie? Súhlasím                                                                                                


Stránka je chránená bezpečnostným certifikátom Let's Encrypt.letsencrypt Jeho platnosť si môžete overiť kliknutím na zámok vedľa adresy.  Ak používate starší operačný systém (napr. Win XP) alebo starší prehliadač (napr. IE6), povoľte bezpečnostnú výnimku. Ďakujeme.

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinóm
je zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo svete. Zároveň je medzi nádormi  najčastejšie sa vyskytujúcou lokalizáciou v tráviacom trakte.
P r í č i n y  vzniku rakoviny hrubého čreva sú jednak faktory vnútorného prostredia organizmu (endogénne-napr. dedičnosť, látková premena - metabolizmus a pod.) ale i faktory vonkajšieho prostredia (spôsob stravovania a životný štýl, karcinogénne látky v prostredí, ktoré sa dostávajú do organizmu a iné príčiny). Zhubný nádor hrubého čreva vzniká vývojom z nezhubného nádoru - polypu (najčastejšie adenómu) pričom tento môže mať niektoré veľmi podobné príznaky ako samotný nádor (bolesť brucha, krvácanie do čreva a pod.) Podľa mikroskopického obrazu existuje niekoľko typov nezhubného nádoru, ktorý má tendenciu v neskoršom vývoji sa zmeniť na zhubný (karcinóm). V každom z týchto typov nezhubných nádorov (polypov - adenómov) prebiehajú určité bunkové zmeny, ktorým hovoríme dysplázia. Tu rozlišujeme takisto tri stupne. Po poslednom ťažkom stupni už nasleduje rakovina, čiže karcinóm. Tento vývoj môže trvať roky.Hoci sa v poslednom období lokalizácia zhubného nádoru hrubého čreva posúva viac do jeho pravej časti, stále najčastejšou lokalizáciou zhubného nádoru hrubého čreva zostáva  konečník a ľavá časť hrubého čreva. Väčšina nádorov konečníka je v hlbke 5-10 cm od ústia konečníka, a teda v dosahu prsta alebo rektoskopu (prístroja na optické vyšetrenie konečníka).
P r í z n a k y  v počiatočnom štádiu zhubného nádoru hrubého čreva nemusia byť vôbec badateľné veľmi dlhú dobu, najmä, ak je nádor uložený na takom mieste v hrubom čreve, kde je jeho priesvit (vnútorný priemer) dostatočne široký a kde nespôsobuje poruchy pasáže (posunu) stolice, ani tlak na okolité orgány. Neskôr sa môže pridružiť chudnutie (varovný príznak najmä u obéznych, ktorým sa predtým chudnúť nedarilo!) ľahká málokrvnosť, ktorá sa postupne prehlbuje. Veľmi charakteristické  sú zmeny vo vyprázdňovaní  stolice (varovný príznak u pacientov, ktorým vyprázdňovanie dovtedy fungovalo ako švajčiarske hodinky a zrazu majú problém - buď zápchu alebo hnačku!) V pokročilejšom štádiu sa môže objaviť skryté (okultné) alebo až viditeľné krvácanie do stolice, prípadne, ak je nádor uložený veľmi nízko (v dosahu prsta) i mimo nej. Vtedy je veľmi špecifickým príznakom inkontinencia (mimovoľný odchod) stolice, ktorá býva väčšinou riedka s prímesou čerstvej krvi. Ďalším typickým príznakom býva nočné nutkanie na stolicu s hnačkami (nezriedka  pacient po nutkaní nestihne ani dobehnúť na WC). Podľa miesta uloženia nádoru sa príznaky stupňujú a niekedy, najmä pri nádoroch vychádzajúcich zo  strednej a pravej časti hrubého čreva sa môžu plazivo vyvýjať aj dlhšie ako rok. Pri diagnostikovaní zhubného nádoru po takom dlhom čase vývoja, býva už obyčajne neskoro a často sa už vyvinuli iné závažné komplikácie (ťažká málokrvnosť a rozsev-metastázy nádoru do iných orgánov napr. pečene, pľúc, mozgu a pod.
D i a g n o s t i k a  pri počiatočných príznakoch je väčšinou na praktickom lekárovi. Predovšetkým od jeho erudície a niekedy aj šiesteho zmyslu  záleží, či dá pacientovi urobiť príslušné vyšetrenia. Pacient by mal vedieť, ktoré sú alarmujúce príznaky nádoru hrubého čreva a svojho lekára v anamnéze (rozhovore) na ne upozorniť. Po takomto cielenom rozhovore by malo nasledovať fyzikálne vyšetrenie vrátane vyšetrenia cez konečník (per rectum). Pri trvajúcom podozrení by sa mali vyšetriť základné krvné testy (sedimentácia, krvný obraz a stolica na okultné -skryté -krvácanie). Potom by malo nasledovať odborné gastroenterologické vyšetrenie. V rámci neho najdôležitejším vyšetrením je  predovšetkým endoskopia (endo - zvnútra,  skopia - pozerať). Vykonáva sa na ambulancií alebo v nemocnici. Doplnkovým vyšetrením je rtg kontrastné vyšetrenie hrubého čreva, ktoré sa dnes už ordinuje len ako doplnkové k endoskopickému vyšetreniu a málokedy ho predchádza. Po endoskopickom vyšetrení hrubého čreva, najmä ak sa nádor diagnostikoval, spravidla nasleduje vyšetrenie brušných orgánov ulltrazvukom  (sonografia) a/alebo vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a/alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR)  za účelom vylúčenia prípadných metastáz pred chirurgickým zákrokom.
L i e č b a  patrí do rúk chirurga a onkológa. Ku každému zhubnému nádoru hrubého čreva (aj takému, ktorý už nie je operabilný alebo sám pacient operáciu odmietne) by sa mal vyjadriť tento tím odborníkov, nakoľko ponechanie nádoru v čreve by mohlo spôsobiť ďalšie
Komplikácie napr. črevnú nepriechodnosť a v takom prípade by už chirugický výkon musel byť život zachraňujúci a urgentný, čo by mohlo znamenať pre takéhoto pacienta ďalšiu záťaž. Mnoho pacientov má strach najmä z kolostómie (vyvedenie ústia hrubého čreva cez brušnú stenu). Tento v minulosti naozaj častý výkon sa v súčasnosti robí len veľmi zriedkavo a dnešná moderná chirurgia v mnohých prípadoch už dokáže zachovať črevo v brušnej dutine bez potreby vývodu napr. aj pri nádoroch konečníka, ktoré sú uložené veľmi nízko (teda v dosahu prsta). Konečné rozhodnutie, ako postupovať je však vždy vecou  dohody medzi chirurgom a pacientom. Optimálne riešenie je pre každého pacienta individuálne a každý postup nemožno aplikovať u každého pacienta.    
P r o g n ó z a  pacienta s diagnostikovaným zhubným nádorom hrubého čreva je veľmi závislá na včasnej diagnostike, správnej a najmä skorej liečbe. Ak sa nádor včas diagnostikuje a lieči, nie je neobvyklé aj 10 ročné pooperačné prežívanie pacienta bez akýchkoľvek známok obnovenia (recidívy) zhubného nádoru.
P r e v e n c i a vzniku rakoviny hrubého čreva musí byť komplexná. Primárna prevencia zahŕňa zdravú životosprávu, najmä starostlivosť o pravidelné vyprázdňovanie stolice, uprednostňovanie stravy bohatej na vlákninu, vitamíny a dostatočný prísun tekutín. Sekundárna prevencia znamená vykonávanie takých preventívnych opatrení, aby nedochádzalo k nárastu tohto zhubného ochorenia najmä v rámci určitých rizikových skupín pacientov. Z tohto hľadiska sú rizikovými najmä niektoré vrodené choroby hrubého čreva, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou spočiatku nezhubných a neskôr zhubných nádorov v hrubom čreve, niektoré chronické zápalové ochorenia  hrubého čreva (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba).  Tieto rizikové skupiny pacientov je treba cielene vyhľadávať (depistáž) a sledovať v pravidelných intervaloch (dispenzarizácia). Vyhľadávaniu bezpríznakových budúcich pacientov v určitej napr. vekovej skupine hovoríme skríning. Takáto akcia práve teraz prebieha aj na Slovensku. Môžete sa jej zúčastniť ak máte viac ako 50 rokov a chcete na nej aktívne spolupracovať, teda nechať sa vyšetriť. V takom prípade (ak nemáte žiadne z vyššie uvedených ťažkostí) požiadajte svojho praktického lekára o vyšetrenie stolice na okultné (skryté) krvácanie v stolici. Ak bude toto vyšetrenie pozitívne, mali by ste sa dostať na gastroenterologické vyšetrenie, kde vám lekár navrhne optické vyšetrenie hrubého čreva (kolonoskopiu). Až po jej absolvovaní budete mať istotu, síce možno nie stopercentnú, pretože každé lekárske vyšetrenie má určité percento falošne negatívnych alebo falošne pozitívnych výsledkov. No bude to určite lepšie ako žiť v strachu, že vás táto zákerná choroba prepadne a pri objavení sa príznakov už bude na jej liečbu neskoro.     

Rakovina konenka

Rakovina konečníka

POZRI:
Gastroenterologické vyšetrenie
Krvácanie z tráviacej trubice
Rady pacientom s ochoreniami konečníka
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva© 2001-2016 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislé Noviny
 • Bude e-zdravie skutočne prínosom pre pacienta?
  Od januára 2018 to vraj konečne príde. Ušetria sa vraj milióny, prestane sa plytvať liekmi a ten, kto z toho bude mať najväčší osoh, bude pacient. Aspoň takto si to predstavujú kompetentní, no prax môže byť a asi spočiatku aj bude na míle vzdialená od tejto predstavy.
 • Máte tetovanie a hepatitídu C? Ak ste poistencom VšZP, máte smolu.
  Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorú do dlhov dostali tety Anky, sa rozhodla šetriť a to veľmi radikálne a zároveň aj na veľmi nesprávnom mieste. Plánuje totiž nepreplácať liečbu hepatitídy C alkoholikom, narkomanom a do jedného vreca s nimi hodiť aj tých, ktorí majú tetovanie alebo piercing.
 • Pohotovosti a poplatky v ambulancii sa zmenia, ale MZ zatiaľ nevie ako
  Príprava radikálnych zmien v organizácii pohotovostných služieb a v systéme práce ambulantných lekárov sa začala úplne zle. Do médii sa pred niekoľkými mesiacmi vypustilo zopár kačíc, ktoré medzitým podochli a zrazu je všetko inak. Plán B je aj taký, že nebude nič.

Z môjho prvého blogu

probiomix Dostanewte v sieti lekární Medipharmcentrum. Kompletné info o produkte po kliknutí na obrázok
VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Inzercia

Joomla web support
Social marketing support
Potrebujete vlastný web alebo správu sociálnej siete pre svoje zdravotnícke produkty?
Načo platiť úžerníckym firmám stovky eur ročne, ak za zlomok tejto sumy môžete mať vlastný web natrvalo.
Vyladíme jeho pozíciu pre vyhľadávače, čím sa Vaša stránka dostane na popredné miesto.    

Inzerujte na našom webe. Umiestnenie bannera je možné podľa Vášho želania. Vašu klikateľnú reklamu na našom pozadí návštevník nevypne, lebo potom stránku nebude môcť čítať
Prijateľné ceny dohodou.    

Sme tu pre vás. Kontaktujte nás

Symprove - 10% zľava

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi

Stačí slovo Symprove do nášho FB Messengera a máte 10% zľavu na mesačnú kúru pri nákupe cez symprove.sk

Článok mesiaca

Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice
Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná porucha trávenia, teda taká, ktorá nemá žiaden podklad v poškodení nejakého tráviaceho orgánu, ale naopak, je narušená jeho funkcia. Týmito poruchami tráviaceho traktu väčšinou trpia mladí pacienti do 40 rokov, častejšie ženy, manažéri a ľudia pracovne alebo inak vystavení častým stresovým situáciam.

QRcodeGEA   Stiahnite si náš QR kód   

fb2
pa3kdesignmedia

TOPlist
G4Ranch

 Zo syna s Downovým syndrómom vychoval majstra sveta.
FilipGranodalitoLogo


aj o našej virtuálnej ambulancii

B komplex

 

 

 

 

brusnice


Tehotensky test

 

 

Vitamin C