Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V týchto dňoch nemáme plánovanú dovolenku.        

 
SLUŽBY PACIENTOM
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
U nás len za 19 €.
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

Ako používať cookies

Vredová choroba - peptický vred

Vredová choroba (peptický vred)
RANISANVšeobecné poznámky
Peptickým vredom nazývame vred na sliznici hornej časti tráviacej trubice (t.j. od pažeráka po tenké črevo), ktorý vznikol okrem iného, najmä nepriaznivým pôsobením žalúdkovej kyseliny na sliznicu uvedenej časti tráviaceho traktu. Vznik peptického vredu je pomerne zložitý proces, zjednodušene však možno povedať, že vred na sliznici hornej časti tráviacej trubice sa vytvorí vtedy, ak nad obrannými mechanizmami sliznice a organizmu (sem patrí napr. hlien na sliznici, dostatočná tvorba obranných látok v sliznici a pod.) prevážia tzv. agresívne faktory (dlhodobé poškodzovanie sliznice napr. niektorými liekmi s obsahom kyseliny acetylosalicylovej - Acylpyrin, Anopyrin a iné, kofeínom, nikotínom, alkoholom, časté stresové situácie a pod.). Jedným zo spolupôsobiacich negatívnych faktorov na vznik peptického vredu je aj prítomnosť baktérie s názvom Helicobacter pylori v žalúdkovej resp. dvanástnikovej sliznici. Je dokázané, že táto infekcia sa vyskytuje asi u 96% vredov dvanástnika a asi  80% vredov žalúdka a tvorí zápal sliznice v okolí vredu.
V prípade, že sa tento zápal nevylieči, je väčšia pravdepodobnosť nedokonalého zhojenia vredu, a tým aj častejšie sa opakujúcich
a dlhšie trvajúcich ťažkostí pacienta. Vyliečenie aktívnej formy zápalu žalúdkovej sliznice, spôsobenej uvedeným mikroorganizmom je dôležité aj z preventívneho hľadiska. Takýto dlhotrvajúci zápal sliznice žalúdka môže po rokoch neliečenia viesť k zmenám, ktoré sú
predstupňom rakoviny žalúdka.
Termínom "vredová choroba" označujeme vredové postihnutie sliznice dvanástnika. Vyjadruje sa tým skutočnosť, že ide o chronické ochorenie, ktoré má svoje kľudové štádium, kedy pacient nemá prakticky žiadne ťažkosti a tzv. florídne štádium, čo značí akútne vzplanutie choroby, čiže prítomný akútny zápal alebo vred na sliznici dvanástnika. Na začiatku týchto poznámok sme uviedli, že tzv. peptický vred sa môže objaviť v ktorejkoľvek časti tráviacej trubice, kde sa buď kyselina tvorí (žalúdok), kam sa dostáva natrávený obsah žalúdka (t.j. do dvanástnika a tenkého čreva) prirodzeným spôsobom alebo tam, kam sa kyslý žalúdkový obsah dostáva neprirodzeným spôsobom (pažerák) pri spätnom návrate obsahu žalúdka do pažeráka. Peptický vred pažeráka sa väčšinou vyskytuje v jeho dolnej tretine a vyvýja sa postupne zo zápalu pažeráka. Uvedený zápal je najčastejšie spôsobený chronickým dráždením sliznice pažeráka kyslým žalúdkovým obsahom. (pozri  refluxná choroba pažeráka )
Príznaky peptického vredu sú pomerne typické. Najčastejšie je prítomné pálenie v nadbrušku alebo v pažeráku, skôr nalačno, niekedy i po jedle alebo v noci. Ďalším charakteristickým príznakom je bolesť v nadbrušku alebo v okolí pupka, tiež skôr nalačno resp. o 2-3 hodiny po jedle a/alebo v noci. Pacient môže pociťovať napínanie na zvracanie po jedle, môže zvracať požitú potravu, niekedy s prímesou žlče alebo čerstvej, či natrávenej krvi ( hemateméza ) Ak pacient opakovane zvracia krv, má krčovité bolesti brucha, mal by byť čo najrýchlejšie dopravený do nemocnice (pozri krvácanie z tráviacej trubice )
Diagnostika sa dnes už vykonáva takmer výlučne endoskopicky (gastroskopicky). Pri peptickom  vrede pažeráka, žalúdka a jejuna (čo je časť tenkého čreva za dvanástnikom), prípadne vrede v operovanom žalúdku platí zásada, že z každej takejto lézie je treba odobrať bioptickú vzorku na histologické vyšetrenie a vred endoskopicky a histologicky sledovať až do úplného zhojenia, pretože môže prejsť do zhubného rakovinového bujnenia, prípadne byť malígny už od začiatku.
Komplikácie peptického vredu sú v súčastnosti oveľa menej časté ako tomu bolo v minulosti. Medzi najobávanejšie a zároveň najčastejšie patrí k r v á c a n i e, ktoré môže byť buď ľahké, kedy to pacient ani nemusí zistiť až po alarmujúce zvracanie čerstvej a/alebo natrávenej krvi hemateméza a/alebo čiernu stolicu, ktorá má smolovitú konzistenciu meléna. Druhou nemenej závažnou komplikáciou je prederavenie steny žalúdka alebo dvanástnika (perforácia) následkom prehlbovania sa vredového ložiska. Perforácia je
takmer  vždy sprevádzaná prudkou bolesťou brucha. Šírenie vredu do okolitých orgánov sa nazýva penetrácia a tiež je sprevádzaná akútnym zhoršením stavu pacienta. Všetky uvedené komplikácie sú život ohrozujúce a vyžadujú si urgentný chirurgický zásah.
Liečba a jej taktika závisí od toho, kde v hornej časti tráviacej trubice je vred lokalizovaný a či okolitá sliznica je osídlená už spomínaným Helicobacterom pylori   (ďalej len HP) a či toto osídlenie uvedenou infekciou bolo schopné vyvolať chronický aktívny zápal sliznice žalúdka alebo dvanástnika.
D i e t a  a  r e ž i m o v é  o p a t r e n i a. V zásade sa treba vyvarovať  konzumu dráždivých a korenistých jedál, alkoholu, čiernej kávy, fajčeniu a pod. Pokiaľ ide o fyzickú aktivitu, pri akútnom zhoršení vredovej choroby, najmä ak j v popredí bolesť alebo stav po krvácaní z tráviaceho traktu, sa aspoň 10-14 dní odporúča fyzické šetrenie. Vhodné sú iba krátke prechádzky, resp. ľahké dychové cvičenia
podľa aktuálneho stavu, bez akejkoľvek námahy brušného svalstva. Ak pri akútnom zhoršení nedošlo ku krvácaniu a pacient nepociťuje bolesť v nadbrušku a/alebo pálenie (napr. pri predklone), môže sa venovať ľahkej až stredne ťažkej fyzickej aktivite. Okrem vyššie uvedených činnosti sú vhodné aj dlhšie prechádzky, ľahké cviky na rozcvičenie celého tela (s výnimkou brušného svalstva) Maximálne treba obmedziť používanie tzv. brušného lisu - to je tlak na brušnú, stenu, ktorý treba vyvinúť napr. pri vyprázdňovaní stolice. Vhodné športy v tomto štádiu choroby sú také, ktoré príliš nezaťažujú brušné svalstvo (rekreačné bicyklovanie po rovine, ale žiaden špurt alebo horská cyklistika), gymnastika (vylúčiť však treba predklony, premety a záťaž brušného svalstva). Vzhľadom na možnosť úrazu brušnej oblasti nie sú vhodné športy, pri ktorých k takému úrazu môže dôjsť (futbal, hokej, skoky do vody a pod.). Asi po mesačnej rekonvalescencii možno začať s pomalým posilovaním brušného svalstva, ale postupovať treba prísne individuálne tak, aby pri cvičení nedošlo k vyčerpaniu fyzických síl pacienta. Intímny život pacienta s vredovou chorobou je možné vykonávať tak, aby sa dodržali vyššie uvedené zásady, teda čo najmenší tlak na nadbruško a stavu a povahe ochorenia primeraná fyzická námaha.         
V  m e d i k a m e n t ó z n e j   l i e č b e   HP negatívnych peptických vredov sa používajú lieky  na zníženie tvorby alebo kyslosti žalúdkovej kyseliny. Tvorbu kyseliny znižujú napr. tzv. blokátory H2 receptorov (famotidín, ranitidín...) resp. blokátory protónovej pumpy  
(omeprazol, pantoprazol...)  Kyslosť žalúdkového obsahu znižujú tzv. antacidá. V prípade, že ide o peptický vred žalúdka alebo dvanástnika a je prítomný uvedený chronický aktívny zápal spôsobený HP, používa sa tzv. trojkombinačná liečba, ktorá obsahuje jednak
silný liek proti tvorbe žalúdkovej kyseliny (blokátor protónovej pumpy-viď vyššie) a dve antibiotiká, najčastejšie amoxycilin a klaritromycin alebo amoxycilin a metronidazol, resp. amoxycilin a azitromycin. Uvedená trojkombinácia sa spravidla užíva 7 dní (v prípade použitia azitromycinu sa tento užíva len prvé tri dni kúry). Po jej dobratí sa podľa stavu pokračuje buď blokátorom protónovej pumpy ešte 14 dní alebo sa namiesto neho v ľahších prípadoch podávajú blokátory H2 receprotov alebo antacidá, prípadne obe spolu. V niektorých prípadoch postačuje aj samotná antiHP kúra a po nej už pacient nepotrebuje žiadnu inú liečbu, ak sa subjektívne cíti dobre.
C h i r u r g i c k á   l i e č b a  peptických vredov je v súčasnosti oveľa zriedkavejšia ako tomu bývalo v minulosti. Plánovaných chirugických výkonov pre peptické vredy je oveľa menej ako pred érou blokátorov protónovej pumpy a  poznaním podielu HP na vzniku peptického vredu. V súčasnosti sa k chirurgovi na operačnú sálu najčastejšie dostane pacient, ktorý začne náhle krvácať z tráviaceho traktu, často bez predošlej anamnézy vredovej choroby alebo s vredovou chorobou nedostatočne liečenou, často z vlastnej viny pacienta. Chirurgické metódy liečby vredovej choroby uvedieme len v skratke (opich - sutúra krvácajúceho vredu, resekcia žalúdka-
rôzne typy,  vagotómia - rôzne typy - za účelom zníženia stimulácie vylučovania žalúdkovej kyseliny a iné metódy, ktorých podrobný popis je nad rámec tejto stránky).
Prevencia vzniku peptického vredu vyplýva z dodržiavania zásad správnej životosprávy, kde je potrebné vylúčiť alebo aspoň obmedziť pôsobenie vyššie uvedených tzv. agresívnych faktorov, prípadne posilniť obranné mechanizmy sliznice žalúdka. Po zhojení peptického vredu sa okrem vyšie uvedených opatrení niekedy odporúča dlhodobé užívanie malých dávok protivredových liekov.
Prognóza peptického vredu žalúdka alebo dvanástnika je v súčasnosti väčšinou dobrá. Ak sa vred včas diagnostikuje a správne lieči, pacient po vyliečení nemá prakticky žiadne ťažkosti a môže žiť ako zdravý človek, hoci by sa mal vyvarovať dlhodobého dráždenia sliznice žalúdka a dvanástnika nevhodnou potravou a návykmi (viď vyššie). V neposlednom rade na obnovenie už zahojeného vredu negatívne môže vplývať aj dlhodobý stres v práci alebo v rodine. V súčasnosti však už peptický vred resp. vredová choroba patrí medzi dobre liečiteľné ochorenia a nepredstavuje z hľadiska pacienta ani ošetrujúceho lekára závažnejší problém.  

POZRI
Krvácanie z tráviacej trubice
Nebojte sa gastroenterologickej endoskopie
Rady pacientom s ochoreniami žalúdka a dvanástnika

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

 • Rady pacientom s ochoreniami konečníka
  • Rady pacientom s ochoreniami konečníka

   RADY PACIENTOM S OCHORENIAMI KONEČNÍKAROK 2013 Číslo otázky: 1/2013-KONDátum a čas: 080113 18:25 Názov otázky svrbenie konečníka Meno vilo E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Muž Vek 33 Výška 180 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Pacient stratený v systéme sľubov MZ SR
  To, že slovenské zdravotníctvo 30 rokov žiadna vláda nepovažovala za svoju skutočnú prioritu, sa prejavuje stále intenzívnejšie a najviac pri nástupe každého nového ministra zdravotníctva a jeho tímu. Obyčajne v prvých rozhovoroch, ktoré médiám poskytnú vidno, že budú len politické figúrky alebo v tom lepšom prípade, že si problematiku rezortu, ktorý chcú riadiť, ešte nestihli naštudovať. Sú takí, ktorým sa to nepodarí ani za ich celé funkčné obdobie.
 • Núdzový stav končí, tak nám namiesto potlesku zase môžete nadávať
  Keby zdravotníci mohli verejne hodnotiť svojich pacientov tak, ako to robia pacienti so zdravotníkmi, asi by sa mnohí z pacientov museli červenať od hanby. Nedodržiavanie životosprávy a odporúčaní počas liečby je to mizivé málo, ktoré mnohí nerešpektujú. O tom, že lekár má po pracovnej dobe nárok na odpočinok, akoby ani netušili.   
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2019
  Stratifikácia nemocníc, ktorej neprijatie vyústilo do demisie ministerky zdravotníctva, problémy slovenskej neurochirurgie, či stúpajúci trend výskytu osýpok a neochota zákonodarcov  zaoberať sa sprísnením pravidiel prijímania nezaočkovaných detí do predškolských zariadení. To sú len niektoré zo zdravotníckych tém, ktoré tento rok rezonovali v slovenských médiách.  

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Symprove

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi. Kód na zľavu 5% dostanete po odoslaní správy na Messenger vpravo dole.
Viac sa dozviete po kliku na obrázok.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

Aktuálne

Nová služba pre našich pacientov - videovyšetrenie
Vážení pacienti, v rámci inovácii zavádzame novinku - videovyšetrenie, zatiaľ zadarmo v skúšobnej prevádzke a len pre našich pacientov, v pracovných dňoch od 14.00 do 15,00 hod. Stačí sa prihlásiť a poslať nám do SMS na č. tel. 0940 890 823 vygenerovaný kód z tejto stránky a čas, kedy si želáte videokonzultáciu v trvaní 5 minút. Viac sa dozviete po kliknutí na obrázok.
evysetrenie

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  
Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies