Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

DOVOLENKA
V najbližších dňoch nemáme plánovanú dovolenku.       

 
SLUŽBY PACIENTOM
Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
Pozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  

Cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Ak ich chcete zakázať, musíte tak urobiť vo svojom prehliadači. Ako používať súbory cookie? Súhlasím                                                                                                


Stránka je chránená bezpečnostným certifikátom Let's Encrypt.letsencrypt Jeho platnosť si môžete overiť kliknutím na zámok vedľa adresy.  Ak používate starší operačný systém (napr. Win XP) alebo starší prehliadač (napr. IE6), povoľte bezpečnostnú výnimku. Ďakujeme.

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Celiakia

Celiakia

celiakia patrí k ochoreniam, pri ktorých hlavnú úlohu zohráva lepok (glutén). Je to zmes gliadínu a glutenínu, ktoré tvoria asi 80% bielkovín, obsiahnutých v pšeničnom zrne. Nachádzajú sa spolu so škrobom v niektorých obilninách (pšenica, jačmeň, raž).

Definícia - ide o autoimunitné ochorenie, charakterizované neznášanlivosťou gluténu, ktorá sa môže, ale nemusí prejavovať klinickými príznakmi, pozitivitou protilátok proti tkanivovej transglutamináze, genetickou predispozíciou (pozitivitou HLA DQ2 a/alebo DQ8) a typickým histologickým obrazom poškodenej sliznice tenkého čreva.

Alergia na pšenicu je charakterizovaná prítomnosťou špecifických IgE protilátok proti pšenici a raži a sprievodnými alergickými prejavmi, bez dôkazu protilátok proti transglutamináze, bez typického histologického obrazu biotickej vzorky z tenkého čreva.

Neceliakálna gluténová senzitivita (NCGS) je intolerancia lepku, avšak bez typických prejavov celiakie alebo alergie na lepok, s negatívnymi protilátkami proti tkanivovej transglutaminíze (anti-TTG) alebo príznakmi alergie na lepok a normálnym alebo nešpecifickým histologickým obrazom biopsie tenkého čreva.

Formy celiakie
Manifestná celiakia s typickými príznakmi má pozitívne protilátky, pozitívnu biopsiu a pozitívne genetické testy.
Manifestná celiakia s netypickými príznakmi je prevádzaná netypickými príznakmi (väčšinou extraintestinálnymi)
Tichá celiakia má pozitívne protilátky, genetické vyšetrenie, pozitívnu biiopsiu, ale pacient je bez akýchkoľvek príznakov celiakie.
Skrytá celiakia nemá zjavné príznaky, ani pozitívnu biopsiu, ale sú pozitívne genetické testy a špecifické protilátky (anti-TTG, AGA, AEmA)
Potenciálna celiakia klinické príznaky môže a nemusí mať, biopsia môže byť normálna (pri zvýšenej intraepiteliálnej lymfocytóze) avšak pacient trpí na chorobu, asociovanú s celiakiou.

Klinický obraz celiakie je často rôznorodý. Jej príznaky možno rozdeliť na gastrointestinálne (prejavujúce sa na tráviacich orgánoch) a extraintestinálne (príznaky mimo tráviaceho traktu). Prvé príznaky celiakie sa môžu prejaviť o niekoľko mesiacov po tom, kedy dieťa začína prijímať aj inú stravu, ako materské mlieko, teda spravidla po šiestom mesiaci života. Častými, ale nie typickými prejavmi celiakie v detskom veku sú neprospievanie, slabý alebo žiadny váhový prírastok za určité obdobie, brušné príznaky (nafukovanie, hnačka alebo zápcha) dlhodobý nepokoj, či podráždenosť. V adolescentnom veku môže byť jediným príznakom oneskorená puberta. Fyzikálne príznaky v detskom veku sú netypické (bledosť slizníc, suchosť kože, spomalená motorika, nezáujem o okolie, spavosť) nepozornému oku často uniknú, pretože nemusia byť prítomné vôbec. V laboratórnom obraze môže byť prítomná málokrvnosť, deficit železa, vitamínov D a K, stopových prvkov, imunodeficit IgA, pozitívne protilátky proti tkanivovej transglutamináze (anti-TTG).

   Celiakia je bez príznakov dovtedy, kým sa nespustí imunitná reakcia na lepok u geneticky predisponovaného jedinca. Táto situácia nastane po konzumácii lepku. Nemusí sa to stať po jeho prvej konzumácii, ale až po čase, napr. vtedy, ak dôjde o oslabeniu imunitného systému, napr. stresom, inou ťažkou chorobou a pod. Preto niektorí jedinci, ktorí majú vrodenú predispozíciu na celiakiu, prežijú bez jej prejavov alebo len s minimálnymi príznakmi, ktoré si nevšimne ani pacient, ani jeho lekár, až do dospelosti.  

   Celiakia sa často maskuje za príznakmi iných, často aj netypických ochorení, ale nemusí mať vôbec žiadne príznaky. Dospelý pacient sa môže sťažovať na príznaky z oblasti tráviaceho systému - pocit sťaženého trávenia, nafukovanie najmä po múčnych jedlách, netypické brušné prejavy, hnačka alebo zápcha, prelievanie v črevách, migrujúce bolesti brucha a pod. Neskúsený alebo nepozorný lekár často tieto príznaky pripisuje, zvlášť u mladých a stresu vystavených pacientov, syndrómu dráždivého čreva alebo funkčnej žalúdkovej dyspepsii. Celiakia sa môže skrývať aj za dlhodobo neúspešne liečenou „hepatopatiou“, ale môže sprevádzať aj chronické zápalové črevné ochorenia (ulceróznu kolitídu alebo Crohnovu chorobu), či autoimunitná pankreatitídu. Extraintestinálnym príznakom treba venovať pozornosť najmä vtedy, ak sa nedajú zaradiť k príslušným systémovým ochoreniam alebo ak sa po štandardnej liečbe, nasadenej špecialistom z daného odboru, tieto príznaky ochorenia nezlepujú. Zvláštnym prípadom extraintestinálnej manifestácie celiakie je tzv. Dühringova herpetiformná dermatitída. Ak je dokázaná aj biopticky, pacient má patričný klinický obraz, diagnóza celiakie sa považuje aj bez biopsie z dvanástnika, za vysoko pravdepodobnú. Protilátky proti tkanivovej transglutamináze nemusia byť vždy pozitívne. Ak pacient súhlasí, biopsiu z dvanástnika je vhodné doplniť, avšak asi u 5% pacientov s touto dermatitídou môže byť negatívna.  
Diagnostika celiakie je často náročná a nezriedka trvá aj roky. Dôvodov je viacero. Okrem vyššie uvedených je problém aj v tom, že sa na ňu nemyslí a príznaky z jednotlivých orgánových systémov nemá kto integrovať, takže unikajú pozornosti vyšetrujúcich lekárov. Tým integrujúcim článkom by mal byť práve všeobecný lekár, ktorý vidí pacienta najčastejšie. Diagnostika celiakie sa skladá sa z troch zložiek – klinického obrazu, laboratórnych testov a histologického obrazu.
Laboratórne testy rozdeľujeme na nešpecifické a špecifické. K nešpecifickým patria krvný obraz, hladina kyseliny listovej a vitamínu B12, tzv.hepatálne testy (AST,ALT,GMT,ALP), hladina železa, minerálov (Ca, P, Mg) a vitamínov (A,D,E,K). Tieto môžu byť pri celiakii aj v norme, ale pomerne často býva prítomná málokrvnosť z nedostatku železa alebo vitamínu B12. Nevysvetliteľne zvýšené pečeňové testy bez zjavnej príčiny môžu poukazovať na skrytú resp. doteraz neliečenú celiakiu. Špecifické laboratórne testy patria medzi tzv. autoprotilátky. Najspoľahlivejším a najviac používaným krvným testom sú protilátky proti tkanivovej transglutamináze (anti-TTG).
Vhodné je vyšetrovať aj hladinu IgA, ktorého deficit je pri celiakii častý.
Histologické vyšetrenie je súčasťou endoskopického vyšetrenia dvanástnika. Biopsia sa odoberá zo zostupnej časti dvanástnika. Postihnutie sliznice tenkého čreva sa vyjadruje tzv. Marshovou klasifikáciou, ktorá predstavuje stupne zápalového postihnutia, resp. subtotálnej až totálnej atrofie sliznice tenkého čreva. Tieto histologické zmeny sú pre celiakiu typické, ale nie špecifické. Inými slovami, Marshova klasifikácia histologického obrazu bioptickej vzorky stupňom III. neznamená automaticky celiakiu. Pri takomto výsledku treba vylúčiť aj ďalšie jej príčiny, napr. chronickú gastritídu prepylorického antra, zapríčinenú Helicobacterom pylori, nešpecifické črevné zápaly a celý rad iných chorôb.    
Genetické vyšetrenie sa vykonáva len pri pochybnostiach, ak pacient má príznaky celiakie, ale negatívne protilátky (anti-TTG) a pozitívnu alebo pre celiakiu nie celkom typickú biopsiu (napr. Marsh I-II). Genetické vyšetrenie však vyslovuje len predispozíciu na celiakiu a nie istú diagnózu celiakie. Negatívne genetické vyšetrenie celiakiu na 99,9% vylučuje.

Diagnostika celiakie musí byť komplexná. Na jej stanovenie samotný klinický obraz bez pozitívnych laboratórnych testov a/alebo pozitívneho histologického obrazu nestačí. Nejasné a klinicky nevyhranené prípady môžu predstavovať tichú, skrytú alebo potencionálnu celiakiu. Takýchto pacientov je potrebné dispenzarizovať u gastroenterológa a venovať im zvýšenú pozornosť aj v ambulancii všeobecného lekára.
Diagnostika celiakie v detskom veku. Na Slovensku je aj v detskom a adolescentnom veku na stanovenie diagnózy celiakie potrebná biopsia z dvanástnika. Pacient bez biopsie nemá nárok na predpis bezlepkových potravín. Diagnózu musí vždy stanoviť detský gastroenterológ,
Diferenciálna diagnostika je pomerne ťažká, pretože celiakia nemusí byť sprevádzaná poruchami výživy. Ak sú však prítomné, vylúčiť treba celý rad ochorení, ktoré k nim vedú. Z ochorení tráviaceho systému sú to najmä chronické nešpecifické črevné zápaly (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba), ale aj chronické choroby pečene a pankreasu. Treba mať na pamäti, že mnoho ochorení je s celiakiou spojených. K nim patrí napr. diabetes mellitus (cukrovka) I. typu, teda pacienti závislí na inzulíne, autoimunitné choroby s postihnutím štítnej žľazy, pečene, pankreasu, Downov syndróm a iné. Pri celiakii môže ísť napr. o neurologické príznaky – ataxiu, epilepsii podobné záchvaty, psychiatrické príznaky – depresiu, poruchy nálady, neodôvodnený strach a pod. Mladá žena, ktorá má časté gynekologické zápaly a/alebo problém s otehotnením, prípadne opakované potraty, môže mať nepoznanú celiakiu. Pacient so zníženou funkciou štítnej žľazy, ktorý nereaguje na zvyšovanie dávok hormónov, môže mať nediagnostikovanú celiakiu. Po celiakii treba pátrať aj u každého pacienta s osteoporózou (rednutím kostí), zvlášť u mladých pacientov s častými zlomeninami.
Refraktérna celiakia je taká diagnostikovaná celiakia, ktorá sa napriek bezlepkovej diéte nezlepšuje, u pacienta pretrvávajú klinické zmeny, pozitivita protilátok, resp. pozitivita histologického nálezu aj po polročnej prísnej bezlepkovej diéte.
Komplikácie celiakie sa prejavujú najmä pri tichej, skrytej a potencionálnej celiakii, pretože títo pacienti často unikajú pozornosti lekárov. Celiakia je považovaná za predstupeň rakoviny (prekancerózu). Pacienti s celiakiou majú zvýšené riziko výskytu nonHodgkinovho lymfómu, menej častá býva rakovina hltana, pažeráka alebo tenkého čreva. Zvlášť ohrození sú pacienti s refraktérnou celiakiou.

Liečba
celiakie spočíva v celoživotnej bezlepkovej diéte. Celiakia je často sprevádzaná laktózovou intoleranciou, preto je vhodné na začiatku bezlepkovej diéty vylúčiť aj mliečne výrobky. Pri bezlepkovej diéte treba vylúčiť všetky potraviny, vyrobené z obilnín, obsahujúcich lepok (pšenica, jačmeň, raž a ovos). Otázka konzumácie ovsa pri celiakii je stále otvorená, pretože môže byť kontaminovaný inými obilninami, čo je v priemyselne vyrábaných potravinách pravdepodobné.
Povolené sú výrobky z kukurice, ryža, zemiaky, sója, pšeno, pohánka, amarant, cirok, strukoviny, ovocie, zelenina, mäso, mlieko, či vajcia. Pozor si však treba dať na niektoré mäsové výrobky (salámy, klobásy), ktoré môžu obsahovať nielen múku, ale aj rôzne emulgátory s obsahom odlepkovaných škrobov, ktoré môžu u citlivých pacientov viesť k zhoršeniu stavu. Ženy by si mali dávať pozor na kozmetiku (napr. rúže) alebo niektoré antikoncepčné tabletky.

Bezlepkové potraviny
V súčasnosti sú bezlepkové dietetické potraviny čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Na odporúčanie gastroenterológa (pri celiakii) alebo alergológa (pri alergii na lepok) ich v zmysle zákona maximálne 6 mesiacov môže písať aj všeobecný lekár, pričom na zadnú stranu receptu musí uviesť „Na odporúčanie špecialistu“, meno lekára – špecialistu a jeho kódy. Mesačné limity bezlepkových potravín sú uvedené na stránke MZ SR. Niektoré bezlepkové potraviny dostať aj v obchodnej sieti. Tu treba upozorniť, že tieto výrobky musia byť označené ako bezlepkové, piktogramom preškrtnutého klasu a nesmú obsahovať viac lepku, ako je povolená denná norma, teda 20 mg/100 g výrobku.    

Skratka

Kód a názov podskupiny

Množstvo

/mesiac

Množstvo

/mesiac

Množstvo

/mesiac

Množstvo

/mesiac

Do dovŕšenia 5 rokov veku Od dovŕšenia 5 rokov veku do dovŕšenia 10 rokov veku Od dovŕšenia 10 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku

Od

dovŕšenia

15 rokov

veku

L2

V06CEA1 Bezlepkové potravinové suroviny - základné múky p.o.

V06CEA2 Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne múky p.o.

V06CEA4 Bezlepkové potravinové suroviny – doplnkové p.o.

V06CEB1 Bezlepkové potraviny - chlieb, pečivo p.o.

5 kg 6 kg 8 kg 10 kg
L3

V06CEA3 Bezlepkové potravinové suroviny - špeciálne, iné.

(krupica)

1 kg 1 kg 1 kg 0,5 kg
L4 V06CEB2 Bezlepkové potraviny - cestoviny        p.o. 1kg 2 kg 2kg 2kg
L5 V06CEB3 Bezlepkové potraviny - doplnkové      p.o. 10 ks 10 ks 10 ks 6 ks
L11 V06CEB4 Bezlepkové potraviny – doplnkové, polotovar    p.o. 2 ks 2 ks 4 ks 4 ks


Tab.- Limity bezlepkových potravín (zdroj MZ SR )

Vyšetrenie prvostupňových príbuzných celiatika
by mal urobiť ich všeobecný lekár. Novodiagnostikovaného celiatika by mal na to upozorniť jeho gastroenterológ, prípadne si to aj preveriť.

Prognóza liečenej celiakie je dobrá, ak sa diagnóza určí včas. Nie sú však zriedkavé ani prípady, kedy sa diagnóza stanovila až v dospelosti alebo v séniu (6) a zdanlivo neliečiteľné zmeny v klinickom obraze pacienta sa po bezlepkovej diéte upravili ad integrum. Mylný je názor, že z celiakie možno vyrásť alebo sa z nej vyliečiť. Ak sa také prípady prezentujú na niektorých weboch, veľmi pravdepodobne išlo o alergiu na lepok, ktorá sa časom môže upraviť alebo o inú diagnózu, imitujúcu celiakiu.

Záverečné poznámky.
V súčasnosti sa stalo priam módou vyhýbať sa lepku. Ten je však u zdravého človeka dôležitý pre správne fungovanie nielen tráviaceho systému, dostatočný prísun vlákniny, minerálov a vitamínov, ale aj na udržanie správnej funkcie iných systémov organizmu. Bezlepkovú diétu by mali dodržiavať iba osoby, ktorým lepok poškodzuje zdravie, pretože ak takúto diétu začne držať nediagnostikovaný celiatik, hrozí riziko, že jeho diagnóza sa nikdy neodhalí, teda nielenže príde o možnosť predpisovania bezlepkových potravín, ale ak si v budúcnosti rozmyslí vzdať sa tohto módneho výstrelku, diagnóza sa môže stanoviť až keď už z nej má komplikácie. Rovnako nie je vhodné začať bezlepkovú diétu na základe pozitívneho výsledku akéhokoľvek komerčného voľne dostupného testu. Každý takýto pacient by mal byť vyšetrený gastroenterológom podľa príslušných odporúčaní a predpisov.


POZRI:
Choroby v gastroenterológii
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2017 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislé Noviny
 • Máte tetovanie a hepatitídu C? Ak ste poistencom VšZP, máte smolu.
  Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorú do dlhov dostali tety Anky, sa rozhodla šetriť a to veľmi radikálne a zároveň aj na veľmi nesprávnom mieste. Plánuje totiž nepreplácať liečbu hepatitídy C alkoholikom, narkomanom a do jedného vreca s nimi hodiť aj tých, ktorí majú tetovanie alebo piercing.
 • Pohotovosti a poplatky v ambulancii sa zmenia, ale MZ zatiaľ nevie ako
  Príprava radikálnych zmien v organizácii pohotovostných služieb a v systéme práce ambulantných lekárov sa začala úplne zle. Do médii sa pred niekoľkými mesiacmi vypustilo zopár kačíc, ktoré medzitým podochli a zrazu je všetko inak. Plán B je aj taký, že nebude nič.
 • Pán minister, jednu frčku prosím...
  Vo vojenskej knižke mám hodnosť poručík a služobné zaradenie „dôstojník pre zásobovanie v zálohe“. V čase vojnového konfliktu by som bol teda pri koryte. Prisahal som vernosť Československej socialistickej republike a v časoch zahnívajúceho kapitalizmu, moju vernosť tomuto štátu už nikto nepreveroval.

Z môjho prvého blogu

probiomix Dostanewte v sieti lekární Medipharmcentrum. Kompletné info o produkte po kliknutí na obrázok.
dalitoLogoVYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Inzercia

Joomla web support
Social marketing support
Potrebujete vlastný web alebo správu sociálnej siete pre svoje zdravotnícke produkty?
Načo platiť úžerníckym firmám stovky eur ročne, ak za zlomok tejto sumy môžete mať vlastný web natrvalo.
Vyladíme jeho pozíciu pre vyhľadávače, čím sa Vaša stránka dostane na popredné miesto.    

Inzerujte na našom webe. Umiestnenie bannera je možné podľa Vášho želania. Vašu klikateľnú reklamu na našom pozadí návštevník nevypne, lebo potom stránku nebude môcť čítať
Prijateľné ceny dohodou.    

Sme tu pre vás. Kontaktujte nás

Symprove - 10% zľava

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi

Stačí slovo Symprove do nášho FB Messengera a máte 10% zľavu na mesačnú kúru pri nákupe cez symprove.sk

Článok mesiaca

Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice
Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná porucha trávenia, teda taká, ktorá nemá žiaden podklad v poškodení nejakého tráviaceho orgánu, ale naopak, je narušená jeho funkcia. Týmito poruchami tráviaceho traktu väčšinou trpia mladí pacienti do 40 rokov, častejšie ženy, manažéri a ľudia pracovne alebo inak vystavení častým stresovým situáciam.

QRcodeGEA   Stiahnite si náš QR kód   

fb2
pa3kdesignmedia

TOPlist
G4Ranch

 FilipGrano

B komplex

 

 

 

 

brusnice


Tehotensky test

 

 

 

Vitamin C