Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dátum a presný čas

DOVOLENKA
V najbližších dňoch nemáme plánovanú dovolenku.       

 
SLUŽBY PACIENTOM
Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
Pozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  

Cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Ak ich chcete zakázať, musíte tak urobiť vo svojom prehliadači. Ako používať súbory cookie? Súhlasím                                                                                                


Stránka je chránená bezpečnostným certifikátom Let's Encrypt.letsencrypt Jeho platnosť si môžete overiť kliknutím na zámok vedľa adresy.  Ak používate starší operačný systém (napr. Win XP) alebo starší prehliadač (napr. IE6), povoľte bezpečnostnú výnimku. Ďakujeme.

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky ambulancia pre dospelých

Krvácanie z tráviacej trubice

Krvácanie z tráviacej trubice
je príhoda, ktorá môže byť z pohľadu pacienta, ale i lekára vždy alarmujúca.  Nepríjemnejšie pociťovaným z hľadiska pacienta sa javí krvácanie z hornej časti tráviacej trubice spojené so zvracaním menšieho, niekedy veľkého obsahu čerstvej alebo natrávenej krvi. Krvácanie z tráviaceho traktu môže imitovať aj požitie niektorých potravín napr. cvikle, červeného vína, červenej papriky, červenej kapusty, liekov s obsahom železa a pod. Ak pacient konzumoval asi 12 hod. pred objavením sa tmavej až čiernej stolice uvedené potraviny alebo lieky,  s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o krvácanie do tráviacej trubice.  
Čo má robiť pacient pri zistení krvácania  z tráviacej trubice?
Podľa možnosti nepodľahnúť panike a postupovať podľa aktuálneho stavu. Ak sa zistí len malá prímes krvi na toaletnom papieri po stolici, stav určite nie je urgentný a môže počkať aj do rána. Pri najbližšej príležitosti by s tým však pacient mal navštíviť svojho pratického lekára.  Pri závažnejšom krvácaní (zvracanie krvi, masívna čierna alebo červená  hnačka, resp. smolovitá stolica)  sa podľa aktuálneho stavu buď nechať dopraviť  (zásadne nechodiť sám a nie pešo!) do najbližšej chirurgickej alebo gastroenterologickej ambulancie, resp. na centrálnu príjmovú ambulanciu najbližšej nemocnice alebo ak je stav príliš urgentný, vytočiť číslo záchrannej služby 155. Do jej príchodu by mal ležať alebo sedieť v kresle,  s vreckom ľadu  na bruchu, ktoré je vhodné priložiť najlepšie pri zvracaní krvi na hornú časť brucha (tesne pod hrudníkom), pri krvavej stolici do okolia pupka lebo nižšie. Pacient  by nemal už nič jesť, piť ani fajčiť, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou ho môže čakať operácia. Príbuzní alebo jeho okolie  by mu malo pripraviť veci potrebné na prijatie do nemocnice (občiansky preukaz, kartu poistenca, toaletné potreby a pod.)
K r v á c a n i e  z  h o r n e j  č a s t i  t r á v i a c e j  t r u b i c e (hemateméza - zvracanie čerstvej alebo natrávenej krvi) môže mať zdroj krvácania od úst až po dvanástnik. Najčastejšou príčinou však býva tzv. peptický vred v akejkoľvek lokalizácií od pažeráka až po dvanástnik, ale najčastejšou príčinou je dvanástnikový, potom žalúdočný a zriedka aj pažerákový peptický vred. Ďalšou veľmi častou príčinou sú tzv. pažerákové varixy, čo sú rozšírené žily, ktoré môžeme pri ezofagoskopií vidieť ako fialové vyvýšeniny alebo až povrazce, niekedy až po celom obvode pažeráka. U pacientov užívajúcich lieky, poškodzujúce žalúdočnú sliznicu (Acylpyrin, antireumatiká a pod),  častých konzumentov čiernej kávy a/alebo tvrdého alkoholu sú tieto látky častou príčinou poškodenia sliznice tráviacej trubice. Dlhodobým pôsobením  týchto látok vznikajú na sliznici tráviaceho traktu drobné trhlinky (tzv. erózie), z ktorých sa môže vyvinúť až vred alebo sliznica mokvajúco krváca na veľkej ploche ("plačúci žalúdok"), ide o tzv. hemoragickú gastropatiu. Rôzne formy poškodenia sliznice horného tráviaceho  traktu môže vyvolať aj dlhodobý stres.
K r v á c a n i e  z  d o l n e j  č a s t i  t r á v i a c e j  t r u b i c e  (meléna - čierna stolica v dôsledku krvácania a natrávenia krvi v tráviacej trubici, enteroragia-čerstvá krv svetločervenej farby v stolici) môže mať príčinu jednak v hornej časti, odkiaľ  sa natrávená krv prirodzeným spôsobom posúva pri trávení do nižších partií tráviacej trubice, alebo príčina môže byť v samotnom dolnom úseku tráviacej trubice, od tenkého čreva až po konečník. Ak je príčina krvácania v hornej časti tráviacej trubice, v tenkom čreve  alebo hornom tzv. orálnom úseku hrubého čreva, čo je prakticky po priečnu časť hrubého čreva (colon transversum), väčšinou ide o melénu. V prípade, že zdroj krvácania sa nachádza v priečnej časti hrubého čreva a nižšie, krv, vytekajúca  z konečníka je väčšinou jasno- alebo tmavočervená,  a teda ide o enteroragiu. Zdrojom sú najčastejšie zápaly tenkého alebo hrubého čreva, nezhubné nádory (polypy-každý polyp však nie je nezhubný!) a nádory čriev, prípadne ochorenia konečníka, najčastejšie hemoroidy.
Diagnostika okultného (skrytého) krvácania v stolici sa vykonáva jednak vtedy, ak je na základe fyzikálneho a laboratórneho, či iných pomocných vyšetrení vyslovené podozrenie, že by zdrojom ťažkostí pacienta (resp. prítomnej najčastejšie mikrocytárnej, sideropenickej anémie) mohlo byť krvácanie z tráviacej trubice, ktoré sa doteraz nezistilo a môže prebiehať skryto (okultne), často v malom len mikroskopicky zistiteľnom množstve. Na takéto vyšetrenie slúži vyšetrenie stolice na OK (okultné krvácanie), ktoré sa realizuje pomocou špeciálnych testovacích súprav (TOKS-test na okultné krvácanie v stolici), ktoré má k dispozícií každý praktický lekár a/alebo gastroenterológ, ale môže ich mať k dispozícií aj iný odborník na ambulancií alebo v nemocnici, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou uvedeného krvácania. Pacient si test sám v žiadnom prípade kupovať nemusí. Ak vysloví pacient alebo lekár domnienku, že by mohlo ísť o takéto skryté krvácanie alebo je pacient zaradený do tzv. skríningového (vyhľadávacieho) programu na rakovinu hrubého čreva  test dostane zadarmo od svojho lekára. Vzorka stolice veľkosti lieskového orecha, sa vloží podľa návodu do políčok na teste a odovzdá sa spracovanie v ambulancií, kde bol test pacientovi vydaný. V ambulancií sa test  môže aj vyhodnotiť. Po pridaní špeciálneho roztoku k vzorke stolice, sa táto pri pozitívnom okultnom krvácaní sfarbí do modrofialova. Ak sa zistí pozitívny test a vylúči sa jeho falošná pozitivita (pozor na hemoroidy alebo krvácanie z ďasien), pacient by sa mal podrobiť kolonoskopii. Ak je test negatívny, indikáciu na endoskopické vyšetrenie horného alebo dolného tráviaceho traktu by mal zvážiť ordinujúci lekár po konzultácií s gastroenterológom. Pri málokrvnosti zo straty železa je potrebné endoskopické vyšetrenie celého tráviaceho traktu bez ohľadu na výsledok uvedeného testu (TOKS).  
L i e č b a  krvácania z hornej časti tráviacej trubice (hemateméza alebo meléna) patrí do nemocnice, kde sa pokiaľ je to možné, najprv zistí zdroj krvácania  endoskopicky (gastroskopiou alebo kolonoskopiou).  Po zistení zdroja krvácania sa toto môže buď zastaviť samo (už v čase vyšetrenia nemusí byť zjavné pokračujúce krvácanie) alebo sa môže zastaviť endoskopicky, pomocou liekov alebo chirurgicky, teda operačne.  Po zastavení krvácania, resp. už v rámci neho musí nasledovať liečba stavu, ktorý ku krvácaniu viedol, napr. liečba peptického vredu. Po prepustení z hospitalizácie by mal byť pacient odoslaný ku gastroenterológovi, ktorý by mal riadiť jeho ďalšiu liečbu a príslušné sledovanie jeho zdravotného stavu.  
Menej závažné krvácanie z dolnej časti tráviacej trubice (proctorhagia, enterorhagia), teda pokiaľ je krv iba na toaletnom papieri, väčšinou po stolici, sa dá zvládnuť aj ambulantne. V tomto prípade ide veľmi často o krvácanie z konečníka a príčinou bývajú najčastejšie hemoroidy alebo drobná konečníková trhlinka, či iné nezávažné ochorenia konečníka. Ak sa stav po 7-10 dňoch po samoliečbe ako pri hemoroidoch neupraví, treba vyhľadať lekára. Len v ojedinelých prípadoch, ak je krvácanie masívnejšie, treba predpokladať, že príčinou môže byť nešpecifický črevný zápal alebo nádor konečníka, či vyšších častí hrubého čreva alebo iná závažná choroba tráviaceho traktu, či krvotvorby.      

POZRI:
Idiopatické črevné zápaly
Hemoroidy
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva
Rady pacientom s ochoreniami pažeráka
Rady pacientom s ochoreniami pečene
Rady pacientom s ochoreniami žalúdka a dvanástnika
Varixy hornej časti tráviacej trubice
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (peptický vred)


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.   

© 2001-2017 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislé Noviny
 • Bude e-zdravie skutočne prínosom pre pacienta?
  Od januára 2018 to vraj konečne príde. Ušetria sa vraj milióny, prestane sa plytvať liekmi a ten, kto z toho bude mať najväčší osoh, bude pacient. Aspoň takto si to predstavujú kompetentní, no prax môže byť a asi spočiatku aj bude na míle vzdialená od tejto predstavy.
 • Máte tetovanie a hepatitídu C? Ak ste poistencom VšZP, máte smolu.
  Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorú do dlhov dostali tety Anky, sa rozhodla šetriť a to veľmi radikálne a zároveň aj na veľmi nesprávnom mieste. Plánuje totiž nepreplácať liečbu hepatitídy C alkoholikom, narkomanom a do jedného vreca s nimi hodiť aj tých, ktorí majú tetovanie alebo piercing.
 • Pohotovosti a poplatky v ambulancii sa zmenia, ale MZ zatiaľ nevie ako
  Príprava radikálnych zmien v organizácii pohotovostných služieb a v systéme práce ambulantných lekárov sa začala úplne zle. Do médii sa pred niekoľkými mesiacmi vypustilo zopár kačíc, ktoré medzitým podochli a zrazu je všetko inak. Plán B je aj taký, že nebude nič.

Z môjho prvého blogu

probiomix Dostanewte v sieti lekární Medipharmcentrum. Kompletné info o produkte po kliknutí na obrázok
VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Inzercia

Joomla web support
Social marketing support
Potrebujete vlastný web alebo správu sociálnej siete pre svoje zdravotnícke produkty?
Načo platiť úžerníckym firmám stovky eur ročne, ak za zlomok tejto sumy môžete mať vlastný web natrvalo.
Vyladíme jeho pozíciu pre vyhľadávače, čím sa Vaša stránka dostane na popredné miesto.    

Inzerujte na našom webe. Umiestnenie bannera je možné podľa Vášho želania. Vašu klikateľnú reklamu na našom pozadí návštevník nevypne, lebo potom stránku nebude môcť čítať
Prijateľné ceny dohodou.    

Sme tu pre vás. Kontaktujte nás

Symprove - 10% zľava

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi

Stačí slovo Symprove do nášho FB Messengera a máte 10% zľavu na mesačnú kúru pri nákupe cez symprove.sk

Článok mesiaca

Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice
Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná porucha trávenia, teda taká, ktorá nemá žiaden podklad v poškodení nejakého tráviaceho orgánu, ale naopak, je narušená jeho funkcia. Týmito poruchami tráviaceho traktu väčšinou trpia mladí pacienti do 40 rokov, častejšie ženy, manažéri a ľudia pracovne alebo inak vystavení častým stresovým situáciam.

QRcodeGEA   Stiahnite si náš QR kód   

fb2
pa3kdesignmedia

TOPlist
G4Ranch

 Zo syna s Downovým syndrómom vychoval majstra sveta.
FilipGranodalitoLogo


aj o našej virtuálnej ambulancii

B komplex

 

 

 

 

brusnice


Tehotensky test

 

 

Vitamin C