Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V dňoch 26. - 31. júla máme plánovanú dovolenku.        

 
SLUŽBY PACIENTOM
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)

whatsapp  Výlučne SMS po
  pracovnej dobe
 


ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY

RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
U nás len za 19 €.
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky ambulancia pre dospelých

Krvácanie z tráviacej trubice

Krvácanie z tráviacej trubice
je príhoda, ktorá môže byť z pohľadu pacienta, ale i lekára vždy alarmujúca.  Nepríjemnejšie pociťovaným z hľadiska pacienta sa javí krvácanie z hornej časti tráviacej trubice spojené so zvracaním menšieho, niekedy veľkého obsahu čerstvej alebo natrávenej krvi. Krvácanie z tráviaceho traktu môže imitovať aj požitie niektorých potravín napr. cvikle, červeného vína, červenej papriky, červenej kapusty, liekov s obsahom železa a pod. Ak pacient konzumoval asi 12 hod. pred objavením sa tmavej až čiernej stolice uvedené potraviny alebo lieky,  s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o krvácanie do tráviacej trubice.  
Čo má robiť pacient pri zistení krvácania  z tráviacej trubice?
Podľa možnosti nepodľahnúť panike a postupovať podľa aktuálneho stavu. Ak sa zistí len malá prímes krvi na toaletnom papieri po stolici, stav určite nie je urgentný a môže počkať aj do rána. Pri najbližšej príležitosti by s tým však pacient mal navštíviť svojho pratického lekára.  Pri závažnejšom krvácaní (zvracanie krvi, masívna čierna alebo červená  hnačka, resp. smolovitá stolica)  sa podľa aktuálneho stavu buď nechať dopraviť  (zásadne nechodiť sám a nie pešo!) do najbližšej chirurgickej alebo gastroenterologickej ambulancie, resp. na centrálnu príjmovú ambulanciu najbližšej nemocnice alebo ak je stav príliš urgentný, vytočiť číslo záchrannej služby 155. Do jej príchodu by mal ležať alebo sedieť v kresle,  s vreckom ľadu  na bruchu, ktoré je vhodné priložiť najlepšie pri zvracaní krvi na hornú časť brucha (tesne pod hrudníkom), pri krvavej stolici do okolia pupka lebo nižšie. Pacient  by nemal už nič jesť, piť ani fajčiť, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou ho môže čakať operácia. Príbuzní alebo jeho okolie  by mu malo pripraviť veci potrebné na prijatie do nemocnice (občiansky preukaz, kartu poistenca, toaletné potreby a pod.)
K r v á c a n i e  z  h o r n e j  č a s t i  t r á v i a c e j  t r u b i c e (hemateméza - zvracanie čerstvej alebo natrávenej krvi) môže mať zdroj krvácania od úst až po dvanástnik. Najčastejšou príčinou však býva tzv. peptický vred v akejkoľvek lokalizácií od pažeráka až po dvanástnik, ale najčastejšou príčinou je dvanástnikový, potom žalúdočný a zriedka aj pažerákový peptický vred. Ďalšou veľmi častou príčinou sú tzv. pažerákové varixy, čo sú rozšírené žily, ktoré môžeme pri ezofagoskopií vidieť ako fialové vyvýšeniny alebo až povrazce, niekedy až po celom obvode pažeráka. U pacientov užívajúcich lieky, poškodzujúce žalúdočnú sliznicu (Acylpyrin, antireumatiká a pod),  častých konzumentov čiernej kávy a/alebo tvrdého alkoholu sú tieto látky častou príčinou poškodenia sliznice tráviacej trubice. Dlhodobým pôsobením  týchto látok vznikajú na sliznici tráviaceho traktu drobné trhlinky (tzv. erózie), z ktorých sa môže vyvinúť až vred alebo sliznica mokvajúco krváca na veľkej ploche ("plačúci žalúdok"), ide o tzv. hemoragickú gastropatiu. Rôzne formy poškodenia sliznice horného tráviaceho  traktu môže vyvolať aj dlhodobý stres.
K r v á c a n i e  z  d o l n e j  č a s t i  t r á v i a c e j  t r u b i c e  (meléna - čierna stolica v dôsledku krvácania a natrávenia krvi v tráviacej trubici, enteroragia-čerstvá krv svetločervenej farby v stolici) môže mať príčinu jednak v hornej časti, odkiaľ  sa natrávená krv prirodzeným spôsobom posúva pri trávení do nižších partií tráviacej trubice, alebo príčina môže byť v samotnom dolnom úseku tráviacej trubice, od tenkého čreva až po konečník. Ak je príčina krvácania v hornej časti tráviacej trubice, v tenkom čreve  alebo hornom tzv. orálnom úseku hrubého čreva, čo je prakticky po priečnu časť hrubého čreva (colon transversum), väčšinou ide o melénu. V prípade, že zdroj krvácania sa nachádza v priečnej časti hrubého čreva a nižšie, krv, vytekajúca  z konečníka je väčšinou jasno- alebo tmavočervená,  a teda ide o enteroragiu. Zdrojom sú najčastejšie zápaly tenkého alebo hrubého čreva, nezhubné nádory (polypy-každý polyp však nie je nezhubný!) a nádory čriev, prípadne ochorenia konečníka, najčastejšie hemoroidy.
Diagnostika okultného (skrytého) krvácania v stolici sa vykonáva jednak vtedy, ak je na základe fyzikálneho a laboratórneho, či iných pomocných vyšetrení vyslovené podozrenie, že by zdrojom ťažkostí pacienta (resp. prítomnej najčastejšie mikrocytárnej, sideropenickej anémie) mohlo byť krvácanie z tráviacej trubice, ktoré sa doteraz nezistilo a môže prebiehať skryto (okultne), často v malom len mikroskopicky zistiteľnom množstve. Na takéto vyšetrenie slúži vyšetrenie stolice na OK (okultné krvácanie), ktoré sa realizuje pomocou špeciálnych testovacích súprav (TOKS-test na okultné krvácanie v stolici), ktoré má k dispozícií každý praktický lekár a/alebo gastroenterológ, ale môže ich mať k dispozícií aj iný odborník na ambulancií alebo v nemocnici, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou uvedeného krvácania. Pacient si test sám v žiadnom prípade kupovať nemusí. Ak vysloví pacient alebo lekár domnienku, že by mohlo ísť o takéto skryté krvácanie alebo je pacient zaradený do tzv. skríningového (vyhľadávacieho) programu na rakovinu hrubého čreva  test dostane zadarmo od svojho lekára. Vzorka stolice veľkosti lieskového orecha, sa vloží podľa návodu do políčok na teste a odovzdá sa spracovanie v ambulancií, kde bol test pacientovi vydaný. V ambulancií sa test  môže aj vyhodnotiť. Po pridaní špeciálneho roztoku k vzorke stolice, sa táto pri pozitívnom okultnom krvácaní sfarbí do modrofialova. Ak sa zistí pozitívny test a vylúči sa jeho falošná pozitivita (pozor na hemoroidy alebo krvácanie z ďasien), pacient by sa mal podrobiť kolonoskopii. Ak je test negatívny, indikáciu na endoskopické vyšetrenie horného alebo dolného tráviaceho traktu by mal zvážiť ordinujúci lekár po konzultácií s gastroenterológom. Pri málokrvnosti zo straty železa je potrebné endoskopické vyšetrenie celého tráviaceho traktu bez ohľadu na výsledok uvedeného testu (TOKS).  
L i e č b a  krvácania z hornej časti tráviacej trubice (hemateméza alebo meléna) patrí do nemocnice, kde sa pokiaľ je to možné, najprv zistí zdroj krvácania  endoskopicky (gastroskopiou alebo kolonoskopiou).  Po zistení zdroja krvácania sa toto môže buď zastaviť samo (už v čase vyšetrenia nemusí byť zjavné pokračujúce krvácanie) alebo sa môže zastaviť endoskopicky, pomocou liekov alebo chirurgicky, teda operačne.  Po zastavení krvácania, resp. už v rámci neho musí nasledovať liečba stavu, ktorý ku krvácaniu viedol, napr. liečba peptického vredu. Po prepustení z hospitalizácie by mal byť pacient odoslaný ku gastroenterológovi, ktorý by mal riadiť jeho ďalšiu liečbu a príslušné sledovanie jeho zdravotného stavu.  
Menej závažné krvácanie z dolnej časti tráviacej trubice (proctorhagia, enterorhagia), teda pokiaľ je krv iba na toaletnom papieri, väčšinou po stolici, sa dá zvládnuť aj ambulantne. V tomto prípade ide veľmi často o krvácanie z konečníka a príčinou bývajú najčastejšie hemoroidy alebo drobná konečníková trhlinka, či iné nezávažné ochorenia konečníka. Ak sa stav po 7-10 dňoch po samoliečbe ako pri hemoroidoch neupraví, treba vyhľadať lekára. Len v ojedinelých prípadoch, ak je krvácanie masívnejšie, treba predpokladať, že príčinou môže byť nešpecifický črevný zápal alebo nádor konečníka, či vyšších častí hrubého čreva alebo iná závažná choroba tráviaceho traktu, či krvotvorby.      

POZRI:
Idiopatické črevné zápaly
Hemoroidy
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva
Rady pacientom s ochoreniami pažeráka
Rady pacientom s ochoreniami pečene
Rady pacientom s ochoreniami žalúdka a dvanástnika
Varixy hornej časti tráviacej trubice
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (peptický vred)


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.   

© 2001-2020 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

 • Rady pacientom s ochoreniami konečníka
  • Rady pacientom s ochoreniami konečníka

   RADY PACIENTOM S OCHORENIAMI KONEČNÍKAROK 2013 Číslo otázky: 1/2013-KONDátum a čas: 080113 18:25 Názov otázky svrbenie konečníka Meno vilo E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Muž Vek 33 Výška 180 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • MZ SR zvýši kompetencie všeobecným lekárom – chce z nich urobiť telefonistov
  Slovenské zdravotníctvo sa reformuje už 30 rokov, ale jeho organizácia je po každej „reforme“ stále horšia, akoby reformy navrhovali nie odborníci, ale úplní diletanti od zeleného stola, bez diskusie s odbornou a pacientskou verejnosťou, ktorej sa zmeny najviac týkajú. Nebolo tomu inak ani pri informácii, ktorá v týchto dňoch prebehla médiami.
 • Nedovolali ste sa? Ordinujeme.
  Koronu tu máme už takmer rok. Táto situácia výrazne zasiahla zdravotníkov aj pacientov a v plnej nahote ukázala krízovú situáciu v zdravotníctve nielen personálnu, ale aj komunikačnú. Počet zdravotníckych zariadení a ľudí v nich pracujúcich počas krízy nevzrástol, skôr naopak. Ale požiadavky pacientov sa stupňovali, bez ohľadu na to, že aj zdravotníci sú len ľudia a môžu ochorieť rovnako, ako ich pacienti, ktorí túto skutočnosť občas aj v kľudnejších časoch, odmietajú rešpektovať. Logicky z toho teda musí vyplynúť jedno. Zdravotníctvo sa stalo pre pacienta nedostupnejším. A slovenský pacient na toto nebol pripravený, čo malo za následok jeho nespokojnosť a z toho vyplývajúce zbytočné sťažnosti a konflikty, ktoré by nemuseli vzniknúť, ak by pacient vedel, kedy a kam má ísť a zbytočne nezaťažoval už aj tak dlhodobo personálne a materiálne poddimenzované zdravotnícke zariadenia banalitami.
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2020
  Ešte začiatkom roka sa zdalo, že sa konečne v našom zdravotníctve začne niečo meniť. Potom prišla korona a nový minister a nielenže sa nič k lepšiemu nezmenilo, ono je to ešte horšie. Hoci nie za všetko zlé môže korona a nový minister. Ale toho, za čo skutočne môžu je naozaj dosť.    

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies