Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V týchto dňoch nemáme plánovanú dovolenku.        

 
SLUŽBY PACIENTOM
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
U nás len za 19 €.
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

Ako prebieha gastroenterologické vyšetrenie

Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice
Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná porucha trávenia, teda taká, ktorá nemá žiaden podklad v poškodení nejakého tráviaceho orgánu, ale naopak, je narušená jeho funkcia. Týmito poruchami tráviaceho traktu väčšinou trpia mladí pacienti do 40 rokov, častejšie ženy, manažéri a ľudia pracovne alebo inak vystavení častým stresovým situáciam. 
K l a s i f i k á c i a dyspepsie hornej časti tráviacej trubice vychádza z hlavného príznaku, ktorý je v popredí a rozdeľuje sa na tzv. ulcer like (vredu podobnú), dysmotility like (poruche motility, teda pohybu tráviacej trubice podobnú) dyspepsiu. Tzv. nonspecific dyspepsia (čiže nešpecifická), keď sa nedá presne určiť prevládajúci príznak. Spoločným menovateľom všetkých uvedených druhov dyspepsie je fakt, že ani pri jednej sa nenájde u pacienta žiadne organické ochorenie ale môže sa potvrdiť porucha funkcie (napr. pohybu pažeráka, žalúdka, tvorby žalúdkovej kyseliny, návrat žlče do žalúdka a pod.). V prípade, že porucha funkcie trvá dlho, je samozrejme možné, že časom sa vyvinie aj organická porucha, tá však pri dyspepsií nie je prvotná, ale až druhotná.  Príznaky funkčnej dyspepsie sa líšia podľa toho, na ktorú organickú chorobu tráviaceho traktu sa dyspepsia podobá.
(like - znamená v angličtine podobný)
U l c e r  l i k e  d y s p e p s i a  má príznaky podobné peptickému vredu. V popredí je teda bolesť v nadbrušku, skôr nalačno alebo neskôr po jedle, prípadne  niekedy aj v noci, ale peptický alebo vred alebo iné poškodenie sliznice žalúdka či dvanástnika  sa nezistí.
D y s m o t i l i t y  l i k e   d y s p e p s i a  je porucha vyprázdňovania tráviacej trubice spôsobená narušením tejto funkcie najčastejšie psychickými vplyvmi (stres), zlou životosprávou alebo celkovo nepriaznivým spôsobom života.
Do tejto kategórie patrí aj tzv. duodenogastrický reflux. Je charakterizovaný opačným tokom žlče, teda nie zo žlčových ciest do dvanástnika, ale opačne, z dvanástnika do žalúdka. Jeho najčastejšou príčinou sú stavy po odstránení žlčníka a funkčné poruchy vyprázdňovania, ale i organické choroby žlčových ciest (napr. kamene - cholelitiáza). Často je príčina kombinovaná s poruchou činnosti dolného žalúdkového zvierača (pyloru), čo je sval medzi žalúdkom a dvanástnikom. Žlč pri spätnom toku do žalúdka dráždi jeho sliznicu, ničí tzv. "dobré" žalúdkové baktérie, ktoré napomáhajú správnemu tráveniu a podporuje rast ich "zlých kolegýň", čo má za následok prechod funkčnej dysmotility do organického ochorenia (napr. zápalu sliznice žalúdka - gastritídy, vredu alebo jemu podobných poškodení sliznice, ktoré sa po dlhotrvajúcom dráždení môžu zmeniť na tzv. metapláziu alebo dyspláziu, ktoré sú predstupňami rakoviny žalúdka.
N o n s p e c i f i c    d y s p e p s i a  ako už bolo uvedené, je porucha trávenia neorganického pôvodu, ktorá nemá ani jeden z uvedených príznakov typicky vyznačený a najčastejšie sa tieto príznaky navzájom prelínajú.
D i a g n o s t i k a  ktorejkoľvek funkčnej poruchy, a to nielen v oblasti tráviaceho traktu, je veľmi náročná, nakoľko je potrebné predovšetkým vylúčiť organický pôvod ťažkostí. Pri podozrení na funkčnú poruchu tráviaceho traktu je jedným z najdôležitejších lekárskych úkonov dobrá a podrobná anamnéza (rozhovor s pacientom), ktorá mnohokrát dá lekárovi viac informácií ako komplikované a pre pacienta niekedy aj nepríjemné vyšetrenia. Ak však stav pacienta trvá dlhšie (viac ako 3 - 4 týždne) a je podozrenie aj na organický pôvod ťažkostí, uvedeným vyšetreniam sa vyhnúť nedá. Okrem laboratórnych vyšetrení často býva potrebná sonografia a/alebo endoskopické vyšetrenia tráviaceho traktu.
L i e č b a  závisí od prevažujúceho príznaku, teda napr. pri tzv. vredu podobnej funkčnej dyspepsií ju treba liečiť presne tak, ako keby pacient mal peptický vred, vrátane životosprávy a diety.  Okrem toho však neoddeliteľnou súčasťou liečby u týchto pacientov musí byť psychoterapia a niekedy aj medikamentózna liečba na upokojenie. Týchto pacientov treba predovšetkým presvedčiť, že netrpia na žiadnu vážnu chorobu napriek tomu, že majú uvedené ťažkosti. V liečbe mnohokrát zohrá dôležitejšiu úlohu osobnosť lekára a jeho psychoterapeutické schopnosti ako samotná medikamentózna liečba. Sú však aj pacienti, ktorých stav si vyžaduje pomoc psychológa, ba i psychiatra. Zbytočné sú akékoľvek predsudky voči tejto liečbe, nakoľko práve tu je často dlhotrvajúca príčina funkčnej poruchy trávenia a bez pomoci uvedených odborníkov ju odstrániť býva niekedy veľmi ťažké. Pacient môže mať pocit, že napr. gastroenterológ mu nenaordinoval účinnú liečbu, avšak táto liečba niekedy bez pomoci psychológa alebo psychiatra zlyháva. Pacient s funkčnou dyspepsiou si vyžaduje nielen citlivý prístup lekára, dostatok času na vyšetrenie, ale musí byť predovšetkým sám trpezlivý a musí lekárovi dôverovať. Bez vzájomnej dôvery lekára a pacienta dosiahnúť priaznivé výsledky liečby je pri funkčnej poruche oveľa ťažšie ako pri organickom ochorení. Preto, ak má pacient pocit, že si lekár jeho dôveru nezískal, mal by sa radšej obrátiť na iného (pozri právo na výber lekára ). Zlepšenie stavu pri funkčnej poruche trávenia často prichádza postupne, niekedy až o niekoľko týždňov. Treba však povedať, že sú aj pacienti, ktorí trpia funkčnými poruchami tráviaceho traktu celý život. V týchto prípadoch je zvlášť dôležité správne psychologické vedenie pacienta, aby sa naučil s týmito príznakmi žiť čo najznesiteľnejšie.
P r o g n ó z a  funkčnej  dyspepsie horného tráviaceho traktu je väčšinou dobrá. Ochorenie  život neskracuje, ale skôr znepríjemňuje. Akékoľvek zhoršenie ťažkostí, ktoré boli doteraz brané ako funkčné si však vyžaduje opätovné prešetrenie, aby sa nezanedbala možná organická choroba, ktorá sa môže vyskytnúť aj zároveň s funkčnou poruchou.

POZRI :
Choroby v gastroenterológií
Nebojte sa endoskopie
Refluxná choroba pažeráka
Syndróm dráždivého hrubého čreva


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2020 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

 • Rady pacientom s ochoreniami konečníka
  • Rady pacientom s ochoreniami konečníka

   RADY PACIENTOM S OCHORENIAMI KONEČNÍKAROK 2013 Číslo otázky: 1/2013-KONDátum a čas: 080113 18:25 Názov otázky svrbenie konečníka Meno vilo E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Muž Vek 33 Výška 180 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Pacient stratený v systéme sľubov MZ SR
  To, že slovenské zdravotníctvo 30 rokov žiadna vláda nepovažovala za svoju skutočnú prioritu, sa prejavuje stále intenzívnejšie a najviac pri nástupe každého nového ministra zdravotníctva a jeho tímu. Obyčajne v prvých rozhovoroch, ktoré médiám poskytnú vidno, že budú len politické figúrky alebo v tom lepšom prípade, že si problematiku rezortu, ktorý chcú riadiť, ešte nestihli naštudovať. Sú takí, ktorým sa to nepodarí ani za ich celé funkčné obdobie.
 • Núdzový stav končí, tak nám namiesto potlesku zase môžete nadávať
  Keby zdravotníci mohli verejne hodnotiť svojich pacientov tak, ako to robia pacienti so zdravotníkmi, asi by sa mnohí z pacientov museli červenať od hanby. Nedodržiavanie životosprávy a odporúčaní počas liečby je to mizivé málo, ktoré mnohí nerešpektujú. O tom, že lekár má po pracovnej dobe nárok na odpočinok, akoby ani netušili.   
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2019
  Stratifikácia nemocníc, ktorej neprijatie vyústilo do demisie ministerky zdravotníctva, problémy slovenskej neurochirurgie, či stúpajúci trend výskytu osýpok a neochota zákonodarcov  zaoberať sa sprísnením pravidiel prijímania nezaočkovaných detí do predškolských zariadení. To sú len niektoré zo zdravotníckych tém, ktoré tento rok rezonovali v slovenských médiách.  

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Symprove

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi. Kód na zľavu 5% dostanete po odoslaní správy na Messenger vpravo dole.
Viac sa dozviete po kliku na obrázok.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

Aktuálne

Nová služba pre našich pacientov - videovyšetrenie
Vážení pacienti, v rámci inovácii zavádzame novinku - videovyšetrenie, zatiaľ zadarmo v skúšobnej prevádzke a len pre našich pacientov, v pracovných dňoch od 14.00 do 15,00 hod. Stačí sa prihlásiť a poslať nám do SMS na č. tel. 0940 890 823 vygenerovaný kód z tejto stránky a čas, kedy si želáte videokonzultáciu v trvaní 5 minút. Viac sa dozviete po kliknutí na obrázok.
evysetrenie

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  
Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies