TOPlist Gastroskopia, kolonoskopia v celkovej anestézii

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Endoskopia v anestézii

Nebojte sa gastroenterologickej endoskopie!
Gastroenterol gX10

Nie každý pacient môže absolvovať endoskopiu v celkovej anestézii. 
Na ambulantný výkon sú vhodní zdraví pacienti do 50 rokov.
Na vyšetrenie je potrebný doprovod.
Spravidla je potrebné interné predoperačné vyšetrenie.

Poisťovňa anestéziu nehradí.
Naša cena je 130 €.
                  

Ak sa gastroenterologickej endoskopie, či už gastroskopie, rektoskopie alebo kolonoskopie, skutočne obávate, ale chcete si ju dať napriek tomu urobiť, dohodnite sa so svojim gastroenterológom, aby Vás na vyšetrenie psychologicky pripravil buď sám alebo o to požiadajte psychológa. U zvlášť citlivých pacientov, kde potreba vyšetrenia prevyšuje strach, je možné toto vyšetrenie absolvovať s čiastočným utlmením alebo v celkovej krátkodobej anestézii. Vykonáva sa na želanie pacienta, nie však paušálne, ale výberovo, ak zlyhali iné možnosti tolerancie výkonu. Ak pacient prichádza na vyšetrenie bez predošlého odporúčania gastroenterológom, pred endoskopickým vyšetrením v celkovej anestézii, musí absolvovať úvodné gastroenterologické vyšetrenie na našom pracovisku a po poučení podpísať informovaný súhlas s výkonom. Rizikoví pacienti musia pred vyšetrením v celkovej anestézii absolvovať aj interné predoperačné vyšetrenie. Informáciu o tom, či pacient potrebuje interné predoperačné vyšetrenie, dostane u nás pri úvodnom gastroenterologickom vyšetrení, ktoré podobne ako interné predoperačné vyšetrenie, i samotnú endoskopiu hradí poisťovňa. Poisťovne však celkovú anestéziu pri gastroenterologickej endoskopií ambulantne zatiaľ nehradia. (viď cenník) Konečná cena výkonov v celkovej anestézii je 130 €, plus 10 € ekg. Ak ho pacient mal urobené nedávno na inom pracovisku, nové ekg spravidla u nás nie je potrebné. V takom prípade ekg musí priniesť na úvodné vyšetrenie alebo najneskôr k anestézií. Na vyšetrenie je potrebné prísť s doprovodom. Šoférovať  a vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú trvalú pozornosť, je po anestézii zakázané. Pacient zostáva v našom sledovaní dovtedy, kým nie je schopný odísť s doprovodom. Pre pacierntov je k dispozícii samostatné sociálne zariadenie priamo v ambulancii.   

POZRI:
Ako sa objednať na vyšetrenie
Kedy ku gastroenterológovi
Kde nás nájdete?
Úskalia gastroenterologickej endoskopie

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2018 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené