Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V dňoch 29. aug. -4. sept. 2022 máme plánovanú dovolenku.        

 
Dôležitý oznam - COVID 19 - aktuálna situácia 
Vzhľadom zlepšenú epidemickú situáciu platí len povinnosť nosenia respirátora počas návštevy zdravotníckeho zariadenia.

SLUŽBY PACIENTOM

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Vážení pacienti. Od jan. 2022 vám už všeobecný lekár bude môcť písať lieky odporučené špecialistom (napr. gastroenterológom) max. na dva mesiace, ak ho na to špecialista poverí. Inak si lieky viazané na odborného lekára, budete musieť žiadať u neho. Voľnopredpisovateľné lieky vám bude naďalej písať všeobecný lekár. Našich pacientov láskavo prosíme posielať žiadosti o predpis liekov mailom, SMS alebo cez sociálne siete. Telefonovať o lieky by mali len tí, ktorí nemajú net, najlepšie po 12,00 hod. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)

whatsapp  Výlučne SMS po
  pracovnej dobe
 


ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY

RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
Cena je 25 € a test trvá 3 hodiny. 
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Idiopatické črevné zápaly

Idiopatické črevné zápaly
crevo
Do uvedenej skupiny ochorení zaraďujeme ulceróznu kolitídu (ďalej UC) a Crohnovu chorobu (ďalej MC). Vzhľadom na to, že ťažkosti pacientov s oboma uvedenými ochoreniami sú veľmi podobné, takisto diagnostika a liečba používaná u oboch uvedených ochorení má určité podobné znaky, uvádzame niektoré spoločné charakteristiky uvedených ochorení spoločne na tejto stránke.
Príčina nešpecifických črevných zápalov doteraz nebola uspokojivo objasnená a nie je presne známa. Genetická predispozícia pri UC i MC a imunologické abnormality patria k spoločným znakom uvedených nešpecifických črevných zápalov.
Príznaky:
1. hnačka - vodnatá a/alebo s prímesou krvi a/alebo hlienov, niekedy aj nočné nutkanie na stolicu
2. neurčité pocity v bruchu, najmä pocit plnosti a/alebo tlaku v určitých častiach brucha (v podbruškách, nad sponou)
3. teplota - buď len mierne zvýšená alebo až horúčka s vysokými teplotami
4. dlhodobá postupná nevysvetliteľná strata telesnej hmotnosti a/alebo pokles chuti do jedla
Nešpecifické črevné zápaly (IBD) postihnujú nielen tráviacu trubicu, ale majú aj tzv. extraintestinálne prejavy, pri postihnutí iných orgánových systémov (očí, kože, kĺbov, pečene, žlč. ciest a pod.).
Š p e c i á l n e  p r í z n a k y  pri tzv. extraintestinálnom (mimočrevnom) postihnutí:
5. nehojace sa afty v ústach, pálenie v pažeráku, kožné príznaky (ťažšie sa hojace niekedy infikované kožné ranky)
6. ťažko sa hojace očné zápaly, bolesti kĺbov, bolesti pod pravým rebrovým oblúkom.
7. bolesti v hrudníku, pocity nepravidelnej činnosti srdca
A k ú t n e  z h o r š e n i e (relaps) je charakterizované hnačkou s prímesou čerstevj krvi, kŕčovitými bolrsťami brucha pri vyprázdňovaní, niekedy zvýšenou teplotou, poklesom hladiny železa a krvného obrazu a zvýšením hladiny CRP a/alebo kalprotektínu v stolici. Nie vždy musia byť prítomné všetky uvedené príznaky, dokonca sa môže stať, že krvné testy sú v norme a kolonoskopický nález svedčí pre zhoršenie. .

D i a g n o s t i k a  nešpecifických črevných zápalov, najmä začínajúcich foriem môže byť niekedy veľmi obtiažna. Často sa pravá príčina zistí až keď už je choroba v rozvinutom štádiu. Preto treba venovať zvýšenú pozornosť príznakom ochorenia. Diagnostika sa okrem anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia opiera o laboratórne vyšetrenie krvi, ale najmä endoskopické vyšetrenia (kolonoskopiu resp. gastroskopiu). Pomocný význam môže mať sonografia brušných orgánov, resp. CT vyšetrenie.
L i e č b a  je zväčša konzervatívna (teda neoperačná) ale v niektorých prípadoch najmä pri MC, môže byť práve chirurg prvý, kto počas operácie z urgentnej príčiny diagnostikuje nešpecifický črevný zápal.  
D i e t a  pri nešpecifických črevných zápaloch musí byť prispôsobená aktivite a štádiu choroby. V aktívnom štádiu, ktoré je často sprevádzané krvavými hnačkami a/alebo bolesťami brucha pred stolicou, je potrebné obmedziť vlákninu v potrave (tzv. bezzvyšková dieta), po úprave stavu, prípadne ak je prítomná formovaná až tvrdšia stolica 1-2x denne, možno vlákninu naopak do stravy pridať. Podrobnejšie informácie o dietnom režime sú uvedené v brožúrkach, ktoré by mali byť bezplatne dostupné u každého gastroenterológa.
M e d i k a m e n t ó z n a  l i e č b a  má za základ preparáty s obsahom mesalazínu. Podľa aktuálneho stavu pacienta, štádia choroby, resp. komplikácií sa pridávajú napr.hormonálne prípravky na zníženie aktivity zápalu (celkové alebo lokálne), vitamíny alebo antibiotiká. V ostatnom období sa pripravuje zavedenie lieku na báze tzv. antiTNF (infliximab, adalimumab, natalizumab a ďalšie) aj do liečby ulceróznej kolitídy. Tento liek sa už bežne užíva aj na Slovensku a je okrem iných diagnóz vyčlenený najmä pre ťažké prípady fistulujúcej Crohnovej choroby. Liečba prebieha v špecializovaných centrách a pacientov tam musí odoslať gastroenterológ. Biologická liečba pomocou červov, ktoré sa nasadia do tráviaceho traktu pacienta, postihnutého nešpecifickým črevným zápalom je v súčasnosti len v štádiu klinického overovania a na Slovensku sa zatiaľ nevyužívajú. Nakoľko uvedená liečba nie je celkom bez rizika, jej rutínne využívanie pravdepodobne ešte určitý čas potrvá.
C h i r u r g i c k á  l i e č b a   je potrebná väčšinou pri komplikovaných prípadoch, často aj ako urgentný výkon, najmä pri Crohnovej chorobe. Preto, aby sa predišlo situácií, kedy chirurgický výkon nie je možné plánovať, je potrebné už pri počiatočných (napr. vyššie uvedených) nešpecifických príznakoch vylúčiť uvedené ochorenia. (viď diagnostika)
P r o g n ó z a  pacientov s ľahkými a možno povedať i strednými formami nešpecifických červných zápalov je pri správnej liečbe a pravidelných (dispenzárnych) gastroenterologických kontrolách zväčša dobrá. Ľahké formy si väčšinou nevyžadujú ani zmenu pracovného zaradenia. Pri ťažkých formách týchto zápalov je invalidizácia pacientov, či už čiastočná alebo úplná len otázkou času a individuálneho prístupu. Ide však o chronické, teda celoživotné ochorenia, ktoré si vyžadujú pravidelné gastroenterologické sledovanie. Liečbu možno prerušiť len na krátky čas a len so súhlasom ošetrujúceho gastroenterológa, nakoľko pri dlhšom nedodržiavaní diety a vysadení liečby hrozí nielen návrat do stavu  pred liečbou, ale i riziko vzniku komplikácií (sú popísané pri každom ochorení zvláš -viď MC a/alebo UC )  Je pravda, že stav sa pri nešpecifických črevných zápaloch môže zhoršiť aj napriek dlhodobej udržiavacej liečbe, ale tieto zhoršenia prebiehajú oveľa menej dramaticky, ako keď sa choroba vôbec nelieči alebo sa z akéhokoľvek dôvodu preruší liečba. Obdobie relatívneho kľudu, (tzv. remisie) teda obdobie, keď sa pacient cíti prakticky zdravý, závisí od mnohých faktorov  (životospráva, stres, stav imunity,  iné pridružené choroby a pod.) a jeho trvanie je individuálne. U niekoho môže trvať aj roky, a naopak, sú pacienti, ktorým sa stav zhorší aj 1-2x ročne. Ak sa zhoršenia často opakujú,  je potrebné pátrať po príčine, ktorá ich mohla vyvolať  (najčastejšie iné zápalové ložisko v organizme alebo porucha imunity, ktorá je i tak sama o sebe pri nešpecifickom črevnom zápale oslabená). Ak napriek odporúčanej liečbe dôjde k zhoršeniu stavu pacienta, nemal by váhať kontaktovať svojho gastroenteroló- ga  Pokiaľ ide o pracovné zaradenie pacienta s idiopatickým črevným zápalom,  najvhod- nejšie sú zamestnania, kde pacient nie je vystavený extrémnym poveternostným a stresovým situáciam, nemá potrebu príliš veľkej fyzickej námahy a má možnosť počas práce kedykoľvek použiť toaletu.    
P l o d n o s ť  a t e h o t e n s t v o  sú otázky, ktoré budú asi najviac zaujímať predovšetkým mladších čitateľov tejto stránky. Možno povedať, že plodnosť je nešpecifickými črevnými zápalmi málokedy porušená a ak áno, tak len zriedka je príčinou porúch plodnosti toto ochorenie. Ide len o prípady, kedy žena trpí ťažkou formou nešpecifického črevného zápalu, ktorý v rámci komplikácií prešiel na vonkajšie alebo vnútorné ženské pohlavné orgány. Plodnosť u mužov zväčša nie je základným ochorením ovplyvnená, môže byť znížená pri užívaní určitých liekov (sulfasalazin), ale po jeho vysadení sa obnovuje o niekoľko mesiacov. V zásade je potrebná spolupráca oboch partnerov a plánovanie tehotenstva na obdobie, kedy je partnerovo ochorenie v kľudovom štádiu (v tzv. remisií). Ak žena otehotnie v období tzv. remisie, je len malá pravdepobonosť zhoršenia stavu počas tehotnosti. Riziko potratu alebo porodenia postihnutého dieťaťa je takmer porovnateľné so zdravými rodičkami, ak sa otehotnenie plánuje na dobu kľudu choroby (remisiu). Možno povedať, že na liečbu nešpecifických črevných zápalov v tehotnosti nie sú jednotné názory. Vždy však treba zvažovať individuálne, či je lepšie nechať tehotnú ženu bez liečby a riskovať zhoršenie ochorenia alebo ju liečiť s možnými následkami pre plod. Treba si však uvedomiť, že rovnako negatívne následky na tehotnosť a plod môže mať aj neliečený nešpecifický črevný zápal. Riziko pri liečbe uvedených črevných zápalov tzv. salicylátmi a kortikoidmi je menšie ako keby sa choroba ponechala neliečená. Tehotná žena by v zásade nemala užívať lieky potláčajúce imunitnú reakciu (obranyschopnosť). Avšak základné lieky s obsahom mesalazínu sa väčšinou ponechávajú počas celej doby tehotnosti i počas dojčenia. Dávkovanie a lieková forma (tablety, klyzmy alebo čapíky) sa prispôsobuje aktuálnemu stavu a štádiu choroby pacientky. Ak je ochorenie pri udržiavacej dávke mesalazinu 3x500 mg v remisií (t.j. v kľude, teda pacientka nemá prakticky žiadne príznaky choroby, nemá hnačku ani krv v stolici), netreba sa obávať závažnejších nežiadúcich účinkov na plod, resp. dojčené dieťa. Výživa tehotnej trpiacej na nešpecifický črevný zápal by mala zohľadňovať obe uvedené skutočnosti, ako i štádium choroby a obdobie vývoja plodu. Ak je choroba počas tehotnosti v kľude a stolica je pravidelná, bez krvi alebo hlienov, strava by mala obsahovať dostatok vitamínov (najmä v prirodzenej forme), netreba sa obávať ani vlákniny v potrave. jej obsah treba zvýšiť najmä vtedy, ak tehotná trpí zápchou, pri hnačke zvoliť opačný prístup.
Telesná aktivita vrátane pohlavného života sa tiež riadi štádiom choroby. Pohyb na čerstvom vzduchu a ľahké cvičenie je prospešné v každom štádiu choroby, samozrejme s prihliadnutím na individuálne schopnosti každého pacienta.
Záverom treba konštatovať, že nešpecifické črevné zápaly sú síce ochorenia, ktoré môžu najmä v počiatočných dňoch alebo mesiacoch choroby pacienta trocha vyviesť zo zabehaného životného rytmu, ale v zásade možno konštatovať, že pri správnom prístupe pacienta k chorobe a lekára k pacientovi, môže takýto pacient žiť plnohodnotný život.  


POZRI:

Choroby v gastroenterológií
Endoskopia v anestézii
Crohnova choroba
Ulcerózna kolitída
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva
Rady pacientom s ochoreniami konečníka


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2020 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

  • Rakovina hrubého čreva a konečníka

   Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinómje zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo...

  • Gastroenterologický slovníček

   GASTROENTEROLOGICKÝ SLOVNÍČEK základných pojmov Absces - ohraničená, v dôsledku zápalového procesu vytvorená dutina, tvaru balóna vyplnená hnisomAbusus - nadmerné užívanie nejakej látky,...

 • Choroby pečene
  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Vírusová hepatitída A (VHA)

   Vírusová hepatitída A (VHA) Definícia a výskyt. Idxe o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy A, ktorý je odolný kyslému pH a je schopný zniesť teplotu + 60 aj - 70 º C. Vírus je odoslý voči...

  • Vírusová hepatitída B (VHB)

   Vírusová hepatitída B (VHB) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy B, ktorý je vysoko odolný na vonkajšie vplyvy Vyskytuje sa na celom svete, častejšie v rizikových...

  • Vírusová hepatitída C (VHC)

   Vírusová hepatitída C (VHC) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy C, ktorý je veľmi variabilný, množí sa najmä v pečeni a obsahuje 6 základných genotypov a 50...

 • RADY PACIENTOM
 • Rady pacientom s ochoreniami pečene
  • Rady pacientom s ochoreniami pečene-archív 2002-2005

   Rady pacientom s ochoreniami pečene - archív 2002-2005Číslo otázky: 1/2002-PECPredmet: Stravovanie pri ochoreni pecene! Dátum: 9. apríl 2002 14:49 Dobry den, som rada, ze sa na internete nachadza...

  • Rady pacientom s ochoreniami pečene

   Rady pacientom s ochoreniami pečene ROK 2012Číslo otázky: 1/2012-PECDátum a čas: 120112 21:46 Názov otázky Bolest medzi rebrami Meno Linda E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Žena Vek 30 Výška 170 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2021
  Tí, čo predpokladali, že korony sa zbavíme do konca roka, sa mýlili. Tí, čo si mysleli, že sa konečne  začne stavať slovenská TOP nemocnica, sa mýlili tiež. Ak si niekto začiatkom roka myslel, že sa v slovenskom zdravotníctve veľa pozitívnych zmien neudeje, mohol koncom roka konštatovať, že mal pravdu. Celý rok sa točil takmer výlučne okolo Covidu. Koncom roka sa schválila „prelomová“ reforma zdravotníctva a tých poslancov, čo za ňu hlasovali, premiér nazval hrdinami. Nuž, hrdinov sme tu už mali a jedného z nich obesili za rebro.
 • MZ SR zvýši kompetencie všeobecným lekárom – chce z nich urobiť telefonistov
  Slovenské zdravotníctvo sa reformuje už 30 rokov, ale jeho organizácia je po každej „reforme“ stále horšia, akoby reformy navrhovali nie odborníci, ale úplní diletanti od zeleného stola, bez diskusie s odbornou a pacientskou verejnosťou, ktorej sa zmeny najviac týkajú. Nebolo tomu inak ani pri informácii, ktorá v týchto dňoch prebehla médiami.
 • Nedovolali ste sa? Ordinujeme.
  Koronu tu máme už takmer rok. Táto situácia výrazne zasiahla zdravotníkov aj pacientov a v plnej nahote ukázala krízovú situáciu v zdravotníctve nielen personálnu, ale aj komunikačnú. Počet zdravotníckych zariadení a ľudí v nich pracujúcich počas krízy nevzrástol, skôr naopak. Ale požiadavky pacientov sa stupňovali, bez ohľadu na to, že aj zdravotníci sú len ľudia a môžu ochorieť rovnako, ako ich pacienti, ktorí túto skutočnosť občas aj v kľudnejších časoch, odmietajú rešpektovať. Logicky z toho teda musí vyplynúť jedno. Zdravotníctvo sa stalo pre pacienta nedostupnejším. A slovenský pacient na toto nebol pripravený, čo malo za následok jeho nespokojnosť a z toho vyplývajúce zbytočné sťažnosti a konflikty, ktoré by nemuseli vzniknúť, ak by pacient vedel, kedy a kam má ísť a zbytočne nezaťažoval už aj tak dlhodobo personálne a materiálne poddimenzované zdravotnícke zariadenia banalitami.

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies