Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V dňoch 5-16.augusta 2019 máne dovolenku.       

 
SLUŽBY PACIENTOM
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.  VIAMOVýkony a služby na priamu platbu už môžete uhrádzať aj cez aplikáciu VIAMO, na tel. číslo 0940 737 016.   


Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

E-recept - papierové recepty už netlačíme. O predpis môžete požiadať písomne e-mailom alebo cez sociálne siete a recept si vyzdvihnúť  v ktorejkoľvek lekárni v SR s preukazom poistenca.  


VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRcodeGEAPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
U nás len za 19 €.
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spracovávaných spoločnosťou GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia EP a Rady EU 216/679 o ochrane osobných údajov fyzických osôb, správca toho webu vydáva tieto pravidlá.      

1. Osobné údaje z formulárov, zasielaných prostredníctvom nášho webu používame výlučne pre potrebu objednávania vyšetrení alebo poskytovania rád v našej virtuálnej ambulancii.
2. Všetky osobné údaje zasielané elektronicky cez náš web, po použití na uvedené účely sú z nášho informačného systému (IT) nenávratne zmazané.
3. Každý žiadateľ o radu alebo elektronické objednanie vyšetrenia musí pred odoslaním formulára vyjadriť súhlas s týmito pravidlami zaškrtnutím príslušného poľa vo formulári.
4. Každý pacient našej kamennej ambulancie musí podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov, bez ktorých nie je možné mu poskytnúť zdravotnú starostlivosť.
5. Tento súhlas môže žiadateľ kedykoľvek odvolať elektronicky, zaslaním e-mailu na adresu geanz (at) gastroenterolog.com alebo SMS na 0940 890 823 s textom „odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý som poskytol zaslaním formulára cez web. Moje údaje vo formulári boli nasledované - Meno alebo nick..... e-mail.........“   V zaslanej správe musí byť jednoznačne uvedené kto o zrušenie súhlasu žiada. Môže tak urobiť iba ten, kto súhlas poskytol. Toto odvolanie súhlasu sa vzťahuje len na údaje vo virtuálnej ambulancii, nakoľko vymazanie osobných údajov z archívu kamennej ambulancie je možné najskôr až po uplynutí 20 rokov od posledného vyšetrenia.          .

Kto spracováva Vaše osobné údaje? Spracovanie osobných údajov vykonáva majiteľ a konateľ spoločnosti MUDr. Jozef Klucho.

Prečo spracovávame Vaše osobné údaje?
Spracovanie a získavanie Vašich osobných údajov potrebujeme k vykonávaniu našej činnosti, poskytovaniu odborných rád vo virtuálnej a zdravotníckych služieb v kamennej ambulancii. Bez Vašich osobných údajov by táto naša činnosť, ktorú vykonávame aj na Vašu žiadosť nebola možná..  

Aké údaje spracovávame? Vo virtuálnej ambulancii a v objednávkovom formulári bude Vaše meno nahradené iniciálami, s uvedením Vášho veku, aby sa tak sťažila identifikácia odosielateľa. Verejne prístupné bude len meno bez priezviska alebo nick (prezývka, ktorú si sami vyberiete).a text Vašej otázky, pozostávajúci z popisu Vašich ťažkostí, vykonaných vyšetrení, doterajšej liečby a prekonaných ochorení, bez zverejnenia e-mailu alebo IP adresy odosielateľa. K týmto údajom má prístup len majiteľ webu a prevádzkovateľ webhostingu, resp. ním poverené osoby, ktoré sú viazané internými smernicami poskytovateľa webhostingu o ochrane osobných údajov. V kamennej ambulancii spracovávame meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, meno osoby, ktorej je možné poskytnúť informácie o pacientovi a telefonický kontakt na ňu a zdravotnú poisťovňu pacienta. Okrem toho spracovávame všetky údaje, ktoré sa týkajú Vášho vyšetrenia.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
K osobným údajom zasielaným prostredníctvom formulárov na webe www.gastroenterolog.com má prístup MUDr. Jozef Klucho a aktuálny poskytovateľ webhostingového riešenia SYPHON s.r.o. Tomáš Dobrotka a ním poverené osoby, interní zamestnanci portálu. Za manipuláciu s osobnými údajmi na webhostingoivom serveri je zodpovedný jeho majiteľ a ním poverené osoby. K osobným údajom v ambulancii má okrem spracovateľa prístup sestra, pracujúca v ambulancii (t.č. Ágnes Urbanová).

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?  Vo virtuálnej ambulancii všetky osobné údaje spracovávame výlučne s Vašim súhlasom a ich poskytovanie tretím stranám je vylúčené.
V kamennej ambulancii Vaše údaje spracovávame na základe Vašej žiadosti o vyšetrenie a poskytujeme ich v prípade potreby nasledujúcim subjektom
   - Vašej zdravotnej poisťovni
   - zdravotníckym pracovníkom a zdravotníckym zariadeniam, ktorých súčinnosť je potrebná pri Vašom vyšetrení a liečbe.
Poskytovanie Vašich osobným údajov na komerčné účely je vylúčené.

Čo robíme s Vašimi osobnými údajmi? Vo virtuálnej ambulancii sú anonymne zverejňované údaje žiadateľov o radu v našej poradni. Prílohy, obsahujúce citlivé zdravotné údaje sú okamžite po spracovaní odpovede z nášho informačného systému a zo serveru webhostihngu natrvalo zmazané., V kamennej ambulancii ich spracovávame v papierovej i elektronickej forme a archivujeme po dobu 20 rokov v zmysle zákona.

Aké máte práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Môžete požiadať o informácie, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje, aj o prístup k nim, pokiaľ už neboli nenávratne zmazané (napr. z virtuálnej ambulancie). Ak si myslíte, že spracovávame Vaše osobné údaje nezákonným spôsobom, máte právo

-požiadať nás o vysvetlenie alebo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

-žiadať o nápravu, resp. vymazanie osobných údajov

V tomto prípade Vám môžeme Vyhovieť len v rámci virtuálnej ambulancie, nakoľko archivovať osobné údaje a zdravotnú dokumentáciu v kamennej ambulancii nás zaväzuje zákon aj v prípade, že už v budúcnosti našu ambulanciu nenavštívite, archivovať Vašu zdravotnú dokumentáciu musíme 20 rokov.  

-podať podnet na Úrad pre ochranu osobných údajov

O Vašej námietke, ktorá musí byť podaná písomne, Vás budeme rovnako písomne informovať do 30 dní od jej doručenia poštou alebo e-mailom. .

Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu

1. Prevádzkovateľom portálu www.gastroenterolog.com a kamennej gastroenterologickej ambulancie je spoločnosť GASTROENTEROLÓG s.r.o. J.Kráľa 3, 940 01 Nové Zámky, IČO:45 723 966, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra odd. s.r.o. vložka č. 27486/N, zastúpená majiteľom a konateľom MUDr. Jozefom Kluchom.

2. Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je MUDr. Jozef Klucho, korešpondenčná adresa je totožná s adresou sídla spoločnosti, e-mail pre námietky k osobným údajom je
geanz (at) gastroenterolog.com

3. Účelom a právnym základom spracovávania osobných údajov
je vykonávanie zdravotnej starostlivosti na základe zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. a sním súvisiacich zákonov a právnych predpisov, najmä zákona č. 578/2004 Z.z. v z. n. p. a tiež zákona č. 153/2013 Z.,z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Explicitný súhlas pacienta pri spracovaní osobných údajov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zákon nevyžaduje.   

4. Dotknutými osobami sú klienti portálu www.gastroenterolog.com, žiadajúci virtuálnu konzultáciu alebo objednávku vyšetrenia prostredníctvom formulára na webe a pacienti kamennej gastroenterologickej ambulancie.


5. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňa 25. mája 2018

V Nových Zámkoch dňa 20.3.2018                                    MUDr. Jozef Klucho
                                                                                        majiteľ a konateľ
                                                                                 GASTROENTEROLÓG s.r.o.
                                                                                                   v. r.  

POZRI:
Ako používať súbory cookies

© 2001-2018 jozef.klucho
Všetky práva vyhradenéZ obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

 • Rady pacientom s ochoreniami konečníka
  • Rady pacientom s ochoreniami konečníka

   RADY PACIENTOM S OCHORENIAMI KONEČNÍKAROK 2013 Číslo otázky: 1/2013-KONDátum a čas: 080113 18:25 Názov otázky svrbenie konečníka Meno vilo E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Muž Vek 33 Výška 180 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislé Noviny
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2018
  Silvestrovský fejtón o tom, aké úspechy dosiahlo naše zdravotníctvo v končiacom sa roku.
 • Nemá kto obhliadať mŕtvych, ale hlavne, že máme trináste najlepšie zdravotníctvo v Európe
  V eufórii, ktorú asi vyvolalo hodnotenie slovenského zdravotníctva (EHCI), podľa ktorého máme trináste najlepšie zdravotníctvo spomedzi 35 krajín Európy, naši stranícki a štátni predstavitelia zrejme pozabudli, že ľudia na Slovensku dosť často aj umierajú, a tak sa stalo, že mŕtvych v niektorých lokalitách Slovenska nemá kto obhliadať a príbuzní s nebožtíkom niekedy na obhliadajúceho lekára čakajú aj niekoľko hodín.
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2017
  Jedna z prvých medializovaných správ z začiatku roka 2017 hovorí, že elektronizácia zdravotníctva bude spustená o rok, teda v januári 2018. Toto je snáď jediná správa, ktorá zostala pravdivá po celý rok. Ako to však nakoniec v roku 2018 dopadne, by asi nevedel predpovedať ani Nostradamus. Šéf e-zdravia totiž priznal, že systém nemyslel na lekárov a majú aj slabé servery, takže ak by sa v januári 2018 pripojili všetci, ktorým to zákon prikazuje, systém by sa pravdepodobne zrútil ako domček z karát. .

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Inzercia

Joomla web support
Social marketing support
Potrebujete vlastný web alebo správu sociálnej siete pre svoje zdravotnícke produkty?
Načo platiť úžerníckym firmám stovky eur ročne, ak za zlomok tejto sumy môžete mať vlastný web natrvalo.
Vyladíme jeho pozíciu pre vyhľadávače, čím sa Vaša stránka dostane na popredné miesto.    

Inzerujte na našom webe. Umiestnenie bannera je možné podľa Vášho želania. Vašu klikateľnú reklamu na našom pozadí návštevník nevypne, lebo potom stránku nebude môcť čítať
Prijateľné ceny dohodou.    

Sme tu pre vás. Kontaktujte nás

Symprove - 5% zľava

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi

Stačí slovo Symprove do nášho FB Messengera a máte 5% zľavu na mesačnú aj 12 týždňovú kúru pri nákupe cez symprove.sk

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  
Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies