Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V dňoch 29. aug. -4. sept. 2022 máme plánovanú dovolenku.        

 
Dôležitý oznam - COVID 19 - aktuálna situácia 
Vzhľadom zlepšenú epidemickú situáciu platí len povinnosť nosenia respirátora počas návštevy zdravotníckeho zariadenia.

SLUŽBY PACIENTOM

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Vážení pacienti. Od jan. 2022 vám už všeobecný lekár bude môcť písať lieky odporučené špecialistom (napr. gastroenterológom) max. na dva mesiace, ak ho na to špecialista poverí. Inak si lieky viazané na odborného lekára, budete musieť žiadať u neho. Voľnopredpisovateľné lieky vám bude naďalej písať všeobecný lekár. Našich pacientov láskavo prosíme posielať žiadosti o predpis liekov mailom, SMS alebo cez sociálne siete. Telefonovať o lieky by mali len tí, ktorí nemajú net, najlepšie po 12,00 hod. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)

whatsapp  Výlučne SMS po
  pracovnej dobe
 


ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY

RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
Cena je 25 € a test trvá 3 hodiny. 
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Potrebujem konzultáciu

Pravidlá poskytovania konzultačných služieb
potrebujem konzultaciu gastroenterologa

Konzultácia na mieru podľa Vášho výberu

-zadarmo do 7 dní
-urgentne aj v deň zaslania otázky
-cez internet alebo v ambulancii
-ceny od 10 do 50 €
Pri položke F1 podľa cenníka, možnosť
onlinbe konzultácie cez FB Messenger.
                     
                     
      

1. Poskytované konzultačné služby sa týkajú výlučne ochorení, ktoré patria do kompetencie gastroenterológa.

2. Poskytovateľ má právo otázku alebo konzultáciu odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
3. Ak si žiadateľ vyberie virtuálnu konzultáciu (položky F1-F4 podľa cenníka otázku musí poslať cez formulár na našom webe. Formulácia otázky musí spĺňať pravidlá virtuálnej ambulancie a etický kódex Je možná aj osobná konzultácia v ambulancii (položky A až E podľa cenníka). V tom prípade musí žiadateľ priniesť potrebnú dokumentáciu osobne alebo pred konzultáciou ju poslať s potrebnými údajmi cez formulár
4. Otázku v rámci virtuálnej konzultácie (položky F1-F4 podľa cenníka) môže žiadateľ poslať aj v mene inej osoby. Musí však komplexne popísať všetko, čo je pre úplnú a efektívnu odpoveď potrebné. Ak otázka zaslaná v mene inej osoby tieto náležitosti nebude spĺňať, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie údajov. Až potom bude otázka prijatá na spracovanie.
5. Ak si žiadateľ vybral vo formulári "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede" virtuálnu konzultáciu (výber z voľby F1-F4 podľa cenníka), môže k otázke priložiť toľko príloh, koľko je uvedené pri danej voľbe za lomítkom.
6. Táto voľba ho k ničomu nezaväzuje, ak platbu neuhradí do dohodnutého termínu alebo ak svoju voľbu pred uhradením platby zruší.
7. Ak si žiadateľ vybral expresné zaslanie odpovede, ktorá by inak spoplatnená nebola, môže vybrať v rubrike formulára "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede", voľbu F5-F8). expresné zasielanie takýchto odpovedí do 24-48 hod. od prijatia platby. Ak si vyberie zverejnenie odpovede, otázku musí poslať cez formulár. Pri žiadosti o expresnú odpoveď bez zverejnenia, formulár použiť nemusí, ale môže.
8. Odpoveď na virtuálnu konzultáciu (položky F1-F8 podľa cenníka) sa na našom webe nezverejňuje, ale posiela sa žiadateľovi priamo na e-mail, ktorý uviedol vo formulári.
9. Informácie o spôsobe platby dostane žiadateľ v prípade záujmu o spoplatnené zaslanie odpovede. Svoj záujem o túto službu môže vyznačiť priamo vo formulári.
10. Žiadateľ platí za expresné odoslanie odpovede, nie za virtuálnu konzultáciu alebo odpoveď samotnú. Týka sa to voľby F1-F8 podľa cenníka.
11. Po uhradení platby už svoje rozhodnutie žiadateľ meniť nemôže a odpoveď dostane do termínu, ktorý požaduje. Uhradenú platbu v tomto prípade nevraciame.
12. Po osobnej konzultácii žiadateľ uhradí platbu v hotovosti podľa príjmového pokladničného dokladu.
13. Ceny za poskytované služby sa riadia Zákonom č. 18/1996 Z.z. a sú zverejnené v cenníku komerčných služieb.
14. Virtuálna konzultácia (položky F1-F4 podľa cenníka) ani odpovede, vybavované expresne (položky F5-F8) v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a nie je možné ich reklamovať, pretože sú poskytované bezplatne a dištančné medicínske poradenstvo v SR nateraz nemá právny rámec.
15. Reklamácia virtuálnej konzultácie je možná iba pri nedodržaní lehoty odoslania odpovede alebo jej zverejnenia na webe, ak si to žiadateľ neželal a za službu pred zverejnením zaplatil.
16. Reklamovať je možné aj osobnú konzultáciu v prípade, ak má žiadateľ podozrenie, že jej následkom bolo zhoršenie zdravotného stavu osoby, ktorej bola konzultácia poskytnutá. Toto podozrenie je však potrebné objektívne dokázať. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na žiadateľovi, ktorý konzultáciu reklamuje, resp. na osobe, ktorej sa prípadné zhoršenie zdravotného stavu týka.
17. Reklamácia osobnej konzultácie sa riadi zákonom č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v z. n. p.
18. Reklamácie je možné podať do 3 mesiacov od zaslania otázky alebo poskytnutia osobnej konzultácie cez reklamačný protokol (pri reklamácii služieb, poskytovaných cez web) alebo poštou (pri osobnej konzultácii, ak žiadateľ nemá prístup na internet). Iným spôsobom a v inej časovej lehote zaslané reklamácie nebudú akceptované.
19. Ak lehota odoslania odpovede prekročí dohodnutý časový limit, záujemca o odpoveď má nárok na vrátenie plnej zaplatenej sumy za odpoveď, ktorú buď pri vrátení platby nedostane alebo ju dostane za alikvótne znížený poplatok, ktorý sa vysporiada dohodou žiadateľa s poskytovateľom. Ak žiadateľ s dohodou nesúhlasí, platbu dostane späť bez odpovede v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená, do 30 dní od podania reklamácie.
20. Keďže pri virtuálnej aj osobnej konzultácii ide o komerčnú službu na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom, pri jej poskytovaní ani reklamácii nie je možné sa odvolávať na zákony, ktorými sa riadi zdravotná starostlivosť, poskytovaná z verejného zdravotného poistenia.
21. Poskytovateľ verejne vyhlasuje, že konzultácie poskytuje a odpovede vypracováva sám, na základe vlastných vedomostí a verejne dostupných informácii, s prihliadnutím na dodržiavanie príslušných zákonov SR, predovšetkým zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (autorský zákon) a zákona č. 122/2013 Z.z. (zákon o ochrane osobných údajov). Poskytovateľ osobne ručí za kvalitu a včasné doručenie odpovede žiadateľovi.


Vysvetlenie použitých pojmov
Odpoveď - písomne zaslaná rada, ktorú vypracoval poskytovateľ na základe otázky, zaslanej do virtuálnej ambulancie
Osobná konzultácia - prebieha rovnako, ako gastroenterologické vyšetrenie a prebieha v ambulancii poskytovateľa.
Otázka - písomne zaslaná žiadosť o radu na tejto stránke
Poskytovateľ - MUDr.Jozef Klucho
Virtuálna konzultácia - žiadosť o odborné posúdenie diagnostického a liečebného postupu, zaslaná do virtuálnej ambulancie
Žiadateľ - fyzická osoba, ktorá poslala otázku do virtuálnej ambulancie na tejto stránke alebo žiada osobnú konzultáciu v ambulancii poskytovateľa.


POZRI:
Cenník pre samoplatiteľov
Kritériá na odpoved zadarmo
Ochrana osobných údajov
Reklamačný protokol


© 2001-2017 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

  • Rakovina hrubého čreva a konečníka

   Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinómje zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo...

  • Gastroenterologický slovníček

   GASTROENTEROLOGICKÝ SLOVNÍČEK základných pojmov Absces - ohraničená, v dôsledku zápalového procesu vytvorená dutina, tvaru balóna vyplnená hnisomAbusus - nadmerné užívanie nejakej látky,...

 • Choroby pečene
  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Vírusová hepatitída A (VHA)

   Vírusová hepatitída A (VHA) Definícia a výskyt. Idxe o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy A, ktorý je odolný kyslému pH a je schopný zniesť teplotu + 60 aj - 70 º C. Vírus je odoslý voči...

  • Vírusová hepatitída B (VHB)

   Vírusová hepatitída B (VHB) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy B, ktorý je vysoko odolný na vonkajšie vplyvy Vyskytuje sa na celom svete, častejšie v rizikových...

  • Vírusová hepatitída C (VHC)

   Vírusová hepatitída C (VHC) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy C, ktorý je veľmi variabilný, množí sa najmä v pečeni a obsahuje 6 základných genotypov a 50...

 • RADY PACIENTOM
 • Rady pacientom s ochoreniami pečene
  • Rady pacientom s ochoreniami pečene-archív 2002-2005

   Rady pacientom s ochoreniami pečene - archív 2002-2005Číslo otázky: 1/2002-PECPredmet: Stravovanie pri ochoreni pecene! Dátum: 9. apríl 2002 14:49 Dobry den, som rada, ze sa na internete nachadza...

  • Rady pacientom s ochoreniami pečene

   Rady pacientom s ochoreniami pečene ROK 2012Číslo otázky: 1/2012-PECDátum a čas: 120112 21:46 Názov otázky Bolest medzi rebrami Meno Linda E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Žena Vek 30 Výška 170 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2021
  Tí, čo predpokladali, že korony sa zbavíme do konca roka, sa mýlili. Tí, čo si mysleli, že sa konečne  začne stavať slovenská TOP nemocnica, sa mýlili tiež. Ak si niekto začiatkom roka myslel, že sa v slovenskom zdravotníctve veľa pozitívnych zmien neudeje, mohol koncom roka konštatovať, že mal pravdu. Celý rok sa točil takmer výlučne okolo Covidu. Koncom roka sa schválila „prelomová“ reforma zdravotníctva a tých poslancov, čo za ňu hlasovali, premiér nazval hrdinami. Nuž, hrdinov sme tu už mali a jedného z nich obesili za rebro.
 • MZ SR zvýši kompetencie všeobecným lekárom – chce z nich urobiť telefonistov
  Slovenské zdravotníctvo sa reformuje už 30 rokov, ale jeho organizácia je po každej „reforme“ stále horšia, akoby reformy navrhovali nie odborníci, ale úplní diletanti od zeleného stola, bez diskusie s odbornou a pacientskou verejnosťou, ktorej sa zmeny najviac týkajú. Nebolo tomu inak ani pri informácii, ktorá v týchto dňoch prebehla médiami.
 • Nedovolali ste sa? Ordinujeme.
  Koronu tu máme už takmer rok. Táto situácia výrazne zasiahla zdravotníkov aj pacientov a v plnej nahote ukázala krízovú situáciu v zdravotníctve nielen personálnu, ale aj komunikačnú. Počet zdravotníckych zariadení a ľudí v nich pracujúcich počas krízy nevzrástol, skôr naopak. Ale požiadavky pacientov sa stupňovali, bez ohľadu na to, že aj zdravotníci sú len ľudia a môžu ochorieť rovnako, ako ich pacienti, ktorí túto skutočnosť občas aj v kľudnejších časoch, odmietajú rešpektovať. Logicky z toho teda musí vyplynúť jedno. Zdravotníctvo sa stalo pre pacienta nedostupnejším. A slovenský pacient na toto nebol pripravený, čo malo za následok jeho nespokojnosť a z toho vyplývajúce zbytočné sťažnosti a konflikty, ktoré by nemuseli vzniknúť, ak by pacient vedel, kedy a kam má ísť a zbytočne nezaťažoval už aj tak dlhodobo personálne a materiálne poddimenzované zdravotnícke zariadenia banalitami.

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies