Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V týchto dňoch nemáme plánovanú dovolenku.        

 
SLUŽBY PACIENTOM
Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
U nás len za 19 €.
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Potrebujem konzultáciu

Pravidlá poskytovania konzultačných služieb
potrebujem konzultaciu gastroenterologa

Konzultácia na mieru podľa Vášho výberu

-zadarmo do 7 dní
-urgentne aj v deň zaslania otázky
-cez internet alebo v ambulancii
-ceny od 10 do 50 €
Pri položke F1 podľa cenníka, možnosť
onlinbe konzultácie cez FB Messenger.
                     
                     
      

1. Poskytované konzultačné služby sa týkajú výlučne ochorení, ktoré patria do kompetencie gastroenterológa.

2. Poskytovateľ má právo otázku alebo konzultáciu odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
3. Ak si žiadateľ vyberie virtuálnu konzultáciu (položky F1-F4 podľa cenníka otázku musí poslať cez formulár na našom webe. Formulácia otázky musí spĺňať pravidlá virtuálnej ambulancie a etický kódex Je možná aj osobná konzultácia v ambulancii (položky A až E podľa cenníka). V tom prípade musí žiadateľ priniesť potrebnú dokumentáciu osobne alebo pred konzultáciou ju poslať s potrebnými údajmi cez formulár
4. Otázku v rámci virtuálnej konzultácie (položky F1-F4 podľa cenníka) môže žiadateľ poslať aj v mene inej osoby. Musí však komplexne popísať všetko, čo je pre úplnú a efektívnu odpoveď potrebné. Ak otázka zaslaná v mene inej osoby tieto náležitosti nebude spĺňať, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie údajov. Až potom bude otázka prijatá na spracovanie.
5. Ak si žiadateľ vybral vo formulári "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede" virtuálnu konzultáciu (výber z voľby F1-F4 podľa cenníka), môže k otázke priložiť toľko príloh, koľko je uvedené pri danej voľbe za lomítkom.
6. Táto voľba ho k ničomu nezaväzuje, ak platbu neuhradí do dohodnutého termínu alebo ak svoju voľbu pred uhradením platby zruší.
7. Ak si žiadateľ vybral expresné zaslanie odpovede, ktorá by inak spoplatnená nebola, môže vybrať v rubrike formulára "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede", voľbu F5-F8). expresné zasielanie takýchto odpovedí do 24-48 hod. od prijatia platby. Ak si vyberie zverejnenie odpovede, otázku musí poslať cez formulár. Pri žiadosti o expresnú odpoveď bez zverejnenia, formulár použiť nemusí, ale môže.
8. Odpoveď na virtuálnu konzultáciu (položky F1-F8 podľa cenníka) sa na našom webe nezverejňuje, ale posiela sa žiadateľovi priamo na e-mail, ktorý uviedol vo formulári.
9. Informácie o spôsobe platby dostane žiadateľ v prípade záujmu o spoplatnené zaslanie odpovede. Svoj záujem o túto službu môže vyznačiť priamo vo formulári.
10. Žiadateľ platí za expresné odoslanie odpovede, nie za virtuálnu konzultáciu alebo odpoveď samotnú. Týka sa to voľby F1-F8 podľa cenníka.
11. Po uhradení platby už svoje rozhodnutie žiadateľ meniť nemôže a odpoveď dostane do termínu, ktorý požaduje. Uhradenú platbu v tomto prípade nevraciame.
12. Po osobnej konzultácii žiadateľ uhradí platbu v hotovosti podľa príjmového pokladničného dokladu.
13. Ceny za poskytované služby sa riadia Zákonom č. 18/1996 Z.z. a sú zverejnené v cenníku komerčných služieb.
14. Virtuálna konzultácia (položky F1-F4 podľa cenníka) ani odpovede, vybavované expresne (položky F5-F8) v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a nie je možné ich reklamovať, pretože sú poskytované bezplatne a dištančné medicínske poradenstvo v SR nateraz nemá právny rámec.
15. Reklamácia virtuálnej konzultácie je možná iba pri nedodržaní lehoty odoslania odpovede alebo jej zverejnenia na webe, ak si to žiadateľ neželal a za službu pred zverejnením zaplatil.
16. Reklamovať je možné aj osobnú konzultáciu v prípade, ak má žiadateľ podozrenie, že jej následkom bolo zhoršenie zdravotného stavu osoby, ktorej bola konzultácia poskytnutá. Toto podozrenie je však potrebné objektívne dokázať. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na žiadateľovi, ktorý konzultáciu reklamuje, resp. na osobe, ktorej sa prípadné zhoršenie zdravotného stavu týka.
17. Reklamácia osobnej konzultácie sa riadi zákonom č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v z. n. p.
18. Reklamácie je možné podať do 3 mesiacov od zaslania otázky alebo poskytnutia osobnej konzultácie cez reklamačný protokol (pri reklamácii služieb, poskytovaných cez web) alebo poštou (pri osobnej konzultácii, ak žiadateľ nemá prístup na internet). Iným spôsobom a v inej časovej lehote zaslané reklamácie nebudú akceptované.
19. Ak lehota odoslania odpovede prekročí dohodnutý časový limit, záujemca o odpoveď má nárok na vrátenie plnej zaplatenej sumy za odpoveď, ktorú buď pri vrátení platby nedostane alebo ju dostane za alikvótne znížený poplatok, ktorý sa vysporiada dohodou žiadateľa s poskytovateľom. Ak žiadateľ s dohodou nesúhlasí, platbu dostane späť bez odpovede v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená, do 30 dní od podania reklamácie.
20. Keďže pri virtuálnej aj osobnej konzultácii ide o komerčnú službu na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom, pri jej poskytovaní ani reklamácii nie je možné sa odvolávať na zákony, ktorými sa riadi zdravotná starostlivosť, poskytovaná z verejného zdravotného poistenia.
21. Poskytovateľ verejne vyhlasuje, že konzultácie poskytuje a odpovede vypracováva sám, na základe vlastných vedomostí a verejne dostupných informácii, s prihliadnutím na dodržiavanie príslušných zákonov SR, predovšetkým zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (autorský zákon) a zákona č. 122/2013 Z.z. (zákon o ochrane osobných údajov). Poskytovateľ osobne ručí za kvalitu a včasné doručenie odpovede žiadateľovi.


Vysvetlenie použitých pojmov
Odpoveď - písomne zaslaná rada, ktorú vypracoval poskytovateľ na základe otázky, zaslanej do virtuálnej ambulancie
Osobná konzultácia - prebieha rovnako, ako gastroenterologické vyšetrenie a prebieha v ambulancii poskytovateľa.
Otázka - písomne zaslaná žiadosť o radu na tejto stránke
Poskytovateľ - MUDr.Jozef Klucho
Virtuálna konzultácia - žiadosť o odborné posúdenie diagnostického a liečebného postupu, zaslaná do virtuálnej ambulancie
Žiadateľ - fyzická osoba, ktorá poslala otázku do virtuálnej ambulancie na tejto stránke alebo žiada osobnú konzultáciu v ambulancii poskytovateľa.


POZRI:
Cenník pre samoplatiteľov
Kritériá na odpoved zadarmo
Ochrana osobných údajov
Reklamačný protokol


© 2001-2017 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby konečníka
  • Hemoroidy

   Hemoroidy ("zlatá žila") sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru. Vyskytujú sa asi u 70% dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

 • Rady pacientom s ochoreniami konečníka
  • Rady pacientom s ochoreniami konečníka

   RADY PACIENTOM S OCHORENIAMI KONEČNÍKAROK 2013 Číslo otázky: 1/2013-KONDátum a čas: 080113 18:25 Názov otázky svrbenie konečníka Meno vilo E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Muž Vek 33 Výška 180 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Pacient stratený v systéme sľubov MZ SR
  To, že slovenské zdravotníctvo 30 rokov žiadna vláda nepovažovala za svoju skutočnú prioritu, sa prejavuje stále intenzívnejšie a najviac pri nástupe každého nového ministra zdravotníctva a jeho tímu. Obyčajne v prvých rozhovoroch, ktoré médiám poskytnú vidno, že budú len politické figúrky alebo v tom lepšom prípade, že si problematiku rezortu, ktorý chcú riadiť, ešte nestihli naštudovať. Sú takí, ktorým sa to nepodarí ani za ich celé funkčné obdobie.
 • Núdzový stav končí, tak nám namiesto potlesku zase môžete nadávať
  Keby zdravotníci mohli verejne hodnotiť svojich pacientov tak, ako to robia pacienti so zdravotníkmi, asi by sa mnohí z pacientov museli červenať od hanby. Nedodržiavanie životosprávy a odporúčaní počas liečby je to mizivé málo, ktoré mnohí nerešpektujú. O tom, že lekár má po pracovnej dobe nárok na odpočinok, akoby ani netušili.   
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2019
  Stratifikácia nemocníc, ktorej neprijatie vyústilo do demisie ministerky zdravotníctva, problémy slovenskej neurochirurgie, či stúpajúci trend výskytu osýpok a neochota zákonodarcov  zaoberať sa sprísnením pravidiel prijímania nezaočkovaných detí do predškolských zariadení. To sú len niektoré zo zdravotníckych tém, ktoré tento rok rezonovali v slovenských médiách.  

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Symprove

Suprabiotikum SYMPROVE™ je probio nápoj novej generácie, určený pre pacientov so syndrómom dráždivého hrubého čreva a nešpecifickými črevnými zápalmi. Kód na zľavu 5% dostanete po odoslaní správy na Messenger vpravo dole.
Viac sa dozviete po kliku na obrázok.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

Aktuálne

Nová služba pre našich pacientov - videovyšetrenie
Vážení pacienti, v rámci inovácii zavádzame novinku - videovyšetrenie, zatiaľ zadarmo v skúšobnej prevádzke a len pre našich pacientov, v pracovných dňoch od 14.00 do 15,00 hod. Stačí sa prihlásiť a poslať nám do SMS na č. tel. 0940 890 823 vygenerovaný kód z tejto stránky a čas, kedy si želáte videokonzultáciu v trvaní 5 minút. Viac sa dozviete po kliknutí na obrázok.
evysetrenie

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  
Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies