Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DOVOLENKA
V dňoch 29. aug. -4. sept. 2022 máme plánovanú dovolenku.        

 
Dôležitý oznam - COVID 19 - aktuálna situácia 
Vzhľadom zlepšenú epidemickú situáciu platí len povinnosť nosenia respirátora počas návštevy zdravotníckeho zariadenia.

SLUŽBY PACIENTOM

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami v SR. Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

Vážení pacienti. Od jan. 2022 vám už všeobecný lekár bude môcť písať lieky odporučené špecialistom (napr. gastroenterológom) max. na dva mesiace, ak ho na to špecialista poverí. Inak si lieky viazané na odborného lekára, budete musieť žiadať u neho. Voľnopredpisovateľné lieky vám bude naďalej písať všeobecný lekár. Našich pacientov láskavo prosíme posielať žiadosti o predpis liekov mailom, SMS alebo cez sociálne siete. Telefonovať o lieky by mali len tí, ktorí nemajú net, najlepšie po 12,00 hod. Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť.

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
QRgastroenterologcomPozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)

whatsapp  Výlučne SMS po
  pracovnej dobe
 


ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY

RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!


ZA OBSAH REKLÁM A TVRDENIA V NICH UVEDENÉ ZODPOVEDAJÚ INZERENTIZaviedli sme dychové testy na laktózovú intoleranciu a SIBO.
Cena je 25 € a test trvá 3 hodiny. 
Viac info TU
Gastrolyzer gastroenterolog

rady_pacientom endoskopia_nove_zamky vistualna_ambulancia

Hľadáte odpoveď na svoje tráviace problémy?  Zistiť viac

Vyšetrenie aj do 24 hod. a bez čakania. Zistiť viac

Potrebujete urgentnú konzultáciu? Zistiť viac

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky ambulancia pre dospelých

Rakovina hrubého čreva a konečníka

Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinóm
je zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo svete. Zároveň je medzi nádormi  najčastejšie sa vyskytujúcou lokalizáciou v tráviacom trakte.
P r í č i n y  vzniku rakoviny hrubého čreva sú jednak faktory vnútorného prostredia organizmu (endogénne-napr. dedičnosť, látková premena - metabolizmus a pod.) ale i faktory vonkajšieho prostredia (spôsob stravovania a životný štýl, karcinogénne látky v prostredí, ktoré sa dostávajú do organizmu a iné príčiny). Zhubný nádor hrubého čreva vzniká vývojom z nezhubného nádoru - polypu (najčastejšie adenómu) pričom tento môže mať niektoré veľmi podobné príznaky ako samotný nádor (bolesť brucha, krvácanie do čreva a pod.) Podľa mikroskopického obrazu existuje niekoľko typov nezhubného nádoru, ktorý má tendenciu v neskoršom vývoji sa zmeniť na zhubný (karcinóm). V každom z týchto typov nezhubných nádorov (polypov - adenómov) prebiehajú určité bunkové zmeny, ktorým hovoríme dysplázia. Tu rozlišujeme takisto tri stupne. Po poslednom ťažkom stupni už nasleduje rakovina, čiže karcinóm. Tento vývoj môže trvať roky.Hoci sa v poslednom období lokalizácia zhubného nádoru hrubého čreva posúva viac do jeho pravej časti, stále najčastejšou lokalizáciou zhubného nádoru hrubého čreva zostáva  konečník a ľavá časť hrubého čreva. Väčšina nádorov konečníka je v hlbke 5-10 cm od ústia konečníka, a teda v dosahu prsta alebo rektoskopu (prístroja na optické vyšetrenie konečníka).
P r í z n a k y  v počiatočnom štádiu zhubného nádoru hrubého čreva nemusia byť vôbec badateľné veľmi dlhú dobu, najmä, ak je nádor uložený na takom mieste v hrubom čreve, kde je jeho priesvit (vnútorný priemer) dostatočne široký a kde nespôsobuje poruchy pasáže (posunu) stolice, ani tlak na okolité orgány. Neskôr sa môže pridružiť chudnutie (varovný príznak najmä u obéznych, ktorým sa predtým chudnúť nedarilo!) ľahká málokrvnosť, ktorá sa postupne prehlbuje. Veľmi charakteristické  sú zmeny vo vyprázdňovaní  stolice (varovný príznak u pacientov, ktorým vyprázdňovanie dovtedy fungovalo ako švajčiarske hodinky a zrazu majú problém - buď zápchu alebo hnačku!) V pokročilejšom štádiu sa môže objaviť skryté (okultné) alebo až viditeľné krvácanie do stolice, prípadne, ak je nádor uložený veľmi nízko (v dosahu prsta) i mimo nej. Vtedy je veľmi špecifickým príznakom inkontinencia (mimovoľný odchod) stolice, ktorá býva väčšinou riedka s prímesou čerstvej krvi. Ďalším typickým príznakom býva nočné nutkanie na stolicu s hnačkami (nezriedka  pacient po nutkaní nestihne ani dobehnúť na WC). Podľa miesta uloženia nádoru sa príznaky stupňujú a niekedy, najmä pri nádoroch vychádzajúcich zo  strednej a pravej časti hrubého čreva sa môžu plazivo vyvýjať aj dlhšie ako rok. Pri diagnostikovaní zhubného nádoru po takom dlhom čase vývoja, býva už obyčajne neskoro a často sa už vyvinuli iné závažné komplikácie (ťažká málokrvnosť a rozsev-metastázy nádoru do iných orgánov napr. pečene, pľúc, mozgu a pod.
D i a g n o s t i k a  pri počiatočných príznakoch je väčšinou na praktickom lekárovi. Predovšetkým od jeho erudície a niekedy aj šiesteho zmyslu  záleží, či dá pacientovi urobiť príslušné vyšetrenia. Pacient by mal vedieť, ktoré sú alarmujúce príznaky nádoru hrubého čreva a svojho lekára v anamnéze (rozhovore) na ne upozorniť. Po takomto cielenom rozhovore by malo nasledovať fyzikálne vyšetrenie vrátane vyšetrenia cez konečník (per rectum). Pri trvajúcom podozrení by sa mali vyšetriť základné krvné testy (sedimentácia, krvný obraz a stolica na okultné -skryté -krvácanie). Potom by malo nasledovať odborné gastroenterologické vyšetrenie. V rámci neho najdôležitejším vyšetrením je  predovšetkým endoskopia (endo - zvnútra,  skopia - pozerať). Vykonáva sa na ambulancií alebo v nemocnici. Doplnkovým vyšetrením je rtg kontrastné vyšetrenie hrubého čreva, ktoré sa dnes už ordinuje len ako doplnkové k endoskopickému vyšetreniu a málokedy ho predchádza. Po endoskopickom vyšetrení hrubého čreva, najmä ak sa nádor diagnostikoval, spravidla nasleduje vyšetrenie brušných orgánov ulltrazvukom  (sonografia) a/alebo vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT) a/alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou (NMR)  za účelom vylúčenia prípadných metastáz pred chirurgickým zákrokom.
L i e č b a  patrí do rúk chirurga a onkológa. Ku každému zhubnému nádoru hrubého čreva (aj takému, ktorý už nie je operabilný alebo sám pacient operáciu odmietne) by sa mal vyjadriť tento tím odborníkov, nakoľko ponechanie nádoru v čreve by mohlo spôsobiť ďalšie
Komplikácie napr. črevnú nepriechodnosť a v takom prípade by už chirugický výkon musel byť život zachraňujúci a urgentný, čo by mohlo znamenať pre takéhoto pacienta ďalšiu záťaž. Mnoho pacientov má strach najmä z kolostómie (vyvedenie ústia hrubého čreva cez brušnú stenu). Tento v minulosti naozaj častý výkon sa v súčasnosti robí len veľmi zriedkavo a dnešná moderná chirurgia v mnohých prípadoch už dokáže zachovať črevo v brušnej dutine bez potreby vývodu napr. aj pri nádoroch konečníka, ktoré sú uložené veľmi nízko (teda v dosahu prsta). Konečné rozhodnutie, ako postupovať je však vždy vecou  dohody medzi chirurgom a pacientom. Optimálne riešenie je pre každého pacienta individuálne a každý postup nemožno aplikovať u každého pacienta.    
P r o g n ó z a  pacienta s diagnostikovaným zhubným nádorom hrubého čreva je veľmi závislá na včasnej diagnostike, správnej a najmä skorej liečbe. Ak sa nádor včas diagnostikuje a lieči, nie je neobvyklé aj 10 ročné pooperačné prežívanie pacienta bez akýchkoľvek známok obnovenia (recidívy) zhubného nádoru.
P r e v e n c i a vzniku rakoviny hrubého čreva musí byť komplexná. Primárna prevencia zahŕňa zdravú životosprávu, najmä starostlivosť o pravidelné vyprázdňovanie stolice, uprednostňovanie stravy bohatej na vlákninu, vitamíny a dostatočný prísun tekutín. Sekundárna prevencia znamená vykonávanie takých preventívnych opatrení, aby nedochádzalo k nárastu tohto zhubného ochorenia najmä v rámci určitých rizikových skupín pacientov. Z tohto hľadiska sú rizikovými najmä niektoré vrodené choroby hrubého čreva, ktoré sa vyznačujú prítomnosťou spočiatku nezhubných a neskôr zhubných nádorov v hrubom čreve, niektoré chronické zápalové ochorenia  hrubého čreva (ulcerózna kolitída a Crohnova choroba).  Tieto rizikové skupiny pacientov je treba cielene vyhľadávať (depistáž) a sledovať v pravidelných intervaloch (dispenzarizácia). Vyhľadávaniu bezpríznakových budúcich pacientov v určitej napr. vekovej skupine hovoríme skríning. Takáto akcia práve teraz prebieha aj na Slovensku. Môžete sa jej zúčastniť ak máte viac ako 50 rokov a chcete na nej aktívne spolupracovať, teda nechať sa vyšetriť. V takom prípade (ak nemáte žiadne z vyššie uvedených ťažkostí) požiadajte svojho praktického lekára o vyšetrenie stolice na okultné (skryté) krvácanie v stolici. Ak bude toto vyšetrenie pozitívne, mali by ste sa dostať na gastroenterologické vyšetrenie, kde vám lekár navrhne optické vyšetrenie hrubého čreva (kolonoskopiu). Až po jej absolvovaní budete mať istotu, síce možno nie stopercentnú, pretože každé lekárske vyšetrenie má určité percento falošne negatívnych alebo falošne pozitívnych výsledkov. No bude to určite lepšie ako žiť v strachu, že vás táto zákerná choroba prepadne a pri objavení sa príznakov už bude na jej liečbu neskoro.     

Rakovina konenka

Rakovina konečníka

POZRI:
Gastroenterologické vyšetrenie
Krvácanie z tráviacej trubice
Rady pacientom s ochoreniami konečníka
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva© 2001-2016 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

  • Rakovina hrubého čreva a konečníka

   Rakovina hrubého čreva a konečníka - kolorektálny karcinómje zhubné nádorové ochorenie dolnej  časti tráviacej trubice, ktoré je na poprednom mieste v príčinách úmrtnosti nielen na Slovensku, ale i vo...

  • Gastroenterologický slovníček

   GASTROENTEROLOGICKÝ SLOVNÍČEK základných pojmov Absces - ohraničená, v dôsledku zápalového procesu vytvorená dutina, tvaru balóna vyplnená hnisomAbusus - nadmerné užívanie nejakej látky,...

 • Choroby pečene
  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Vírusová hepatitída A (VHA)

   Vírusová hepatitída A (VHA) Definícia a výskyt. Idxe o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy A, ktorý je odolný kyslému pH a je schopný zniesť teplotu + 60 aj - 70 º C. Vírus je odoslý voči...

  • Vírusová hepatitída B (VHB)

   Vírusová hepatitída B (VHB) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy B, ktorý je vysoko odolný na vonkajšie vplyvy Vyskytuje sa na celom svete, častejšie v rizikových...

  • Vírusová hepatitída C (VHC)

   Vírusová hepatitída C (VHC) Definícia a výskyt. Ide o infekčný zápal pečene, spôsobený vírusom hepatitídy C, ktorý je veľmi variabilný, množí sa najmä v pečeni a obsahuje 6 základných genotypov a 50...

 • RADY PACIENTOM
 • Rady pacientom s ochoreniami pečene
  • Rady pacientom s ochoreniami pečene-archív 2002-2005

   Rady pacientom s ochoreniami pečene - archív 2002-2005Číslo otázky: 1/2002-PECPredmet: Stravovanie pri ochoreni pecene! Dátum: 9. apríl 2002 14:49 Dobry den, som rada, ze sa na internete nachadza...

  • Rady pacientom s ochoreniami pečene

   Rady pacientom s ochoreniami pečene ROK 2012Číslo otázky: 1/2012-PECDátum a čas: 120112 21:46 Názov otázky Bolest medzi rebrami Meno Linda E-mail vymazaný administrátorom Pohlavie Žena Vek 30 Výška 170 Váha 75 Zamestnanie Administratíva,sedavé...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislý denník
 • Slovenské zdravotníctvo v roku 2021
  Tí, čo predpokladali, že korony sa zbavíme do konca roka, sa mýlili. Tí, čo si mysleli, že sa konečne  začne stavať slovenská TOP nemocnica, sa mýlili tiež. Ak si niekto začiatkom roka myslel, že sa v slovenskom zdravotníctve veľa pozitívnych zmien neudeje, mohol koncom roka konštatovať, že mal pravdu. Celý rok sa točil takmer výlučne okolo Covidu. Koncom roka sa schválila „prelomová“ reforma zdravotníctva a tých poslancov, čo za ňu hlasovali, premiér nazval hrdinami. Nuž, hrdinov sme tu už mali a jedného z nich obesili za rebro.
 • MZ SR zvýši kompetencie všeobecným lekárom – chce z nich urobiť telefonistov
  Slovenské zdravotníctvo sa reformuje už 30 rokov, ale jeho organizácia je po každej „reforme“ stále horšia, akoby reformy navrhovali nie odborníci, ale úplní diletanti od zeleného stola, bez diskusie s odbornou a pacientskou verejnosťou, ktorej sa zmeny najviac týkajú. Nebolo tomu inak ani pri informácii, ktorá v týchto dňoch prebehla médiami.
 • Nedovolali ste sa? Ordinujeme.
  Koronu tu máme už takmer rok. Táto situácia výrazne zasiahla zdravotníkov aj pacientov a v plnej nahote ukázala krízovú situáciu v zdravotníctve nielen personálnu, ale aj komunikačnú. Počet zdravotníckych zariadení a ľudí v nich pracujúcich počas krízy nevzrástol, skôr naopak. Ale požiadavky pacientov sa stupňovali, bez ohľadu na to, že aj zdravotníci sú len ľudia a môžu ochorieť rovnako, ako ich pacienti, ktorí túto skutočnosť občas aj v kľudnejších časoch, odmietajú rešpektovať. Logicky z toho teda musí vyplynúť jedno. Zdravotníctvo sa stalo pre pacienta nedostupnejším. A slovenský pacient na toto nebol pripravený, čo malo za následok jeho nespokojnosť a z toho vyplývajúce zbytočné sťažnosti a konflikty, ktoré by nemuseli vzniknúť, ak by pacient vedel, kedy a kam má ísť a zbytočne nezaťažoval už aj tak dlhodobo personálne a materiálne poddimenzované zdravotnícke zariadenia banalitami.

Z môjho prvého blogu

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Článok mesiaca

Gastrolyzer -ako sa pripraviť na vyšetrenie
GASTROLYZER DYCHOVÝ TEST
Ide o pohodlnú a bezbolestnú dychovú skúšku, ktorou je možné diagnostikovať neznášanlivosť určitých cukrov, alebo bakteriálne premnoženie v tenkom čreve. Pred vyšetrením pacient vypije podaný sladký roztok a potom je lekárom pozývaný v približne polhodinových časových odstupoch fúknuť do prístroja na test obsahu vodíka v dychu. Lekára by ste mali informovať:
- ak beriete nejaké lieky
- ak trpíte ochoreniami pľúc, srdca, máte dýchacie problémy, astmu, alebo ste alergický na nejaké lieky
- ak máte cukrovku, chronické ochorenia, alebo ak ste tehotná...pokračovanie článku

          Kvalita, rýchlosť
pa3kdesignmedia

      prijateľná cena

TOPlist
    

Stránka používa súbory cookies. Zakázať ich môžete vo svojom prehliadači. Ochrana osobných údajov a používanie cookies