Gastroenterologická ambulancia Nové Zámky MUDr.Jozef Klucho

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

DOVOLENKA
Dňa 28. apríla 2017 máme dovolenku.         

SLUŽBY PACIENTOM
Gastroenterológ bez čakania.
 
Pre registrovaných užívateľov, diskusia  v rubrike  "Najnovšie otázky a odpovede" Chodíte k nám na pravidelné kontroly? Nemusíte si pamätať, že sa máte objednať o polroka. Stačí ak nám necháte svoj e-mail. My to urobíme za Vás.

VIRTUÁLNA AMBULANCIA
Pozrite si pravidlá na poskytovanie odpovedí zadarmo a spoplatnené konzultačné služby. Ak máte záujem o expresné zaslanie rady, ide o platenú službu podľa cenníka. Otázku majú možnosť poslať aj neregistrovaní užívatelia. Ak však chcete vidieť odpoveď, musíte sa zaregistrovať a prihlásiť. Ak máte problémy s registráciou alebo odoslaním formulára s otázkou alebo s hľadaním odpovede na Vašu otázku, poradíme Vám na klucho (at) gastroenterolog.com

Magyarul is beszélünk English speaking doctor Здесь говорят по-русски

TELEFONICKÉ RADY poskytujeme len našim skutočným, nie virtuálnym pacientom. Vďaka za pochopenie.
Volajte alebo pošlite SMS priamo klikom na ikonu

phone  Pevná linka
  0356423285
  (iba volania)

smartphone  Mobil
  0940890823
  (volania a SMS)
 

ŽIADNE NEŠTANDARDNÉ POPLATKY
RIADNE POISTENÝM PACIENTOM K VYŠETRENIAM NEÚČTUJEME! Platby sa týkajú len výkonov na žiadosť pacienta alebo takých, ktoré nehradí zdravotná poisťovňa.

CHRÁNIME VAŠE ZDRAVIE
Menej liekov + menej vyšetrení = menej vedľajších účinkov a viac zdravia!Pro-medic

Táto stránka používa súbory cookie. Ak ich chcete zakázať, musíte tak urobiť vo svojom prehliadači. Ako používať súbory cookie? Súhlasím
Stránka je chránená bezpečnostným certifikátom Let's Encrypt. Jeho platnosť si môžete overiť kliknutím na zámok vedľa adresy.  Ak používate starší operačný systém (napr. Win XP) alebo starší prehliadač (napr. IE6), povoľte bezpečnostnú výnimku. Ďakujeme.    

Pomohla Vám táto stránka? 
Aj malá suma môže pomôcť udržať jej činnosť. Ďakujeme.
Segített Önnek valamikor ez a weboldal? Köszönjük a kedves támogatását.
Was this website helpful for you? Thanks for your kind donation.

paypal  

GASTROENTEROLÓG s.r.o. Nové Zámky

Potrebujem konzultáciu

Pravidlá poskytovania konzultačných služieb
potrebujem konzultaciu gastroenterologa

Konzultácia na mieru podľa Vášho výberu

-zadarmo do 7 dní
-urgentne aj v deň zaslania otázky
-cez internet alebo v ambulancii
-ceny od 10 do 50 €
                     
                     
      

1. Poskytované konzultačné služby sa týkajú výlučne ochorení, ktoré patria do kompetencie gastroenterológa.

2. Poskytovateľ má právo otázku alebo konzultáciu odmietnuť aj bez uvedenia dôvodu.
3. Ak si žiadateľ vyberie virtuálnu konzultáciu (položky F1-F4 podľa cenníka otázku musí poslať cez formulár na našom webe. Formulácia otázky musí spĺňať pravidlá virtuálnej ambulancie a etický kódex Je možná aj osobná konzultácia v ambulancii (položky A až E podľa cenníka). V tom prípade musí žiadateľ priniesť potrebnú dokumentáciu osobne alebo pred konzultáciou ju poslať s potrebnými údajmi cez formulár
4. Otázku v rámci virtuálnej konzultácie (položky F1-F4 podľa cenníka) môže žiadateľ poslať aj v mene inej osoby. Musí však komplexne popísať všetko, čo je pre úplnú a efektívnu odpoveď potrebné. Ak otázka zaslaná v mene inej osoby tieto náležitosti nebude spĺňať, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie údajov. Až potom bude otázka prijatá na spracovanie.
5. Ak si žiadateľ vybral vo formulári "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede" virtuálnu konzultáciu (výber z voľby F1-F4 podľa cenníka), môže k otázke priložiť toľko príloh, koľko je uvedené pri danej voľbe za lomítkom.
6. Táto voľba ho k ničomu nezaväzuje, ak platbu neuhradí do dohodnutého termínu alebo ak svoju voľbu pred uhradením platby zruší.
7. Ak si žiadateľ vybral expresné zaslanie odpovede, ktorá by inak spoplatnená nebola, môže vybrať v rubrike formulára "Mám záujem o spoplatnené zaslanie odpovede", voľbu F5-F8). expresné zasielanie takýchto odpovedí do 24-48 hod. od prijatia platby. Ak si vyberie zverejnenie odpovede, otázku musí poslať cez formulár. Pri žiadosti o expresnú odpoveď bez zverejnenia, formulár použiť nemusí, ale môže.
8. Odpoveď na virtuálnu konzultáciu (položky F1-F8 podľa cenníka) sa na našom webe nezverejňuje, ale posiela sa žiadateľovi priamo na e-mail, ktorý uviedol vo formulári.
9. Informácie o spôsobe platby dostane žiadateľ v prípade záujmu o spoplatnené zaslanie odpovede. Svoj záujem o túto službu môže vyznačiť priamo vo formulári.
10. Žiadateľ platí za expresné odoslanie odpovede, nie za virtuálnu konzultáciu alebo odpoveď samotnú. Týka sa to voľby F1-F8 podľa cenníka.
11. Po uhradení platby už svoje rozhodnutie žiadateľ meniť nemôže a odpoveď dostane do termínu, ktorý požaduje. Uhradenú platbu v tomto prípade nevraciame.
12. Po osobnej konzultácii žiadateľ uhradí platbu v hotovosti podľa príjmového pokladničného dokladu.
13. Ceny za poskytované služby sa riadia Zákonom č. 18/1996 Z.z. a sú zverejnené v cenníku komerčných služieb.
14. Virtuálna konzultácia (položky F1-F4 podľa cenníka) ani odpovede, vybavované expresne (položky F5-F8) v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a nie je možné ich reklamovať, pretože sú poskytované bezplatne a dištančné medicínske poradenstvo v SR nateraz nemá právny rámec.
15. Reklamácia virtuálnej konzultácie je možná iba pri nedodržaní lehoty odoslania odpovede alebo jej zverejnenia na webe, ak si to žiadateľ neželal a za službu pred zverejnením zaplatil.
16. Reklamovať je možné aj osobnú konzultáciu v prípade, ak má žiadateľ podozrenie, že jej následkom bolo zhoršenie zdravotného stavu osoby, ktorej bola konzultácia poskytnutá. Toto podozrenie je však potrebné objektívne dokázať. Dôkazné bremeno v tomto prípade spočíva na žiadateľovi, ktorý konzultáciu reklamuje, resp. na osobe, ktorej sa prípadné zhoršenie zdravotného stavu týka.
17. Reklamácia osobnej konzultácie sa riadi zákonom č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Z.z. (Obchodný zákonník) v z. n. p.
18. Reklamácie je možné podať do 3 mesiacov od zaslania otázky alebo poskytnutia osobnej konzultácie cez reklamačný protokol (pri reklamácii služieb, poskytovaných cez web) alebo poštou (pri osobnej konzultácii, ak žiadateľ nemá prístup na internet). Iným spôsobom a v inej časovej lehote zaslané reklamácie nebudú akceptované.
19. Ak lehota odoslania odpovede prekročí dohodnutý časový limit, záujemca o odpoveď má nárok na vrátenie plnej zaplatenej sumy za odpoveď, ktorú buď pri vrátení platby nedostane alebo ju dostane za alikvótne znížený poplatok, ktorý sa vysporiada dohodou žiadateľa s poskytovateľom. Ak žiadateľ s dohodou nesúhlasí, platbu dostane späť bez odpovede v plnej výške na účet, z ktorého bola uhradená, do 30 dní od podania reklamácie.
20. Keďže pri virtuálnej aj osobnej konzultácii ide o komerčnú službu na základe dohody medzi žiadateľom a poskytovateľom, pri jej poskytovaní ani reklamácii nie je možné sa odvolávať na zákony, ktorými sa riadi zdravotná starostlivosť, poskytovaná z verejného zdravotného poistenia.
21. Poskytovateľ verejne vyhlasuje, že konzultácie poskytuje a odpovede vypracováva sám, na základe vlastných vedomostí a verejne dostupných informácii, s prihliadnutím na dodržiavanie príslušných zákonov SR, predovšetkým zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (autorský zákon) a zákona č. 122/2013 Z.z. (zákon o ochrane osobných údajov). Poskytovateľ osobne ručí za kvalitu a včasné doručenie odpovede žiadateľovi.


Vysvetlenie použitých pojmov
Odpoveď - písomne zaslaná rada, ktorú vypracoval poskytovateľ na základe otázky, zaslanej do virtuálnej ambulancie
Osobná konzultácia - prebieha rovnako, ako gastroenterologické vyšetrenie a prebieha v ambulancii poskytovateľa.
Otázka - písomne zaslaná žiadosť o radu na tejto stránke
Poskytovateľ - MUDr.Jozef Klucho
Virtuálna konzultácia - žiadosť o odborné posúdenie diagnostického a liečebného postupu, zaslaná do virtuálnej ambulancie
Žiadateľ - fyzická osoba, ktorá poslala otázku do virtuálnej ambulancie na tejto stránke alebo žiada osobnú konzultáciu v ambulancii poskytovateľa.


POZRI:
Cenník pre samoplatiteľov
Kritériá na odpoved zadarmo
Reklamačný protokol


© 2001-2017 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

Symprove - stačí toto slovo do nášho Messengera a dostanete kód na zľavu 10%

Z obsahu vyberáme

 • CHOROBY V GASTROENTEROLÓGII
  • Rakovina hornej časti tráviacej trubice

   Rakovina hornej časti tráviacej trubice Slovo „rakovina“ naháňa každému z nás strach, bez ohľadu na to, či ide o človeka vzdelaného a informovaného alebo o človeka, ktorý sa o svoje zdravie, kým ho má,...

 • Choroby pažeráka
  • Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)

   Gastroezofágová refluxová choroba (GERD) je ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná...

 • Choroby pečene
  • Benígne hyperbilirubinémie

   Benígne hyperbilirubinémie Hyperbilirubinémiou nazývame zvýšenú hladinu žlčového farbiva-bilirubínu v krvnom sére nad normálne hodnoty (celkový bilirurbín  do 20,0 umol/l a konjugovaný do 6,0 umol/l....

  • Cirhóza pečene

   Cirhóza pečene   je ochorenie, ktoré je obyčajne konečným štádiom postupne sa vyvíjajúceho chronického najčastejšie zápalového, venostatického alebo nádorového ochorenia pečene. Vyznačuje sa...

  • Zápal pečene - hepatitída

   Zápal pečene - hepatitída Ide o zápalové postihnutie pečeňového tkaniva (parenchýmu). Hepatitídy rozdeľujeme podľa rôznych kritérií. Deliť ich môžeme podľa vyvolávajúcej príčiny na vírusové,...

 • Choroby tenkého a hrubého čreva
  • Crohnova choroba

   Crohnova choroba (Morbus Crohn) je nešpecifický črevný zápal, ktorý v typickom prípade postihuje len určité úseky hrubého čreva (zápalovo postihnuté úseky sú medzi sebou oddelené zdravým úsekom...

 • Choroby žalúdka a dvanástnika
  • Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice

   Funkčná dyspepsia hornej časti tráviacej trubice Dyspeptickým syndrómom nazývame komplex príznakov, sprevádzajúcich akúkoľvek poruchu trávenia. Väčšinou sa však týmto  termínom označuje tzv. funkčná...

  • Zápal sliznice žalúdka - gastritída

   Zápal sliznice žalúdka - gastritída je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere...

 • Choroby žlčníka a žlčových ciest
  • Žlčové kamene - cholelitiáza

   Žlčové kamene - cholelitiáza sú stvrdnuté súčasti žlče, ktoré sa môžu vytvoriť kdekoľvek v žlčových cestách (tzv. intrahepatálnych - teda v žlčových cestách nachádzajúcich sa v pečeni alebo...

 • RADY PACIENTOM
  • Etický kódex

   ETICKÝ KÓDEX ZVEREJŇOVANIA MEDICÍNSKYCH INFORMÁCII NA www.gastroenterolog.com Autor stránky a poskytovateľ virtuálnych konzultačných služieb a rád v jednej osobe, verejne vyhlasuje, že -je jediným...

Čo je nové na mojom blogu

Nezávislé Noviny
 • Máte tetovanie a hepatitídu C? Ak ste poistencom VšZP, máte smolu.
  Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorú do dlhov dostali tety Anky, sa rozhodla šetriť a to veľmi radikálne a zároveň aj na veľmi nesprávnom mieste. Plánuje totiž nepreplácať liečbu hepatitídy C alkoholikom, narkomanom a do jedného vreca s nimi hodiť aj tých, ktorí majú tetovanie alebo piercing.
 • Pohotovosti a poplatky v ambulancii sa zmenia, ale MZ zatiaľ nevie ako
  Príprava radikálnych zmien v organizácii pohotovostných služieb a v systéme práce ambulantných lekárov sa začala úplne zle. Do médii sa pred niekoľkými mesiacmi vypustilo zopár kačíc, ktoré medzitým podochli a zrazu je všetko inak. Plán B je aj taký, že nebude nič.
 • Pán minister, jednu frčku prosím...
  Vo vojenskej knižke mám hodnosť poručík a služobné zaradenie „dôstojník pre zásobovanie v zálohe“. V čase vojnového konfliktu by som bol teda pri koryte. Prisahal som vernosť Československej socialistickej republike a v časoch zahnívajúceho kapitalizmu, moju vernosť tomuto štátu už nikto nepreveroval.

Z môjho prvého blogu

GYNDANYS logoOZNAM O PRESŤAHOVANÍ. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia a Ambulancia gynekologickej urológie GYNDANYS s.r.o.  (MUDr.Tomáš DANYS, PhD.,MPH) je od 27.3.2017 presťahovaná do moderných priestorov  objektu Medicentra, Kapisztóryho ul. č.5, Nové Zámky (areál „starej" nemocnice, oproti reštaurácii Perla, nad lekárňou „Pod lipou"). Tel.č. 035 640 44 44, www.gyndanys.sk

 

VYHĽADÁVANIE

Nájdete nás aj tu

Jazyk-Nyelv-Language

Prihláste sa cez soc.sieť

Prihlásiť sa menom a heslom môžete, ak ste sa už registrovali na našom webe

Ak sa chcete prihlásiť cez Vašu sociálnu sieť, kliknite na ňu. Uvidíte Vaše meno na vybranej sociálnej sieti a pod ním vyplňte príslušné údaje. Potom kliknite na odkaz v maili, ktorý dostanete obratom. K heslu do Vašej sociálnej siete ako tretia strana, prístup nemáme.

Inzercia

Joomla web support
Social marketing support
Potrebujete vlastný web alebo správu sociálnej siete pre svoje zdravotnícke produkty?
Načo platiť úžerníckym firmám stovky eur ročne, ak za zlomok tejto sumy môžete mať vlastný web natrvalo.
Vyladíme jeho pozíciu pre vyhľadávače, čím sa Vaša stránka dostane na popredné miesto.    

Inzerujte na našom webe. Umiestnenie bannera je možné podľa Vášho želania. Vašu klikateľnú reklamu na našom pozadí návštevník nevypne, lebo potom stránku nebude môcť čítať
Prijateľné ceny dohodou.    

Sme tu pre vás. Kontaktujte nás

Článok mesiaca

Krvácanie z tráviacej trubice
je príhoda, ktorá môže byť z pohľadu pacienta, ale i lekára vždy alarmujúca.  Nepríjemnejšie pociťovaným z hľadiska pacienta sa javí krvácanie z hornej časti tráviacej trubice spojené so zvracaním menšieho, niekedy veľkého obsahu čerstvej alebo natrávenej krvi. Krvácanie z tráviaceho traktu môže imitovať aj požitie niektorých potravín napr. cvikle, červeného vína, červenej papriky, červenej kapusty, liekov s obsahom železa a pod. Ak pacient konzumoval asi 12 hod. pred objavením sa tmavej až čiernej stolice uvedené potraviny alebo lieky,  s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o krvácanie do tráviacej trubice. 

QRcodeGEA
   Stiahnite si náš QR kód   

fb2
pa3kdesignmedia

TOPlist
G4Ranch

 FilipGrano