Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Cenník komerčných služieb

KOMERČNÉ SLUŽBY  
Marketing zdravotníckych služieb pre ambulantnú prax dohodou
Preklad odborného medicínskeho textu ANG / SLO dohodou
Odborný medicínsky text-písanie na objednávku, korektúra napísaného dohodou
Poradenská činnosť v oblasti zdravotníctva pre médiá dohodou
Konzultačná činnosť v oblasti gastroenterológie pre advokátske kancelárie dohodou
Výroba, umiestnenie dotazníka so zdravotníckou tématikou na našu stránku a jeho propagácia na našich sociálnych sieťach na obdobie jedného mesiaca dohodou
dohodouVýroba, umiestnenie dotazníka s nezdravotníckou tématikou na našu stránku a jeho propagácia na našich sociálnych sieťach na obdobie jedného mesiaca dohodou
Organizovanie kurzov, školení a seminárov v oblasti gastroenterológie - pregraduálne a postgraduálne konzultácie v gastroenterológii (uvedené služby v žiadnom prípade nenahrádzajú, iba dopĺňajú úlohu povinného škoiliteľa, ak ho zákon vyžaduje, napr. pri príprave na VŠ vzdelávanie II-III. st.) dohodou
Výroba a/alebo umiestnenie reklamného bannera na našu stránku dohodou
Ceny platia od 1. júna 2015
Pri položkách A-H žiadateľ platí za expresné vybavenie - zaslanie odpovede, nie za konzultáciu alebo odpoveď samotnú.

POZRI:

Cenník pre samoplatiteľov zdravotníckych služieb
Konzultačné služby


© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené