Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Za dobrotu na žobrotu

Tak znie jedno slovenské príslovie, ktoré sa v prípade istého mladého muža naplnilo do bodky. Chcel totiž pomôcť spolupracovníkovi, ktorého v práci privalil stroj a pri jeho vyslobodzovaní ho "seklo v krížoch" tak nešťastne, že ho museli operovať na "prasknutú medzistavcovú platničku", a to dokonca dvakrát. V súčasnosti je opäť pre problémy s chrbticou hospitalizovaný na ortopédii. Po úraze v roku 2000 do práce nemohol nastúpiť, stal sa invalidom a poberal dôchodok 9 500 Sk. Po terajšom prešetrení zdravotného stavu mu sociálna poisťovňa priznala 55%-né poškodenie zdravia a pôvodný  invalidný dôchodok mu znížili na sumu 5 323 Sk. Rozhodnutie bolo strohé:"...podľa § 73 §112 ods. 4 a 6, § 263 ods. 5 a § 293e zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Vám znižujeme sumu invalidného dôchodku od 10. augusta 2005 na sumu 5 323.- Sk mesačne." Má 37 rokov, dve školopovinné deti, nezamestnanú manželku a dúfa, že odvolanie, ktoré proti rozhodnutiu sociálnej poisťovne podal, bude vybavené kladne. Podobných prípadov je na Slovensku po reforme sociálneho systému viac ako dosť. Aj sám mám vo svojej starostlivosti pacientov, ktorí dopadli podobne. Nie síce preto, že niekomu pomáhali a tak prišli k chorobe, ale jednoducho preto, lebo systém hodnotenia zdravotnej spôsobilosti, ktorý zaviedol uvedený zákon, ich pracovnú spôsobilosť takto oklasifikoval.
   Ministerstvo zdravotníctva nedávno pompézne oznámilo pripravovaný projekt sociálnej medicíny. Zostáva len dúfať, že to nebude skôr projekt antisociálny, ako väčšina doterajších experimentov našich vládnych, poslaneckých a ministerských "expertov". Po skúsenostiach so sľubmi o dvojnásobných platoch a najnovšie o raste našich platov do 10-tich rokov asi väčšina obyvateľstva tohto štátu podobným rozprávkam našej vlády už prestáva veriť.

(písané pre blog.sme.sk v roku 2006)


POZRI:
Do čakárne

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené