Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Vyber lekara2   Pacient má nárok vybrať si nielen všeobecného, ale aj odborného lekára-špecialistu a nie je povinný rešpektovať odporúčanie svojho všeobecného lekára, ani zdravotnej poisťovne. Môže si vybrať toho špecialistu, ktorému najviac dôveruje, kdekoľvek v SR. Ak pacient nie je spokojný s liečbou u jedného lekára, môže jeho postup konzultovať u iného lekára, avšak žiadna zdravotná poisťovňa túto konzultáciu druhému lekárovi nemá povinnosť uhradiť. Pacient, ktorý chce navštíviť ďalšieho lekára-špecialistu rovnakej odbornosti, by si mal vo vlastnom záujme vo svojej poisťovni alebo u lekára, ktorého plánuje navštíviť, overiť, kto bude vyšetrenie pacienta hradiť a koľko bude stáť.

V prípade, ak druhému lekárovi poisťovňa vyšetrenie neuzná z dôvodu, že pacient bol nedávno vyšetrený u iného lekára tej istej odbornosti a druhého vyhľadal bez odporúčania, môže lekár, ktorému výkony poisťovňa z tohto dôvodu neuhradila, požadovať ich náhradu od pacienta, ktorý mu túto dôležitú informáciu zatajil.

To isté platí pre pacientov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nemajú uhradené zdravotné poistenie. Pre pacienta z toho vyplýva povinnosť overiť si vo vlastnom záujme pred návštevou lekára, či jeho zamestnávateľ riadne uhrádza jeho zdravotné poistenie. Ak si toto poistenie platí sám, za nedoplatky sám aj zodpovedá.

Lekár, ktorý dodatočne zistí, že ošetril nepoisteného pacienta, má právo mu túto sumu aj s prípadnou sankciou vyúčtovať. Ak pacient nezaplatí, lekár má právo vymáhať si od neho túto sumu súdnou cestou.

Skôr, ako navštívite akéhokoľvek lekára, si vo vlastnom záujme overte dôležité skutočnosti, najmä či má zmluvu s Vašou zdravotnou poisťovňou, prípadne voľný časový a finančný limit na Vaše vyšetrenie, čakacie doby, systém jeho práce, prípadne referencie, najlepšie od známych, ktorí už dotyčného lekára navštívili. Meniť, či hodnotiť lekára po prvej návšteve, sa nakoniec nemusí ukázať ako správny postup, pretože presne to isté alebo ešte horšie, napr. oveľa dlhšia čakacia doba, Vás môže čakať aj u ďalšieho lekára tej istej odbornosti.

Môže lekár pacienta odmietnuť?

Samozrejme, že môže, dokonca mu to umožňuje § 12 zákona č. 576/2004 Z.z. v z.n.p. Ak nejde o život.ohrozujúci stav, v ambulantnej praxi najčastejším dôvodom býva prekročenie únosného pracovného zaťaženia, čo v zrozumiteľnej reči môže znamenať nielen nadmerný počet pacientov, ale aj nízke limity zo strany zdravotných poisťovní. Lekár-špecialista je povinný vyšetriť pacienta, ktorý chodí k špecialistovi rovnakej odbornosti len v akútnom prípade alebo počas jeho zastupovania. Nie je však povinný prevziať pacienta do svojej starostlivosti na žiadosť paciernta alebo jeho rodiny. Môže tak urobiť dobrovoľne, ak pre takýto krok nie sú prekážky.  . 

POZRI:
Kde nás nájdete?
Potrebujem konzultáciu


© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.