Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 17. jún. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Sprevádzate pacienta na vyšetrenie?

pacientAko by sa mala správať sprevádzajúca osoba, aby nerušila lekára pri práci a zo svojho príbuzného neurobila nesvojprávneho tajtrlíka?


Tu je stručný návod:

1. Ak je sprevádzaný pacient nemobilný alebo inak hendikepovaný (zrakovo, sluchovo...), objednajte ho na vyšetrenie a požiadajte lekára, aby si na jeho vyšetrenie vyhradil viac času.

2. Predovšetkým sa snažte mu pri návšteve lekára pomôcť s jeho hendikepom, kvôli ktorému ho na vyšetrenie sprevádzate

3. Nerobte zo sprevádzaného pacienta nesamostatného bezprávneho a bezprízorného blbca. Ak sa k nemu správate takto doma, to je vaša vec, lekár na to nie je zvedavý.   

4. Ak je pacient svojprávny a dokáže komunikovať s lekárom sám, nechajte ho hovoriť a neskáčte mu do reči

5. Sledujte čo hovorí pacient a lekár a odpovedajte iba na otázky, na ktoré sa vás lekár alebo vami sprevádzaný pacient pýta (napr. ak si nevie spomenúť na názvy liekov, ktoré užíva)

6. Pri vyzliekaní a obliekaní sprevádzanému pacientovi pomôžte, ak vidíte, že na to sám nestačí.

7. Ak vás lekár alebo zdravotná sestra požiadajú o pomoc so sprevádzaným pacientom aj pri prístrojovom vyšetrení, urobte tak s láskou a ochotou. Je to dôležité zvlášť u detí a nepokojných alebo psychiatrických pacientov pri vyšetrední v nepsychiatrickej ambulancii.

8. Ak vás personál vyzve, aby ste počas vyšetrenia svojho príbuzného počkali v čakárni, rešpektujte to. Nie vždy je vaša prítomnosť možná a žiaden právny predpis personálu neprikazuje pri vyšetrení dospelého a svojprávneho pacienta ponechať aj sprevádzajúcu osobu. Výnimku majú len deti do 18 r.   .    

Pri dodržaní týchto rád sa váš príbuzný bude cítiť dobre a na vyšetrenie sa s vami rád vráti aj nabudúce. Rovnako tak lekár bude mať pocit, že ste sprevádzali pacienta predovšetkým ako jeho pomocník a nie ako komandant a bude vám za túto pomoc vďačný.

POZRI:
Ako sa pripraviť na vyšetrenie
Ako sa objednať

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené