Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 17. jún. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Gastroezofágová refluxová choroba (GERD)
GERD stenoza pazerakaje ochorenie pažeráka, spôsobené komplexom príčin, na konci pôsobenia ktorých je chronický  zápal, vred alebo  až zúženie pažeráka. Dlhotrvajúca a ťažká refluxná choroba pažeráka môže po mnohých rokoch vyústiť aj do zhubného nádoru pažeráka. Preto je potrebné toto ochorenie včas diagnostikovať a liečiť.  
P r í z n a k y  sú spočiatku len ojedinelé, občasné pálenie v pažeráku (pyróza, nesprávne v slovenčine niekedy označovaná ako žáha, čo je český odborný výraz pre tento príznak). Pocit návratu kyslého alebo horkého obsahu, niekedy až do úst, najmä po jedle, často v ľahu , občas aj v noci. Tomuto príznaku hovoríme gastroezofageálny reflux, ktorý môže byť buď kyslý, zásaditý alebo zmiešaný, podľa toho, aká zložka v žalúdkovom obsahu prevažuje. U pacientov s vredovou chorobou dvanástnika resp. peptickým vredom   je to kyselina, u pacientov napr. po odstránení žlčníka alebo pri ochorení žlčových ciest je to žlč. Ak je pacient s vredovou chorobou ešte aj po operácií žlčníka, reflux môže byť zmiešaný. Určitý počet tzv. refluxných epizód za 24 hod. je normálny, takže nie každé občasné pálenie v pažeráku musí zákonite znamenať refluxnú chorobu pažeráka. Pálenie v pažeráku pri zhoršovaní choroby býva stále intenzívnejšie a najmä častejšie. Neskôr sa k nemu môže pridružiť bolestivé prehltanie, spočiatku len tuhej potravy (napr. zle pohryzenej kôrky chleba), neskôr aj tekutín (najmä tých, ktoré dráždia sliznicu tráviaceho traktu, napr. čiernej kávy alkoholu a pod.).
D i a g n o s t i k a  sa opiera predovšetkým o anamnézu (rozhovor s pacientom o jeho ťažkostiach), fyzikálne vyšetrenie je väčšinou nepríznačné pre túto diagnózu. Je však

GERD - stenóza pažeráka

potrebné najmä za účelom vylúčenia iných ochorení, ktoré môžu  mať podobné príznaky (napr. bolesti vychádzajúce z chrbtice, pľúc, pohrudnice, srdca a pod.). Hlavný prínos pre určenie presnej diagnózy majú tzv. invazívne vyšetrenia (gastroskopia prípadne s odberom vzorky z pažeráka na histologické vyšetrenie, pH-metria, manometria pažeráka a iné). Len rtg vyšetrením pažeráka pomocou kontrastnej látky sa táto diagnóza presne stanoviť nedá. Toto vyšetrenie sa využíva skôr ako doplnkové za účelom vylúčenia iných príčin vyššie uvedených ťažkostí pacienta alebo pred operáciou pažeráka.  
K l a s i f i k á c i a podľa stupňa závažnosti objektívneho endoskopického a prípadne mikroskopického nálezu sa refluxná choroba delí na štyri štádiá, pričom štvrté je najzávažnejšie a je už spojené so zúžením dolnej časti pažeráka, resp. prechodu pažeráka do žalúdka (tzv. kardie). Kým však stav pacienta dospeje do posledného štádia, niekedy prejdú aj desaťročia, záleží od stavu, v ktorom sa choroba zachytí a odkedy sa začne správne liečiť.
K o m p l i k á c i e sa vyskytujú predovšetkým pri ťažších štádiach choroby, ktoré sú spojené s dlhotrvajúcimi a ťažko sa hojacimi vredmi, niekedy krvácajúcimi, po ktorých vznikajú jazvy a zúženie pažeráka, ktoré je niekedy potrebné riešiť endoskopicky alebo aj chirurgicky. Neskorou komplikáciou je tzv. Barretov pažerák (brachyezofág alebo zrozumiteľne povedané "skrátenie" pažeráka). Ide vlastne o relatívne skrátenie pažeráka, nakoľko jeho dolná časť sa v mikroskopickom zmysle slova posúva smerom hore a v jeho dolnej časti mikroskopicky nachádzame takú sliznicu, aká je v žalúdku. Toto je tzv. prekanceróza, teda predstupeň  rakoviny pažeráka, preto pacientov s takýmito zmenami na pažeráku je potrebné pravidelne endoskopicky a mikroskopicky sledovať. Interval sledovania sa určuje podľa závažnosti mikroskopických zmien v pažeráku (každé 3 mes. až raz ročne), nakoľko  môže nasledovať postupný vývoj rakoviny pažeráka na tomto zápalovo zmenenom teréne.  Krvácanie z pažeráka je možné riešiť buď liekmi alebo endoskopicky, najmä ak je väčšieho rozsahu. Vtedy sa krvácanie zastavujúcim roztokom opichne miesto krvácania. Stav sa síce môže riešiť aj ambulantne ale väčšinou sa to robí počas hospitalizácie v nemocnici, nakoľko po uvedených výkonoch je potrebné pacienta sledovať.
C h o r o b y   z d r u ž e n é  s  G E R D Pomerne častým ochorením združeným s refluxnou chorobou pažeráka je tzv. syndróm dráždivého kašľa a/alebo chronická bronchitída, resp. bronchiálna astma.  GERD môže byť dokonca dlho nepoznanou príčinou vzniku bronchiálnej astmy, resp. chronickej bronchitídy. Sem patrí aj tzv laryngo-faryngeálny reflux (LPR), K jeho príznakom patrí mierny chrapot, pocit cudzieho telesa v hrtane alebo zahlieneného krku. 
L i e č b a - e n d o s k o p i c k á spočíva v roztiahnutí zúženého úseku pažeráka tzv. dilatátormi, ktoré sa zavádzajú do pažeráka pomocou endoskopu. Väčšinou je na zlepšenie stavu potrebné absolvovať 2-3 i viac dilatačných procedúr. Ďalšou možnosťou je tzv. rekanalizácia zúženého úseku pažeráka pomocou lasera, čo sa tiež robí endoskopicky. Je tiež možné endoskopicky zaviesť do oblasti zúženia pažeráka tzv. stent, čo je v podstate trubica (plastická alebo kovová), ktorá sa na dlhšiu dobu vloží do zúženého miesta a tak ho prakticky rozširuje natoľko, aby pacient mohol hltať.
C h i r u r g i c k á  liečba je na rade vtedy, ak buď zlyhala alebo z iných dôvodov nie je realizovateľná endoskopická liečba. Je to liečba  operačná, kedy sa musí zúžený úsek pažeráka operačne odstrániť a ak je tento úsek krátky rovno sa naň našije žalúdok alebo sa nahradí umelou protézou, či časťou tenkého čreva. Popis jednotlivých operačných techník je nad rámec tohto príspevku. Pred chirurrgickou liečbou, ktorú spravidla odporúča gastroenterológ, je potrebné
kompletné endoskopické vyšetrenie pažeráka a hornej časti tráviacej trubice, rtg pasáž pažerákom a pH-metria. Konečné stanovisko k operácii spravidla poskytuje chirurg - špecialista z pracoiviska, kde sa plánuje operácia. .    
Liečba ľahkých štádií choroby sa orientuje na dietny režim, zlepšenie porušenej samočistiacej schopnosti pažeráka, zníženie kyslosti alebo zásaditosti vracajúceho sa obsahu žalúdka do pažeráka, resp. posilnenie funkcie dolného pažerákového zvierača.
R e ž i m o v é  o p a t r e n i a spočívajú v úprave životosprávy. Pacient s refluxnou chorobou pažeráka by nemal byť často v predklone, neodporúča sa ani dvíhanie ťažkých bremien. Taktiež je vhodné upraviť si lôžko tak, aby spával s vyššie položenou hlavou, to však neznamená viac vankúšov pod hlavou, ale úpravu sklonu celej postele (nohy postele pri hlave by mali byť aspoň 20 cm od podlahy). Posledné jedlo a tekutiny by mal konzumovať najneskôr medzi 17.00 a 18.00 hod. resp. nie neskôr ako 4 hodiny pred spaním. Pacient s refluxnou chorobou by mal jesť častejšie a menšie porcie, ako zdravý, jesť pomaly v kľude, spolu s s jedlom a nápojmi prehltať čo najmenej vzduchu, ktorý potom musí vygrgávať a tak sa do pažeráka dostáva i obsah žalúdka (to je gastroezofageálny reflux). Strava by mala byť nedráždivá, mechanicky a chemicky šetriaca s vylúčením alkoholu, čiernej kávy, fajčenia, korenených jedál, čokolády, vhodné je obmedziť alebo vylúčiť z jedálneho lístka aj nápoje s obsahom oxidu uhličitého (to sú tie s bublinkami) alebo kysnuté cesto, tučné mliečne výrobky a niektoré druhy zeleniny v surovom stave (paprika, paradajky, cesnak, cibuľa). Mrazenú zeleninu podľa individuálnej znášanlivosti konzumovať možno. Funkciu dolného pažerákového zvierača môžu zhoršovať aj niektoré lieky (napr. nitráty, ktoré užívajú pacienti chorí na srdce alebo lieky na ukľudnenie napr. často užívaný diazepam).
Medikamentózna liečba sa riadi štádiom choroby a jej príznakmi.
Lieky používané v liečbe refluxnej choroby pažeráka:
- lieky znižujúce kyslosť žalúdkového obsahu (antacidá klasické alebo s alginátom)
- lieky znižujúce tvorbu žalúdkovej kyseliny (tzv. antagonisti H2 receptorov alebo inhibítory protónovej pumpy)
P r o g n ó z a pacienta v počiatočných štádiach choroby je dobrá. Ani posledné štádium choroby, kedy je už prítomné zúženie pažeráka, fakticky samo o sebe neskracuje život pacienta, len ho môže znepríjemniť. Cieľom liečby a pravidelného endoskopického sledovania je predchádzať tomu, aby štádium choroby pokročilo. Ak sa choroba zachytí včas, dnes už je možné správnou liečbou zhoršeniu stavu a prechodu do štádia zúženia pažeráka vo veľkom počte prípadov predísť.
   

POZRI:
Gastroenterologické vyšetrenie
Rady pacientom s ochoreniami pažeráka

Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme. 

© 2001-2023 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené