Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Zápal sliznice žalúdka - gastritída
je pomerne častým ochorením tráviaceho traktu, resp. žalúdka. Ak hovoríme o gastritíde, máme na mysli predovšetkým diagnózu, stanovenú mikroskopicky po odbere žalúdkovej sliznice pri gastroskopií.
K l a s i f i k á c i a - zápalu žalúdkovej sliznice sa riadi rôznymi kritériami. Podľa priebehu môže ísť o akútnu alebo chronickú gastritídu.
Akútne gastritídy môžu vyvolávať napr. baktérie, potom môžeme hovoriť o  gastritíde bakteriálnej (napr. gastritída vyvolaná helicobacterom pylori ) alebo iné baktérie, vírusy, parazity, huby a pod. Chronické gastritídy sa rozdeľujú podľa toho, ktorú časť žalúdka postihujú a čo je ich hlavnou príčinou. Tzv. typ A (autoimúnna gastritída) postihuje predovšetkým hornú a strednú časť žalúdka (tzv. telo) a typ B (kde hlavnú úlohu zohráva H. pylori), sa vyskytuje skôr v dolnej časti žalúdka (v oblasti tzv. antra).
Treťou formou je bližšie neklasifikovateľná chronická gastritída. Všetky popísané typy sa radia pod tzv. chronickú atrofickú gastritídu (v endoskopickom obraze je sliznica žalúdka vyhladená, pod mikroskopom vidno zmeny, ktoré potvrdzujú úbytok tkaniva zo sliznice žalúdka). Medzi formy s neznámou príčinou patria napr. gastritída pri Crohnovej chorobe. S alergiou a potravinovou neznášanlivosťou môže byť združená tzv. eozinofilná gastritída.
K l i n i c k ý  o b r a z - nie je pre akútnu ani chronickú gastritídu charakteristický. Pacient pri akútnej gastritíde udáva nešpecifické príznaky ako sú bolesť v nadbrušku (niekedy nalačno, najmä pri gastritíde spojenej s vredovou chorobou, inokedy po jedle alebo aj bez závislosti na príjme potravy), napínanie na zvracanie, niekedy aj so zvracaním prijatej potravy, s prímesou žlče alebo čerstvej, či natrávenej krvi (pozri krvácanie z tráviacej trubice ). Niekedy je to len pocit pachuti v ústach alebo v dychu alebo bližšie nešpecifikovateľná žalúdková nevoľnosť. Pri nekomplikovanej akútnej gastritíde však zvracanie krvi býva veľmi zriedkavé (objavuje sa najčastejšie pri tzv. korozívnom poškodení sliznice žalúdka napr. liekmi, alkoholom, žlčou a podobnými dráždivými látkami). Chronická gastritída nemusí pacientovi spôsobovať žiadne ťažkosti alebo sa príznaky pri jej akútnom zhoršení manifestujú ako pri akútnej gastritíde.
D i a g n o s t i k a - patrí do rúk gastroenterológa, resp. endoskopistu a patológa. Na stanovenie diagnózy "gastritída" je odber žalúdkovej sliznice na mikroskopické vyšetrenie bezpodmienečne potrebný. Inak stanoviť diagnózu gastritídy nie je možné. Endoskopický termín "gastropatia" zodpovedá makroskopickému pohľadu endoskopistu na žalúdkovú sliznicu a znamená také voľným okom viditeľné zmeny na žalúdkovej sliznici, (začervenanie, škvrnitosť sliznice, drobné poškodenia sliznice, vriedky, drobné známky akútneho a/alebo prekonaného krvácania), pri ktorých sa po mikroskopickom vyšetrení odobratej vzorky vo veľkej väčšine prípadov potvrdí diagnóza gastritídy.
L i e č b a - sa riadi vyvolávajúcou príčinou.
Diétny  režim sa prispôsobuje aktuálnemu stavu pacienta. Zo stravy je v každom prípade až do ústupu ťažkostí vhodné vynechať potraviny a požívatiny, ktoré dráždia aj sliznicu žalúdka zdravého človeka (alkohol, čierna káva, nikotín a pod.) Strava má byť spočiatku šetriaca (varené zemiaky, zeleninové polievky, dostatok tekutín, najlepšia je čistá voda, prípadne čaj, ale nie silný).
Lieky používané pri liečbe zápalov žalúdka - sú prípravky protizápalové (antibiotiká), prípravky na viazanie (tzv. antacidá) alebo zníženie tvorby žalúdkovej kyseliny (famotidín, omeprazol a pod.). 
Prognóza - akútnej gastritídy je dobrá. Niektoré formy chronickej gastritídy sú však z hľadiska vývoja iných ochorení (napr. rakoviny žalúdka) značne rizikové a vyžadujú si trvalé endoskopické sledovanie (napr. chronická atrofická gastritída, ktorá býva často spojená so špeciálnym druhom málokrvnosti tzv. megaloblastovou anémiou).   

POZRI:
Helicobacter pylori
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika
Crohnova choroba

 
Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.   

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené