Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Krvácanie z tráviacej trubice
je príhoda, ktorá môže byť z pohľadu pacienta, ale i lekára vždy alarmujúca.  Nepríjemnejšie pociťovaným z hľadiska pacienta sa javí krvácanie z hornej časti tráviacej trubice spojené so zvracaním menšieho, niekedy veľkého obsahu čerstvej alebo natrávenej krvi. Krvácanie z tráviaceho traktu môže imitovať aj požitie niektorých potravín napr. cvikle, červeného vína, červenej papriky, červenej kapusty, liekov s obsahom železa a pod. Ak pacient konzumoval asi 12 hod. pred objavením sa tmavej až čiernej stolice uvedené potraviny alebo lieky,  s najväčšou pravdepodobnosťou nejde o krvácanie do tráviacej trubice.  
Čo má robiť pacient pri zistení krvácania  z tráviacej trubice?
Podľa možnosti nepodľahnúť panike a postupovať podľa aktuálneho stavu. Ak sa zistí len malá prímes krvi na toaletnom papieri po stolici, stav určite nie je urgentný a môže počkať aj do rána. Pri najbližšej príležitosti by s tým však pacient mal navštíviť svojho pratického lekára.  Pri závažnejšom krvácaní (zvracanie krvi, masívna čierna alebo červená  hnačka, resp. smolovitá stolica)  sa podľa aktuálneho stavu buď nechať dopraviť  (zásadne nechodiť sám a nie pešo!) do najbližšej chirurgickej alebo gastroenterologickej ambulancie, resp. na centrálnu príjmovú ambulanciu najbližšej nemocnice alebo ak je stav príliš urgentný, vytočiť číslo záchrannej služby 155. Do jej príchodu by mal ležať alebo sedieť v kresle,  s vreckom ľadu  na bruchu, ktoré je vhodné priložiť najlepšie pri zvracaní krvi na hornú časť brucha (tesne pod hrudníkom), pri krvavej stolici do okolia pupka lebo nižšie. Pacient  by nemal už nič jesť, piť ani fajčiť, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou ho môže čakať operácia. Príbuzní alebo jeho okolie  by mu malo pripraviť veci potrebné na prijatie do nemocnice (občiansky preukaz, kartu poistenca, toaletné potreby a pod.)
K r v á c a n i e  z  h o r n e j  č a s t i  t r á v i a c e j  t r u b i c e (hemateméza - zvracanie čerstvej alebo natrávenej krvi) môže mať zdroj krvácania od úst až po dvanástnik. Najčastejšou príčinou však býva tzv. peptický vred v akejkoľvek lokalizácií od pažeráka až po dvanástnik, ale najčastejšou príčinou je dvanástnikový, potom žalúdočný a zriedka aj pažerákový peptický vred. Ďalšou veľmi častou príčinou sú tzv. pažerákové varixy, čo sú rozšírené žily, ktoré môžeme pri ezofagoskopií vidieť ako fialové vyvýšeniny alebo až povrazce, niekedy až po celom obvode pažeráka. U pacientov užívajúcich lieky, poškodzujúce žalúdočnú sliznicu (Acylpyrin, antireumatiká a pod),  častých konzumentov čiernej kávy a/alebo tvrdého alkoholu sú tieto látky častou príčinou poškodenia sliznice tráviacej trubice. Dlhodobým pôsobením  týchto látok vznikajú na sliznici tráviaceho traktu drobné trhlinky (tzv. erózie), z ktorých sa môže vyvinúť až vred alebo sliznica mokvajúco krváca na veľkej ploche ("plačúci žalúdok"), ide o tzv. hemoragickú gastropatiu. Rôzne formy poškodenia sliznice horného tráviaceho  traktu môže vyvolať aj dlhodobý stres.
K r v á c a n i e  z  d o l n e j  č a s t i  t r á v i a c e j  t r u b i c e  (meléna - čierna stolica v dôsledku krvácania a natrávenia krvi v tráviacej trubici, enteroragia-čerstvá krv svetločervenej farby v stolici) môže mať príčinu jednak v hornej časti, odkiaľ  sa natrávená krv prirodzeným spôsobom posúva pri trávení do nižších partií tráviacej trubice, alebo príčina môže byť v samotnom dolnom úseku tráviacej trubice, od tenkého čreva až po konečník. Ak je príčina krvácania v hornej časti tráviacej trubice, v tenkom čreve  alebo hornom tzv. orálnom úseku hrubého čreva, čo je prakticky po priečnu časť hrubého čreva (colon transversum), väčšinou ide o melénu. V prípade, že zdroj krvácania sa nachádza v priečnej časti hrubého čreva a nižšie, krv, vytekajúca  z konečníka je väčšinou jasno- alebo tmavočervená,  a teda ide o enteroragiu. Zdrojom sú najčastejšie zápaly tenkého alebo hrubého čreva, nezhubné nádory (polypy-každý polyp však nie je nezhubný!) a nádory čriev, prípadne ochorenia konečníka, najčastejšie hemoroidy.
Diagnostika okultného (skrytého) krvácania v stolici sa vykonáva jednak vtedy, ak je na základe fyzikálneho a laboratórneho, či iných pomocných vyšetrení vyslovené podozrenie, že by zdrojom ťažkostí pacienta (resp. prítomnej najčastejšie mikrocytárnej, sideropenickej anémie) mohlo byť krvácanie z tráviacej trubice, ktoré sa doteraz nezistilo a môže prebiehať skryto (okultne), často v malom len mikroskopicky zistiteľnom množstve. Na takéto vyšetrenie slúži vyšetrenie stolice na OK (okultné krvácanie), ktoré sa realizuje pomocou špeciálnych testovacích súprav (TOKS-test na okultné krvácanie v stolici), ktoré má k dispozícií každý praktický lekár a/alebo gastroenterológ, ale môže ich mať k dispozícií aj iný odborník na ambulancií alebo v nemocnici, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou uvedeného krvácania. Pacient si test sám v žiadnom prípade kupovať nemusí. Ak vysloví pacient alebo lekár domnienku, že by mohlo ísť o takéto skryté krvácanie alebo je pacient zaradený do tzv. skríningového (vyhľadávacieho) programu na rakovinu hrubého čreva  test dostane zadarmo od svojho lekára. Vzorka stolice veľkosti lieskového orecha, sa vloží podľa návodu do políčok na teste a odovzdá sa spracovanie v ambulancií, kde bol test pacientovi vydaný. V ambulancií sa test  môže aj vyhodnotiť. Po pridaní špeciálneho roztoku k vzorke stolice, sa táto pri pozitívnom okultnom krvácaní sfarbí do modrofialova. Ak sa zistí pozitívny test a vylúči sa jeho falošná pozitivita (pozor na hemoroidy alebo krvácanie z ďasien), pacient by sa mal podrobiť kolonoskopii. Ak je test negatívny, indikáciu na endoskopické vyšetrenie horného alebo dolného tráviaceho traktu by mal zvážiť ordinujúci lekár po konzultácií s gastroenterológom. Pri málokrvnosti zo straty železa je potrebné endoskopické vyšetrenie celého tráviaceho traktu bez ohľadu na výsledok uvedeného testu (TOKS).  
L i e č b a  krvácania z hornej časti tráviacej trubice (hemateméza alebo meléna) patrí do nemocnice, kde sa pokiaľ je to možné, najprv zistí zdroj krvácania  endoskopicky (gastroskopiou alebo kolonoskopiou).  Po zistení zdroja krvácania sa toto môže buď zastaviť samo (už v čase vyšetrenia nemusí byť zjavné pokračujúce krvácanie) alebo sa môže zastaviť endoskopicky, pomocou liekov alebo chirurgicky, teda operačne.  Po zastavení krvácania, resp. už v rámci neho musí nasledovať liečba stavu, ktorý ku krvácaniu viedol, napr. liečba peptického vredu. Po prepustení z hospitalizácie by mal byť pacient odoslaný ku gastroenterológovi, ktorý by mal riadiť jeho ďalšiu liečbu a príslušné sledovanie jeho zdravotného stavu.  
Menej závažné krvácanie z dolnej časti tráviacej trubice (proctorhagia, enterorhagia), teda pokiaľ je krv iba na toaletnom papieri, väčšinou po stolici, sa dá zvládnuť aj ambulantne. V tomto prípade ide veľmi často o krvácanie z konečníka a príčinou bývajú najčastejšie hemoroidy alebo drobná konečníková trhlinka, či iné nezávažné ochorenia konečníka. Ak sa stav po 7-10 dňoch po samoliečbe ako pri hemoroidoch neupraví, treba vyhľadať lekára. Len v ojedinelých prípadoch, ak je krvácanie masívnejšie, treba predpokladať, že príčinou môže byť nešpecifický črevný zápal alebo nádor konečníka, či vyšších častí hrubého čreva alebo iná závažná choroba tráviaceho traktu, či krvotvorby.      

POZRI:
Idiopatické črevné zápaly
Hemoroidy
Rady pacientom s ochoreniami tenkého a hrubého čreva
Rady pacientom s ochoreniami pažeráka
Rady pacientom s ochoreniami pečene
Rady pacientom s ochoreniami žalúdka a dvanástnika
Varixy hornej časti tráviacej trubice
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (peptický vred)


Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.   

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené