Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Varixy hornej časti tráviacej trubice
Varixami tráviacej trubice nazývame rozšírené žilové splete, nachádzajúce sa v podslizničnej oblasti prakticky celého tráviaceho traktu, od pažeráka až po konečník. V hornej časti tráviacej trubice sa varixy najčastejšie vyskytujú v pažeráku, menej často v žalúdku, najmä jeho hornej tretine a v dvanástniku.
E t i o l ó g i a (pričina vzniku). Hoci malá časť pacientov má aj tzv.primárne (idiopatické, teda také, kde sa príčina nevie zistiť alebo sú vrodené) pažerákové varixy, príčina  pažerákových varixov je väčšinou druhotná (sekundárna), teda varixy sú takmer vždy dôsledkom nejakého iného ochorenia, ktoré viedlo k ich vzniku, najčastejšie to býva ochorenie spojené s poruchou prietoku krvi cez pečeň a/alebo slezinu. V našich zemepisných šírkach je to najčastejšie cirhóza (tzv. tvrdnutie)  pečene. Zriedkavejšími príčinami sú zápaly a čiastočné aleo úplné upchatie pečeňových žíl alebo slezinovej žily.  
Klasifikácia varixov pažeráka (podľa Paqueta alebo Mařatkova OMED klasifikácia) zohľadňuje veľkosť varixov, ich vzhľad, zasahovanie do priesvitu (lúmenu) pažeráka a ďalšie charakteristiky. Väčšinou sa rozdeľujú do štyroch štádií.
K l i n i c k ý  o b r a z  pažerákových varixov je buď žiadny (príznaky, ktoré má pacient s ochorením, ktoré viedli k varixom, vyplývajú z tohto ochorenia a nie z varixov, preto sa im nebudeme na tomto mieste venovať) alebo veľmi dramatický.Krvácanie z pažerákových varixov je jednou z najťažších príhod v gastroenterológií. Pacient môže začať krvácať bez predošlých tzv. varovných príznakov (čím môžu byť napr. časté zvracanie zatiaľ bez prímesi krvi, napínanie na zvracanie aj bez zvracania, zvýšený pocit tlaku v hornej časti brucha, bolestivé hltanie a iné). Krvácanie môže byť len mierne, vtedy pacient ani nemusí zbadať, že sa niečo s ním deje, len si náhodou zistí čiernu smolovitú stolicu (meléna), ktorá býva najčastejšie riedka. Častejšie však krvácanie nastane bez akýchkoľvek predošlých príznakov a cez ústa (hemateméza) Pacient obyčajne zvracia takmer bez prestávky veľké množstvo čerstvej, neskôr i natrávenej krvi. Takýto stav si vyžaduje urgentný prevoz pacienta najlepšie vozidlom záchrannej služby, do nemocnice. Ak je lepšie dopraviť pacienta autom alebo by čakanie na lekársku pomoc trvalo príliš dlho, pacienta je treba transportovať pokiaľ možno v ľahu na ľavom boku, s priloženým vreckom ľadu alebo čohokoľvek z mrazničky.
D i a g n o s t i k a  krvácania z ezofageálnych varixov je jednoduchá a zložitá zároveň. Jednoduchá preto, lebo k nej úplne postačuje ezofagoskopia, ale zložitá preto, lebo si vyžaduje skúseného endoskopistu, ktorý má skúsenosti a aj možnosti, diagnostikované krvácanie z ezofageálnych varixov zastaviť. A to často nie je jednoduché.  
L i e č b a patrí do rúk odborníka na akútne stavy, chirurga a gastroenterológa. Títo traja odborníci by mali vytvoriť poradný zbor (konzílium) a v nemocnici rozhodnúť o ďalšom postupe. Niekedy sa krvácanie podarí zastaviť pomocou liekov, znižujúcich tlak krvi v krvácajúcich varixoch (terlipresin, somatostatin a pod.)  a/alebo zavedenej balónikovej sondy do pažeráka, resp. žalúdka. Inokedy je potrebná endoskopická liečba, pri ktorej sa zastavuje krvácanie z varixov buď opichom (sklerotizáciou) alebo sa do miesta krvácania podávajú látky na báze organických lepidiel, ktoré sú pre telo neškodné a dokážu toto krvácanie zastaviť. Ďalšou už tiež pomerne rozšírenou metódou je podväzovanie krvácajúcich varixov endoskopickou cestou. Pacient po takomto zákroku musí mať maximálne šetriaci režim a aj keď sa krvácanie zastavilo, pacient nesmie prijímať potravu cez ústa spravidla ešte niekoľko dní a potom len postupne cez tekutiny prejsť na mixovanú, mechanicky a chemicky šetriacu stravu. Tieto predpoklady najlepšie plní tzv. enterálna výživa formou popíjania (sipping). Dnes je na trhu dostatok preparátov enterálnej výživy, s množstvom príchutí, vhodných aj pre pacientov po krvácaní z ezofageálnych varixov, ktoré na odporúčanie alebo predpis lekára-špecialistu, hradí zdravotná poisťovňa takmer kompletne. Strava musí byť prispôsobená základnému ochoreniu, ktoré k vývoju varixov viedlo.
P r o g n ó z a  závisí predovšetkým od stavu základného ochorenia, ktoré viedlo ku krvácaniu z varixov. Najčastejším ochorením, ktoré je sprevádzané výskytom pažerákových varixov je v našich krajoch cirhóza pečene, akejkoľvek príčiny. Ak pri krvácaní z varixov pažeráka je prítomná vysoká metabolická aktivita cirhózy pečene (teda zvýšené hladiny bilirubínov a tzv.pečeňových testov-AST,ALT,GMT,ALP-prípadne ak je zároveň prítomná voľná tekutina v dutine brušnej (čomu hovoríme ascites), prípadne je prítomný zápal pobrušnice (u cirhózy pečene ide najčastejšie o tzv. spontánnu bakteriálnu peritonitídu), je prognóza krvácajúcich varixov veľmi neistá a väčšina prípadov končí tragicky. Pacient často zomiera napriek intenzívnej lekárskej starostlivosti v priebehu hodín až dní od objavenia sa krvácania. Len v malom percente prípadov sa pacienta, ktorý má okrem krvácania prítomné aspoň jedno z vyššie uvedených sprievodných ochorení alebo príznakov, podarí zachrániť. Ak sa tak aj stane, obyčajne krvácanie z pažerákových varixov sa o pár mesiacov, najneskôr do roka zopakuje znova, niekedy aj napriek vyššie uvedeným terapeutickým zákrokom.

POZRI:
Krvácanie z tráviacej trubice
Rady pacientom s ochoreniami pažeráka
Rady pacientom s ochoreniami pečene
Ak sa Vám článok páčil, pošlite ho ďalej. Ďakujeme.   

© 2001-2022 jozef.klucho
Všetky práva vyhradené