Najbližší termín na endoskopiu v celkovej anestézii je 8. august. Všetky info sú v článku nižšie.

Nesľubujeme, že Vás vyliečime, ale urobíme všetko, čo môžeme, aby sa tak stalo.

Titul
Meno a prvé písmeno priezviska *
Email *
Mobil *
Názov otázky (charakter problému) *
Zo dňa *
Popíšte, čo reklamujete *
Spôsob úhrady reklamovanej služby (vyberte z voľby) *
Číslo účtu alebo pokladničného dokladu: *
Uhradené dňa *
Suma v € *

 

Prílohy môžete nahrať tu
Pretiahnite súbory sem Prehľadávať súbory

Týmto potvrdzujem, že som si prečítal a súhlasím s obsahom článkov Ochrana osobných údajov a Ako používať cookies